Georgina Verbaan, het geheim achter een goede stem