OVT

OVT 21 januari 2018

Deze week live vanaf het Winternachten Festival in Den Haag: Een gesprek met Belgisch historicus en schrijver David van Reybrouck, slavernij-historicus Karwan Fatah-Black en Indonesië-historicus Henk Schulte Nordholt over de omgang met het koloniale verleden. Hoe verhoudt de Nederlandse omgang zich tot die van onze zuiderburen? Hebben zij hun eigen Jan Pieterszoon Coen en is de Congo hun Indonesië?

Verder onder meer aandacht voor het Tapijt van Bayeux, de maandelijkse boekenrubriek met Wim Berkelaar, tachtiger Albert Verwey, de column van Nelleke Noordervliet, het laatste deel in de romantrilogie van Louise Fresco 'de Idealisten' en de debuutroman 'Wormen en Engelen' van Maarten van der Graaff. Er is live muziek van Ernst Reijseger

Abonneer je op de OVT-podcast

De podcast van OVT is te beluisteren via ►iTunes, ►RSS-feed of ►Stitcher
Lees hier meer over hoe je OVT als podcast terug kan luisteren op smartphone of computer. 

Fout koloniaal verleden

De buste van de koloniaal bestuurder Johan Maurits moest weg uit het Mauritshuis vanwege Maurits aandeel in ons slavernijverleden, het standbeeld van J.P. Coen staat al tijden ter discussie, en het debat over het slavenpaneel op de Gouden Koets is nog lang niet verstomd. Het lijkt er, kortom, op dat er in Nederland een nieuwe beeldenstorm woedt. We zitten zogezegd met het koloniaal verleden in onze maag. Want ondanks de 19de eeuwse beschavingsmissie is weinig vrijheid, gelijkheid en broederschap verspreid in ‘onze’ streken overzee. Een vraag is hoe het bij onze zuiderburen  met het koloniale verleden is gesteld, hebben zij hun eigen J.P. Coen en is de Congo hun Indonesië? Een gesprek met de Belgische historicus en schrijver David van Reybrouck, met Indonesië-historicus Henk Schulte Nordholt en met slavernijhistoricus Karwan Fatah-Black.

Column

De column is deze week van Nelleke Noordervliet. En ditmaal met muziek, gecomponeerd en gespeeld door Ernst Reijseger.

Historische Boeken

Onze recensent Wim Berkelaar bespreekt nieuwe historische boeken. Met ditmaal: ‘In Duistere tijden’ (over Churchill) door Anthony McCarten; ‘Fragmenten uit mijn leven’ door Albert de Jong, ‘Rudy Kousbroek in de essayistisch-humanistische traditie’ door Rudy Schreijnders; en ‘Leon Degrelle. De Führer uit Bouillon’ door Bruno Cheyns. 

Tapijt van Bayeux

Het is misschien wel het oudste stripverhaal ter wereld: het Tapijt van Bayeux. Op het tapijt wordt de zogeheten Slag bij Hastings uit 1066 uitgebeeld. Ter plekke versloeg Willem van Normandië ofwel Willem de Veroveraar de Engelsen, die op het tapijt allemaal met snor worden weergegeven om het verschil met de Normandische ridders en soldaten goed uit te laten komen. Het overwinnaarstapijt, zo werd deze week bekend, wordt over vijf jaar uitgeleend aan de nazaten van de indertijd verslagen Angelsaksen. Maar wat is er precies op te zien, en is het tapijt wel veilig bij de Engelsen, die nog altijd een appeltje te schillen hebben met de ‘Franse’ Normandiërs? Te gast is Marco Mostert, historicus en mediëvist verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Tachtiger Albert Verwey

Iedereen heeft wel een idee bij de Tachtigers. Dat waren toch die schrijvers van de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste ervaring? Maar gold dat ook voor Tachtiger Albert Verwey? Hij begon als leerling van Willem Kloos en eindigde als een ‘waarlijk nationale figuur’, een soort dichter des vaderlands.
Historica Madelon de Keizer ‘Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd’. De auteur is te gast.

Wereldverbeteraars

Deze week kwam het boek ‘De Idealisten’ uit, het laatste deel in een romantrilogie over wereldverbeteraars van schrijfster, wetenschapper en columniste Louise Fresco. Eerdere delen gingen over de utopisten en de kosmopolieten. Een gesprek met de schrijfster over de behoefte aan engagement en wereldverbetering vroeger en nu.

Wormen en Engelen

Wat betekent religie eigenlijk nog in een seculier land als Nederland? In zijn debuutroman 'Wormen en Engelen' schrijft Maarten van der Graaff in een zeer beeldende stijl over de ontsnapping aan de kerk op het Zeeeuwse platteland. Een boek over de menselijke hunkering naar gemeenschap. De auteur is te gast.