In de werkkamer van Harry Mulisch: zijn eigen land