over deze cover

Survivalprogramma’s worden zeer goed bekeken. Toch zullen velen zich afvragen hoe levensbedreigend het nu eigenlijk is: er zijn immers op zijn minst twee anderen in de buurt van de avonturier. Zonder regisseur, camera- en geluidsman geen survival-realityshow. Dat geeft niet, maar het gegeven speelde wel mee in de ontstaansgeschiedenis van deze cover.
We vroegen Zoltan Korai om de survivalcover te maken. Alles wat Zoltan maakt is niet echt, hij modelleert het met een computer. Zo ook deze met lucht gevulde survivalattributen, allemaal even groot en allemaal even opblaasbaar. Je hebt er geen bal aan, maar ook dat geeft niet.

de gids in een voorstadium