Het spoor terug: De Ramp deel 1

Het spoor terug: De Ramp deel 1

Het Spoor terug: De Ramp
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, deze maand alweer 60 jaar geleden, zorgde een zware Noordwester storm in combinatie met springtij ervoor dat veel dijken van Zeeland, Zuid Holland  en West-Brabant  werden overstroomd of weggevaagd. Een gebied zo groot als een provincie kwam onder water te staan, duizenden boerderijen en huizen stortten in, 40 duizend paarden, koeien en varkens verdronken en 1836 mensen overleefden deze watersnood niet.  In 1986 maakten Kees Slager en Lida Iburg een vier uur durende radioserie over 'De Ramp'.  In Het Spoor Terug de komende vier weken een hermontage van Michal Citroen van deze serie.
Deel1: waarin de overlevenden vertellen over die nacht waarin de bewoners van de eilanden totaal verrast worden door de stormvloed. 

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Geschiedenis van doping; Column Alexander Münninghoff; Openbare executies; Top 13 Gouden Eeuw; Historische boeken en filmrecenies; Het Spoor terug: 60 Jaar na de Watersnoodramp

advertentie