Een audiovisuele belevenis: Jaap Drupsteen over The Rhythm Painter