Tot ver in de jaren zeventig deden de Fransen alsof zij in de oorlog en masse tegen Hitler-Duitsland hadden gestreden. Dat was een leugen.

Tot ver in de jaren zeventig deden de Fransen alsof zij in de oorlog en masse tegen Hitler-Duitsland hadden gestreden. Dat was een leugen. Een derde van het land had zich na de overgave in 1940 min of meer aan de kant van de Duitsers geschaard... Vanuit het stadje Vichy regeerde maarschalk Petain het zogeheten Vrije Frankrijk.

Zonder enige druk van Duistland kondigde Petain direct het Statut Juif af, dat alle Joodse burgers tot tweederangs Fransen veroordeelde. Het verhaal van de rechterhand van Maarschalk Petain: Markies Fernand de Brinon, goede vriend van Von Ribbentrop en graag geziene gast bij Hitler. De Markies was getrouwd met een Joodse vrouw en had twee Joodse stiefkinderen. Met een van hen reizen we terug naar het Vichy-Frankrijk van toen. Een pijnlijke zoektocht door het Franse geheugen.

media bij deze aflevering

In Europa Salon

Live vanuit studio Desmet met In Europa Salon. Geert Mak en gasten praten over gebeurtenissen in het jaar dat vanavond centraal staat in de aflevering van In Europa. Afl 15: Vichy Met prof. Henk Wesseling en de Belgische historicus Bruno de Wever.