Martin Michael Driessen beschrijft de goede en slechte kanten van mensen