Ruis in de muziek: niet langer zoeken naar zuiver geluid