100 dagen in je hoofd

over 100 dagen in je hoofd

Hoe is het om ziek in je hoofd te zijn? In de nieuwe serie 100 dagen in je hoofd dompelen Tim den Besten en Nicolaas Veul zich onder in de wereld van de psychiatrie.

Als bijzonder stagiair in een psychiatrische kliniek in Eindhoven verkennen ze wat er omgaat in mensen die kampen met ernstige geestelijke problemen. Wat is dat eigenlijk, wat we in de volksmond ‘gek’ noemen? Tijdens hun stage weten Tim en Nicolaas niet alleen steeds dieper door te dringen in het hoofd van psychiatrische cliënten, maar ontrafelen ze langzaam maar zeker ook de ‘gekte’ in hun eigen hoofd.

vanaf donderdag 21 oktober om 20.50 uur op NPO 3

over dit programma

Het aantal mensen met ernstige psychische problemen is in Nederland onverminderd hoog, met lange wachtlijsten in de GGZ en een hoog psychofarmacagebruik tot gevolg. Tegelijkertijd lijkt de tolerantie voor ‘de verwarde man op straat’ steeds verder af te nemen.

In de zesdelige documentaireserie 100 dagen in je hoofd lopen Tim en Nicolaas stage bij GGzE, een grote GGZ-instelling in Eindhoven. Niet in de eerste plaats om weer een vak onder de knie te krijgen, maar vooral om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de wereld van cliënten die kampen met psychoses en aandoeningen als schizofrenie, ernstige vormen van borderline en autisme. Wat gaat er in hun hoofden om? Hoe is het om stemmen in je hoofd te horen? Maar ook: verschillen we eigenlijk wel zoveel van ze? En: wat gebeurt er met je, als je werk onder meer bestaat uit poep van de muur halen, en iemand uitleggen dat hij dwangmedicatie zal krijgen?

Nicolaas gaat aan de slag op een afdeling met chronisch psychisch zieke cliënten met uiteenlopende diagnoses. Tim werkt op een afdeling waar mensen met een lichte verstandelijke beperking hun psychische problemen proberen te boven te komen. Beiden worden begeleid door ervaren hulpverleners.

Als bijzonder stagiair raken Tim en Nicolaas steeds meer vertrouwd met hun cliënten. Tegelijkertijd worden ze zelf op de proef gesteld doordat ze meer dan ooit geconfronteerd worden met hun eigen persoonlijkheid.

over Tim en Nicolaas

VPRO-programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul waren samen eerder te zien in onder meer 100 dagen voor de klas (waarvoor zij een speciale vermelding kregen van de jury van de Zilveren Nipkowschijf), in Oudtopia, waarvoor ze een maand in een verzorgingshuis woonden, en in Superstream Me, een psychologisch experiment waarin zij hun leven achttien dagen non-stop streamden. In 100 dagen in je hoofd gaan ze opnieuw een experiment aan waarbij ze zichzelf niet ontzien.

Nicolaas Veul

Tim den Besten

Bijzonder stagiairs: Nicolaas Veul, Tim den Besten
Regie: Katinka de Maar
Eindredactie: Maarten Slagboom
Research: Karen Al
Montage: Obbe Verwer, Rémi van der Heiden
Camera: Jasper ten Berge
Geluid: Carla van der Meijs
Productie: Nicoline Tania, Ruud Hermans
Marketing & communicatie: Christa Niekamp
Online samensteller: Thomas van Manen
Vormgeving: Joost Gulien
Fotografie: Diederick Bulstra

Met dank aan GGzE, de medewerkers van De Dintel en Opsy, en in het bijzonder alle cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen, de bereidheid mee te werken en hun openhartigheid.

Bij de productie van 100 dagen in je hoofd is grote zorgvuldigheid in acht genomen. Vooraf is aan cliënten die in de serie voorkomen, en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, behandelaar en/of mentor, toestemming gevraagd voor het maken en uitzenden van de opnames. De inhoud van de toestemmingsverklaring is daarbij uitvoerig met hen besproken, inclusief mogelijke consequenties van deelname aan het programma.

Alle scènes waarin cliënten voorkomen zijn aan hen en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, behandelaar en/of mentorvoorgelegd, waarbij hen de gelegenheid is gegeven om bezwaar te maken tegen bepaalde scènes, of alsnog af te zien van deelname. Mensen die geen toestemming gaven, komen niet in beeld, of zijn onherkenbaar gemaakt.

Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met GGzE, de GGZ-instelling in Eindhoven waar de opnames hebben plaatsgevonden. Alle afleveringen zijn getoond aan en uitvoerig besproken met alle betrokkenen binnen GGzE, van de agoog tot de behandelaar, tot het management en het bestuur.

 

andere kijktips