Maand van de Geschiedenis: Eureka!

Het Eureka! moment van John Wilkins

Eureka! Het moment dat het kwartje valt. Volgens de overlevering konden Isaac Newton en Archimedes erover meepraten en kwamen ze zo tot hun grootste ontdekkingen.

Maar niet alle Eureka-momenten in de wetenschap leidden tot werkbare inzichten. In de tweede helft van de 17e eeuw kende de Engelsman John Wilkins ook zo’n Eureka-moment toen hij een manier bedacht om een einde te maken aan alle verwarring en onenigheden, die er in zijn tijd heersten. Hij bedacht dat spraakverwarring aan de meeste daarvan ten grondslag lag en dus hoefde hij alleen maar een nieuwe taal te ontwerpen en de meeste van de onenigheden van zijn tijd zouden verdwijnen. Julie Blussé maakte in 2017 een aflevering van de serie Tijdgeest over deze John Wilkins en die aflevering is hier terug te luisteren.