OVT

OVT 7 mei 2017

Met o.a. de documentaire Bloemenhove: de politieke strijd rond abortus. In mei 1976 bezetten honderden vrouwen de abortuskliniek Bloemenhove. Dit om te voorkomen dat minister van Agt de kliniek zou laten sluiten. Abortus was namelijk tot 1981 bij de wet verboden.

doe mee aan onze ovt-enquĂȘte!

Luistert u regelmatig naar OVT? Dan willen wij u vragen om mee te doen aan de OVT-enquête. We zouden uw deelname erg op prijs stellen, en we zullen de informatie gebruiken om ons programma en de podcast te verbeteren.

Klik hier om mee te doen aan de enquête.

trendbreuk hamas?

Hamas roept in een nieuw manifest niet langer op tot de vernietiging van Israël, maar in hetzelfde document erkent het evenmin het bestaansrecht van Israël. Het manifest, het eerste sinds 1988, wordt gezien als een grote politieke ommezwaai. Maar is het ook een breuk van de organisatie met haar gewelddadige verleden?
Arabist Leo Kwarten is te gast.

elsschot

Alfons de Ridder oftewel Willem Elsschot is  zondag 7 mei jarig. De Belgische schrijver zou 135 geworden zijn. Reden voor uitgeverij Polis het complete werk van de schrijver opnieuw uit te brengen. Een gesprek over het zogeheten burgerlijke gewone leven van de schrijver-zakenman die prat erop ging nooit te lezen en geen boeken in huis te hebben.
De biograaf van Elsschot, Vic van de Reijt, is te gast.

column

Een kort gesprek met de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod, die vanaf deze week een van de columnisten bij OVT is, gevolgd door haar eerste column. McLeod schreef beroemde historische romans zoals Hoe duur was de suiker? en De vrije negerin Elisabeth.

fascisme

Fascist: het is een scheldwoord dat om de haverklap gebruikt wordt en werd na de Tweede Wereldoorlog. Maar wat is het fascisme eigenlijk, en wat zijn de wortels van de grootste massabeweging uit de twintigste eeuw, die Europa in brand zette?
Fascismekenner en historicus Robin te Slaa schreef het boek Wat is fascisme? De auteur is te gast.

 

veertiende-eeuwse relipop

De zusters en broeders van de Moderne Devotie, een spirituele hervormingsbeweging die opkwam aan het eind van de 14e eeuw, zongen geen polyfonische Latijnse psalmen, maar volksmuziek in het Nederlands over hun persoonlijke religieuze ontwikkeling. Over hoe ze na jaren gedans en gezuip tot inkeer kwamen, of over hoe vreselijk het aardse leven was bijvoorbeeld. En soms zelfs over Jezus als een gulle kroegbaas die iedereen gratis wijn inschonk. Neerlandica Cécile de Morrée promoveert 12 mei op haar onderzoek naar de liederen van de Moderne Devotie, en komt bij ons vertellen over wat deze muziek ons leert over leven, lust en lijden van de veertiende-eeuwse moderne devoot.
Neerlandica Cécile de Morrée is te gast.

duitse schuld

Prins Claus, zo vertelde zijn zoon Willem Alexander in het koningsinterview, worstelde zijn leven lang met zijn Duitse komaf in zijn Duits-onvriendelijke nieuwe vaderland, Nederland. Tot op zijn sterfbed zat hij met de Duitse schuld. Sinds de openbaring van Willem-Alexander lijken meer bekentenissen te volgen van ‘Nederlandse’ Duitsers die met hun schuld en Duitsland zitten.
Annette Birschel, Nederlandcorrespondent voor Duitsland en schrijver van Mordsgouda: Als Deutsche unter Holländern, over Duitser zijn in Nederland, komt vertellen over het Clausprobleem.

het spoor terug: bloemenhove - de politieke strijd rond abortus

In mei 1976 hielden honderden vrouwen dik tien dagen de abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede bezet. Dit om te voorkomen dat minister Dries van Agt de kliniek zou laten sluiten. Abortus was namelijk tot 1981 bij de wet verboden.
Documentairemaker Lemke Kraan reconstrueerde de reuring rondom Bloemenhove en de abortuswetgeving en maakte voor het Spoor terug de documentaire Bloemenhove: de politieke strijd rond abortus.