OVT2

OVT2

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. In het eerste uur: -Kolonel Kadhafi wil het nomadische berbervolk de Toearegs inzetten bij zijn strijd om Libië. Antropoloog en docent geschiedenis van Afrika, Baz Lecocq over de geschiedenis van de Toearegs. -Het varken in Brabant. Bij de Provinciale Staten Verkiezingen in de provincie Brabant speelde de eventuele komst van zestien extra megastallen een grote rol. Aandacht voor de opkomst van de megastallen en bio-industrie met Mathijs Witte die promoveert op de geschiedenis van de varkensveehouderij. -De column van de schrijfster Nelleke Noordervliet. -Maritiem archeologen hebben in de Stille Oceaan het wrak gevonden van The Two Brothers, het tweede schip van kapitein Pollard uit Nantucket dat onder zijn bevel verging. Zijn eerste schip de Essex, ook een walvisvaarder uit Nantucket, verging toen het werd aangevallen door een grote potvis. De bemanning verdeelde zich over drie sloepen en na bijna 100 dagen werden twee van de drie sloepen opgepikt. Het verhaal van de Essex was een van de aanleidingen voor Herman Melville om zijn boek Moby Dick te schrijven, dat dit jaar 160 jaar geleden verscheen. Een gesprek met Joost Schokkenbroek van het scheepvaartmuseum in Amsterdam over de lotgevallen van kapitein Pollard. -In het tweede uur: -De weereld is een speeltooneel Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel. Zo luidt de tekst van Joost van den Vondel op de poort van de voormalige Amsterdamse schouwburg. Op de in 1979 uitgegeven postzegel ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Joost van den Vondel met daarop de poort van de schouwburg staan vier fouten in de tekst. Een gesprek met oud-VPRO journalist Ronald van den Boogaard die er op zijn weblog een artikel over schreef. -In de nacht van 5 op 6 maart 1883, precies 128 jaar geleden, vergingen tijdens een zware storm 17 schepen van de vissersvloot van Paessens Moddergat, twee dorpjes die naast Lauwersoog tegen de Friese zeedijk aanliggen. 83 dorpelingen kwamen om, een tragedie dat het vissersdorp nooit geheel te boven is gekomen. Op de dijk staat nu nog in steen het gedicht: 'Als de dood het schip bereikt dan is er geen ontkomen. O water, o wisselvallig element de zee heeft gegeven, heeft genomen'. Een gesprek met de conservator van het plaatselijke museum 't Fiskershúske, Ihno Dragt, over die fatale nacht in 1883. -Om 11.25 uur in Het Spoor terug: Mythe Wolf, deel 1 van een tweeluik. De wolf is, dank zij de val van de Muur, bezig aan een comeback in Noord-West-Europa nadat hij anderhalve eeuw geleden werd uitgeroeid. In het Oosten van Duitsland leven weer enkele roedels in het wild. En het is nog slechts een kwestie van tijd dat hij onze oostgrens passeert. Een zoektocht in de wouden van de Lausitz, het Reichswald en de Ardennen naar een roofdier dat de gemoederen al eeuwenlang in beroering brengt. Samenstelling: Hans Olink.

advertentie