In deze documentaire van Anne van Helvoort wordt het leven van het ondersteunend personeel van de Toneelacademie Maastricht gevolgd. Hun werkzaamheden staan in een schril contrast met de wereld van glitter en glamour waarmee de flamboyante theaterstudenten worden geassocieerd.

Als nuchtere Zuid-Limburgse dienstverleners valt het voor hen vaak niet mee om zich staande te houden op de academie waar een individualistische cultuur heerst en de aandacht altijd is gevestigd op de ambitieuze studenten. Dit leidt vaak tot tragische-, maar ook tot komische situaties.

Anne van Helvoort

Anne van Helvoort (1992), geboren te ’s-Hertogenbosch, werd in 2011 aangenomen op de Toneelacademie Maastricht waar zij in 2016 is afgestudeerd. Halverwege de opleiding voelde zij een sterke drang om werk te maken binnen een ander medium, in de hoop dat dit haar meer verbinding gaf met de wereld om zich heen. Deze stap resulteerde in haar eerste documentaire Tussen de Schijnwerpers.

In haar werk probeert Anne de bezigheden te begrijpen waarmee anderen invulling geven aan hun leven. De zoektocht naar zingeving staat hierbij centraal. Zij onderzoekt waarom mensen doen wat ze doen en welke routines en patronen daarbij ontstaan. Ze zoekt naar vooroordelen en probeert de kijker van het bestaan ervan bewust te maken, in de hoop een positieve bijdrage te leveren aan een meer gelijkwaardige en ruimdenkende samenleving.