De verklaring van Sinan Can over opkomst en ondergang IS