Statement VPRO-hoofdredactie

Met afschuw en verbijstering hebben we gekeken naar het televisieprogramma Ongehoord Nieuws op 15 september jl. Het openlijk, schaamteloze racisme, de suggestieve en opruiende montages en ongefundeerde beschuldigingen waren ontluisterend.

Hoewel we vertrouwen op onze gemeenschappelijke journalistieke code en de Nederlandse grondwet – en dus verwachten we dat het recht zijn werk doet – kunnen wij niet langer toekijken. Wij kunnen niet langer toekijken hoe onze collega-omroep Ongehoord Nederland keer op keer alle grenzen tart en bijdraagt aan de verharding en toenemende polarisatie in onze samenleving. 

De democratie en daaruit voortvloeiend ons pluriforme publieke stelsel is een groot goed. Alle meningen en geluiden moeten en mogen geuit, gehoord en gewogen worden: de schoonheid van meerstemmigheid is iets wat wij allen koesteren. De grondwet zorgt ervoor dat alles binnen de perken blijft. Maar bij de democratie hoort naast wetten en afspraken ook moraal.

Ongehoord Nederland is langs de regels van de wet tot de Publieke Omroep toegetreden. Maar een samenleving waarin de publieke omroep ruimte biedt aan racisme, opruiing, haat en polarisatie moet zich toch eens achter de oren krabben. Hoe lang kunnen we nog zeggen: we stonden erbij en keken ernaar? Wanneer trekt iemand een grens? 

Het recht is nu aan zet. De grenzen van de wet zullen worden gewogen. Maar wat ons betreft is de ethische grens al veel eerder bereikt. 

Hoofdredactie VPRO
Anouk Kamminga
Sarah Sylbing
Willem van Zeeland