We zijn voor dit programma op zoek naar mensen met uitgesproken ideeën over opvoeden en aspecten daarvan. Neem het eten: ligt u regelmatig in de clinch met uw kinderen over wat uw kleinkinderen moeten eten, of kijkt u juist vol bewondering naar de biologisch verantwoorde broodtrommeltjes van uw kleinkinderen?

Kinderen krijgen: iedereen vindt iets anders

en iedereen denkt te weten hoe het moet

Gedurende de afgelopen eeuw zijn opvattingen over kinderen krijgen en grootbrengen drastisch veranderd. En op vele terreinen zijn grote winsten geboekt. In 2020 is de kans op een gezonde start voor een baby een stuk gunstiger dan in 1920. Betrokken professionele partijen zoals artsen, verloskundigen en pedagogen zeggen steeds beslister te weten ‘wat goed is voor de jonge ouder en kind’. Maar is dat ook werkelijk zo? Neem bijvoorbeeld de ogenschijnlijk simpele keuze van hoe een pasgeborene moet liggen: Om de zoveel jaar is met even sterke argumenten afwisselend buik-, rug- of zijligging een absolute must.

op 5 januari 2020

in Het Spoor Terug

Nieuwe oma Michal Citroen maakt in samenwerking met Marga Schiet, pedagoge en auteur van de boeken Grootouders en Een boterham met tevredenheid, 100 jaar opvoeden in Nederland, deze aflevering. 

De wereld van de jonge ouder lijkt eerder complexer, minder vertrouwd en angstiger geworden dan duidelijker. Vaak botsende gewoontes en inzichten van grootouders en ouders volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Het gecompliceerde en vaak tegengesteld advies van internet moet nu permanent en onmiddellijk houvast bieden. Er blijkt minder vertrouwen in ervaringen en wijze lessen van ‘vroeger’. Is dat terecht of niet? En is de start van een nieuw leven wel zo maakbaar als nu wordt gesuggereerd?

Vanaf het moment van conceptie beheersen strenge regels het leven van een moderne zwangere vrouw. De bijbehorende stress om het allemaal perfect te moeten doen lijkt onvermijdelijk. Geen sigaretten, alcohol en drugs tijdens de zwangerschap betekent uiteraard een enorme vooruitgang, maar is paniek bevorderlijk over elke hap suiker, chocolade, Franse kaas en de rest? Dat borstvoeding beter is voor een baby is evident, maar moet dit nu zó fanatiek worden gepropageerd dat jonge moeders die noodgedwongen moeten kiezen voor de fles gebukt moeten gaan onder een heftig gevoel van falen en schuld?

zo kunt u helpen:

Herkent u zich in deze tekst, heeft u ideën over opvoeden vroeger versus nu, mail dan naar m.citroen@vpro.nl.

En wat betekent dit allemaal voor de nieuwe generatie die nu wordt geboren? Wie weet het nog?

Met professionals en vooral met ervaringsdeskundigen uit zoveel mogelijk generaties ouders en grootouders maakt nieuwe oma Michal Citroen dit Spoor Terug in samenwerking met Marga Schiet, pedagoge en auteur van de boeken Grootouders en Een boterham met tevredenheid, 100 jaar opvoeden in Nederland.

We zijn voor dit programma nog op zoek naar ervaringsdeskundigen, om hun verhalen te horen.

Wat herinnert u zich over de gangbare ideeën uit uw tijd? Herkent u wat hierboven staat en hebben ontwikkelingen bij u als grootouder, ouder of kind voor verwarring gezorgd? Of juist niet. Bent u enthousiast of niet met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zwangerschap, baby care en modern opvoeden in relatie tot uw eigen verleden? En hoe denkt u dat de nieuwe baby’s van nu hierdoor worden beïnvloed? Of misschien heeft u iets toe te voegen dat wij over het hoofd hebben gezien?

Uw reactie graag mailen naar m.citroen@vpro.nl.