Klaprozendag

OVT 11 november 2007 uur 1 (10 min)

Klaprozendag

OVT 11 november 2007 uur 1 (10 min)

11 November, de dag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Paul Moeyes, auteur van het in 2001 verschenen boek 'Buiten Schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918', over de betekenis van deze dag voor Nederland.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Michal Citroen en Jos Palm 10.00-11.00: Vanavond gaat de televisieserie 'In Europa' van start., gebaseerd op het gelijknamige boek van Geert Mak. OVT presenteert live vanuit studio Desmet de 'In Europa Salon'. Geert Mak en diverse gasten praten over gebeurtenissen in het jaar dat vanavond centraal staat in de aflevering van In Europa. Afl. 1: 1900. Met Auke van der Woud, auteur van het standaardwerk 'Een nieuwe wereld, het ontstaan van het moderne Nederland' en Evert Peeters, Belgisch historicus, die werkt aan een onderzoek: 'Lebensreform in België, 1890-1950. Een cultuurhistorische analyse van ideeën en praktijken'. Met de column van de journalist Henk Hofland En het is 11 november, de dag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Paul Moeyes, auteur van het in 2001 verschenen boek 'Buiten Schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918', over de betekenis van deze dag voor Nederland. 11.00-12.00: Vandaag worden de cd's 'Adieu, naturlic leven mijn' en 'Ons is een kijnt geboren' gepresenteerd. Cd's met laatvijftiende-eeuwse muziek, afkomstig uit het Hollandse Handschrift Koning (circa 1500). Dit Handschrift neemt in ons erfgoed een uitzonderlijke plaats in: vijftiende-eeuwse Nederlandse meerstemmige muziek is een unicum. De muziek wordt vertolkt door Aventure, ensemble voor middeleeuwse muziek. Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde van de radboud Universiteit Nijmegen geeft een toelichting op de CD's. Een gesprek met Claus Victor Bock over zijn boek 'Zolang wij gedichten schrijven kan ons niets gebeuren'. Amsterdam, 1942-1945'. In dit boek vertelt de auteur over zijn buitengewone ervaringen als lid van een groep Duitsjoodse en Nederlandse onderduikers die in Amsterdam aan de Herengracht de oorlog psychisch ongeschonden overleefden door zich te verdiepen in kunst en literatuur. 11.25 Het Spoor terug: Revolutie en ballingschap Het levensverhaal van Francisca Fangiday, geboren in Indonesië in 1925. Na de tweede wereldoorlog vocht ze in de Indonesische revolutie tegen de Nederlanders. Onder het bewind van Soekarno was ze een vooraanstaand journalist en parlementslid. En na de machtsovername door Soeharto kwam ze als balling in China terecht waar ze de culturele revolutie meemaakte. Uiteindelijk belande ze als politiek vluchteling in het land van haar voormalige vijand, Nederland. Deel 1 van een tweeluik Samenstelling: Paul van der Gaag

advertentie