Het spoor terug: De Ramp. dl. 2

OVT 3 februari 2013

Het spoor terug: De Ramp. dl. 2

OVT 3 februari 2013

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, deze maand alweer 60 jaar geleden, zorgde een zware Noordwester storm in combinatie met springtij ervoor dat veel dijken van Zeeland, Zuid Holland en West-Brabant werden overstroomd of weggevaagd. Een gebied zo groot als een provincie kwam onder water te staan, duizenden boerderijen en huizen stortten in, 40 duizend paarden, koeien en varkens verdronken en 1836 mensen overleefden deze watersnood niet. In 1986 maakten Kees Slager en Lida Iburg een vier uur durende radioserie over 'De Ramp'. In Het Spoor Terug de komende vier weken een hermontage van Michal Citroen van deze serie.
Deel 2 de vragen die opkomen in de weken na de Ramp: Hoe kon dit gebeuren? Wat deden de autoriteiten? Waar waren de burgemeesters en de dijkgraven en wie stonden op als de toevallige leiders? De eerste twijfel en kritiek in de dagen van heroiek, tragiek en strijd tegen het wassende water.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Manuscripten in Timboektoe; Abdicatie van de Oranjevorsten; Column Philip Freriks; Afscheid van de koloniën; Top 13 Gouden Eeuw; De achttiende eeuw in beweging; Het Spoor terug: De Ramp, dl. 2