Publieke Pioniers is een nieuw initiatief van VPRO Medialab en NPO Innovatie waarmee in steeds wisselende partnerships media-innovatie en nieuw talent lokaal wordt gestimuleerd. Voor deze eerste editie gingen we, samen met de Bibliotheek LocHal, op ontdekkingstocht door de wereld van PubHubs en KennisCloud. Zou het echt? Dat er sociale media bestaan waar men niet verslaafd raakt aan dopamine hits, waar het datakapitalisme geen voet aan de aarde krijgt en waar publieke waarden nog hoogtij vieren. Dat er plek is voor publieke instellingen om online gemeenschappen op te bouwen. Lees over onze bevindingen tijdens de eerste Publieke Pioniers hackathon, of bekijk het video-verslag.

Camera en montage Marije Kuipers

PubHubs en KennisCloud

Stel je bent een publieke organisatie en je wilt graag meer online samenwerken en in contact staan met je publiek. Op dit moment ben je daarvoor aangewezen op datakapitalistische platforms; de eigenlijk nogal a/sociale media als Facebook, Instagram, Twitter en TikTok. Hoog tijd om het heft in eigen hand te nemen en zelf een veilige online publieke ruimte te ontwerpen! Dat is waar platforms als PubHubs en Kenniscloud mee bezig zijn. Maar wat kun je daar precies? En hoe zou je dit soort platforms willen inzetten?

PubHubs (pubhubs.net), een nieuw Nederlands community netwerk in ontwikkeling aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht, en KennisCloud van de Bibliotheek Midden-Brabant bieden nieuwe perspectieven waarin publieke waarden wél centraal staan. Maar hierop zijn nog maar weinig concrete use-cases, toepassingen of prototypes ontwikkeld.

Tijdens de Publieke Pioniers hackathon, op 20 en 21 juni in de prachtige LocHal, zijn vijf teams uit de publieke omroep en bibliotheek sector de uitdaging aangegaan om de ontwikkeling van die nieuwe publieke ruimte een impuls te geven.  We eindigden met vier teams en hun pitches voor de jury, Egon Verharen, Daniëlle Arets en Pepijn Lemmens.

En de winnaar van Publieke Pioniers#1 is... NTR Podwalk community

Het team van de NTR, aangevuld met outsider Naomi Sinot, werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van Publieke Pioniers#1. De jury zag dat het team een oplossing vond voor een duidelijk aangetoonde behoefte, en de mogelijkheid benutte om met de Podwalks publiek mee te nemen naar een nieuw en betrouwbaar sociaal netwerk. NPO Innovatie heeft inmiddels een vervolg-onderzoek mogelijk gemaakt door een verkenningsaanvraag te honoreren.

Lees hieronder meer over dit project en alle andere teams uit de hackathon.

De bevindingen op een rij

- Alle teams zochten naar ‘open’ toepassingen, publiek zichtbaar, inloggen als je wilt bijdragen of meepraten.

- Toepassingen gingen vooral over faciliteren en visualiseren van processen, van burgerwetenschap en kennis-ontwikkeling tot verdiepend gesprek binnen een community.

- Met wat assistentie van PubHubs- en Kenniscloud-ontwikkelaars konden vrij snel werkende prototypes gemaakt worden door coders in de teams.

- Synergie tussen PubHubs en KennisCloud wordt voortgezet in vervolg-hackathon, mogelijkheden KennisCloud als Hub of uitwisseling via een API.

Publieke Pioniers#1: de teams

Team Tegenlicht : Kongsi, online gesprek rond VOD

Vanuit de VPRO had zich een team geformeerd met eindredacteur Tegenlicht Jasper Koning, designers Julia Veldman en Delyan Pragow, community manager Tara Vierbergen en developer Rogier de Ruijter. Met technische aassitentie van Jan den Besten en Harm van Stekelenburg, ontwikkelaars van PubHubs aan de Radboud Universiteit, kwamen zij tot een eerste prototype voor een discussietool gekoppeld aan een tegenlicht uitzending: Kongsi. Met de voorgestelde Kongsi plugin kun je live én achteraf (VOD) praten over een uitzending of video. Deze commenting-tool stimuleert  live gesprekken, maar opent ook de mogelijkheid om later door te praten en de video met commentaar te verrijken. Uit de gesprekken ontstaat een heatmap van waar zich het debat concentreert, waar de hot-topics zitten. Zowel voor de redactie nuttig om feedback te oogsten als voor publiek om zich verder te verdiepen in een thema.

Team NTR: Podwalks community

De Podwalks van de NTR, locatie gebaseerde podcast met historische verhalen terwijl je wandelt, werden met de serie Het Verhaal van Nederland een groot succes en kregen een vervolg met de serie Het water komt. Die populariteit heeft als gevolg dat de roep om meer groot is, Podwalkers graag ook hun enthousiasme willen delen, en zelfs willen bijdragen aan routes en nieuwe wandelingen. Er groeit dus een actieve community rond de Podwalks, die de potentie heeft om online uit te groeien mits daarvoor een passende omgeving voor wordt ingericht: een publieke hub voor de podwalks ligt voor de hand. Het team NTR, Luc Willems, Stijn Wijngaard, Derk Molijn en Naomi Sinot, werkten dit uit tot en sterk concept. Ook hier bleek met hulp van de PubHubs developers een eerste, werkend prototype al realiseerbaar. Daarmee is de eerste stap gezet in de transitie van een statische website naar een actieve hub...

Team Kenniscloud: van kennis naar oogst

In het team van Marlijn Gelsing (KunstLoc Brabant), Bram van den Heuvel (BLM Groep), Bram Kluen (Rozet Bibliotheek) en Michiel Klønhammer (LearningStone), werd nagedacht over een manier om het wordingsproces van kennis inzichtelijk te maken binnen KennisCloud. Zoals ze het in hun pitch verwoordden: "Wij willen de reis van kennis laten zien om de impact te vergroten". Hoe leidt de inbreng en uitwisseling van informatie via blogs, meetups en videos tot kennis. Kan een slimme tijdlijn, door een algoritme dynamisch gegenereerd, inzicht geven in hoe kennis zich ontwikkeld? In dit team kon Bram van de Heuvel met wat hulp van Rob van den Bogaard (DrieBit, ontwikkelaars van KennisCloud) een eerste prototype ontwikkelen.

Team Wetenschap in de Wolken

In dit team werkten de Bibliotheek Midden-Brabant, WAAG Futurelab en de Universiteit van Amsterdam samen aan oplossingen om burgerwetenschap in KennisCloud beter te faciliteren. David Oldenhof, Anouk Nuijten, Teije Terhorst en Miriam van den Beemt bedachten een manier om met visuele middelen als kaarten en datavisualisaties de deelname aan burgerwetenschap te stimuleren. De gedachte is dat de pesoonlijke inbreng en relevantie wordt versterkt wanneer verzamelde data herkenbaar en localiseerbaar is.

Partners

Publieke Pioniers #1 kwam tot stand in een samenwerking van VPRO Medialab, Bibliotheek de LocHal/KennisCloud, NPO Innovatie en de Radboud Universiteit. 


KennisCloud: https://www.kenniscloud.nl/
Bibliotheek De LocHal: https://lochal.nl/
NPO Innovatie: https://innovatie.npo.nl/ 

Meer informatie over PubHubs via: PubHubs.net

Over Publieke Pioniers

Verbindingen in media-innovatie, storytelling, nieuw talent en publiek

Publieke Pioniers is een intiatief van het VPRO Medialab en NPO Innovatie om vanuit de omroepen samenwerking op te zoeken met makers, innovators, en instellingen in het hele land. We zoeken innovatie-hubs op, starten intensieve samenwerking met onderwijs-instellingen waar de media-makers van morgen worden opgeleid. Dat doen we ondermeer in een unieke combinatie van publieke events en hackathons, in wisselende partnerships maar altijd op locatie. Gedreven door ons motto Met|Voor|Door (het publiek) en altijd met publieke waarden by design, organiseren we in 2023:

  • Publieke Pioniers #1: Écht sociale netwerken (Bibliotheek LocHal, MindLabs) Tilburg, juni 2023
  • Publieke Pioniers #2: Virtuele Virtuozen (Saxion, ROC, Artez, Universiteit Twente) Enschede, september 2023
  • Publieke Pioniers #3: Synthetic Truth (partners gezocht, locatie nog onbekend), november/december 2023

Meer over Publieke Pioniers