bijwonen

Wilt u aanwezig zijn bij een live-uitzending?

Regelmatig zendt OVT uit op locatie. U kunt daar bij zijn. Meldt u aan via ovtlive@vpro.nl en noem daarin de uitzending, uw naam en het aantal mensen waarmee u komt.