De crisisjaren dertig

OVT 7 juni 2009 uur 1

De crisisjaren dertig

OVT 7 juni 2009 uur 1

In deze tijd van crisis publiceerde historicus Han van der Horst ?Schep vreugde in ?t leven zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie? over het leven tijdens de crisis in de jaren dertig. Tachtig jaar geleden liet Nederland zich ook niet kisten door de economische crisis. De jaren dertig waren een tijd vol dynamiek, die ons juist nu moet inspireren. En geen periode van doffe berusting of aanpassing volgens Van der Horst. ?Schep vreugde in ?t leven zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie? ? Han van der Horst, uit. Scriptum, isbn 978 90 5594 667 9

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Presentatie: Paul van der Gaag en Jos Palm 10.00-11.00: Afgelopen week bereikte ons het nieuws dat de Noord-Koreaanse leider Kim Yung-il zijn jongste zoon Kim Yung-un heeft aangewezen als zijn opvolger. Waarmee de derde generatie uit deze familie zal aantreden om het land te leiden. Erfopvolging dus, in een communistisch land. Een reaktie van Boudewijn Walraven, hoogleraar Koreaans in Leiden. In deze tijd van crisis publiceerde historicus Han van der Horst ‘Schep vreugde in ’t leven zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie’ over het leven tijdens de crisis in de jaren dertig. Tachtig jaar geleden liet Nederland zich ook niet kisten door de economische crisis. De jaren dertig waren een tijd vol dynamiek, die ons juist nu moet inspireren. En geen periode van doffe berusting of aanpassing volgens Van der Horst. De column van de journalist Henk Hofland Het vervolg van de Slag om het Nationaal Historisch Museum. Historici roeren zich nu ook in het debat. ‘Historici gaan voor de inhoud’, liet het Koninklijk Nederlandse Historisch Genootschap weten. Een reaktie van historicus en docent aan de Uva, Jouke Turpijn, lid van de commissie Nationaal Historisch Museum van het Historisch Genootschap. Een gesprek met Luc Panhuysen over zijn boek ‘Rampjaar 1672’ Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis gegrift als het Rampjaar. In dat jaar werd de Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. Aan de hand van de belevenissen van het gezin Van Reede – een vader, een moeder en hun zoon – laat Luc Panhuysen zien hoe de dagelijkse praktijk eruitzag, maar ook hoe de Republiek zichzelf opnieuw uitvond. 11.00-12.00: Patrick Gouw over zijn promotie ‘Griekse atleten in de Romeinse keizertijd (31 v. Chr. – 400 n. Chr.)’. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat antieke atleten veel gemeen hadden met de topsporters van nu en dat de wereld van de Oudheid in sportief opzicht niet wezenlijk verschilde van de moderne tijd. 11.25 Het Spoor terug: Café de Baas Een bruine kroeg die de wereld bestormde, over de geschiedenis van het Utrechtse collectief café De Baas. Het café werd in 1976 opgericht om te dienen als geldmotor voor alternatieve (linkse) projecten en heeft tot 2008 bijna 700.000 gulden aan steun uitgedeeld. Op 6 juni dit jaar (gisteravond) is De Baas officieel opgeheven. Samenstelling: Paul van der Gaag en Ger Jochems

advertentie