OVT

OVT 18 december

Met opkomst en ondergang van de stemcomputer, de ongeleerde lessen van Atjeh en Uruzgan, antisemitisme in Nederland na de oorlog, vrede tussen Japan en Rusland, het 50 Plus-partijlied, Bart Funnekotter bespreekt historische boeken en Marten Minkema maakte een documentaire-tweeluik over Deshima waarvan we deze week het tweede deel uitzenden.

de ongeleerde lessen van atjeh en uruzgan

Het kostte 25 Nederlandse soldaten het leven, en tien jaar later is de situatie in Uruzgan even slecht als toen de Nederlandse missie begon. Al met al is het ogenschijnlijk een moedeloos stemmend verhaal. Maar had het anders gekund? Recente ervaringen in Irak en ook in Afghanistan tonen aan dat een tegenstander die zich verschuilt onder de lokale bevolking niet met de gebruikelijke militaire middelen te verslaan is. Politicoloog en voormalig militair in Uruzgan Martijn Kitzen vergeleek de missie in Uruzgan met ‘onze’ laat negentiende-eeuwse expeditie in Atjeh.
Marijn Kitzen schreef Oorlog onder de mensen en is te gast.

opkomst en ondergang van de stemcomputer

Weg met het rode potlood, het hinderlijk gevouw van enorme stembiljetten en het handmatig tellen van de stemmen. Dat was toch niet meer van deze tijd, zo vond Nederland eind jaren ’90, en we stapten vol vertrouwen over op de stemcomputer. Tot het apparaat door de actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet (WVSN) in 2007 binnen luttele maanden werd ontmaskerd als een stuntelig en gebrekkig elektronisch bakbeest en in rap tempo naar de schroothoop werd verwezen. Journalist Herbert Blankesteijn reconstrueerde het democratisch computerdrama en schreef Vertrouw ons nou maar.
Herbert Blankesteijn is te gast.

column

De column is deze week van Alexander Münninghoff.

eindelijk vrede tussen rusland en japan

Er heerst al zeventig jaar vrede tussen Rusland en Japan. De twee naties hebben alleen al die tijd verzuimd een vredesverdrag te sluiten. Japan hoopt dat aan die opmerkelijke situatie een einde komt als de Russische president deze week het land heeft bezocht.
Japanoloog en oud-Japancorrespondent Hans van der Lugt is te gast.

bart funnekotter bespreekt boeken

Bart Funnekotter bespreekt de nieuwste historische boeken. Met ditmaal:

  • De eeuw van macht van Richard J. Evans over de 19e eeuw
  • Het merk Luther van Andrew Pettegree
  • De Franken in België van Luit van der Tuuk
  • De tegenaanval van Anton Bussemaker over een succesvolle Nederlandse onderduikbootactie tegen Japan

partijlied blijf van mijn poen af

Het was 1961 en een jonge Peter Koelewijn zong ‘Kom van dat dak af’, het is 2016 en een bejaarde tosti-ijzerbruine Ben Cramer zingt op dezelfde melodie ‘Blijf van mijn poen af’ op een bijeenkomst van Vijftig Plus, als partijlied.
Was Peters rock and rollhit voorbestemd om uit te groeien tot het lied van de in welgemeend eigenbelang welgetrainde babyboomgeneratie?
Peter Koelewijn vertelt over zijn lied

antisemitisme in nederland

Evelien Gans nam deze week afscheid als hoogleraar hedendaags Jodendom. Ze  maakte in 1994 naam als auteur van het boek Gojse nijd en joods narcisme, waarin ze onder meer Theo van Gogh’s antisemitische grappen bekritiseerde. Als hoogleraar jodendom erkent ze dat het antisemitisme nieuwe injecties kreeg dank zij islamitische anti-joodse impulsen, maar het is veel dieper in onze cultuur geworteld dan we doorgaans willen geloven, zegt ze.
Evelien Gans is te gast.

het spoor terug: terug naar deshima (deel twee)

Eeuwenlang was Deshima het Japanse venstertje op de wereld, en omgekeerd was het eiland het wereldvenstertje op Japan voor het Westen. En dat was allemaal te danken aan de VOC. In Japan leert ieder kind nog altijd over de VOC en de Hollandse handelspost in Deshima.
Marten Minkema toog naar het eiland en maakte een documentaire-tweeluik. Deze zondag deel twee van Terug naar Deshima.