Ovt

Ovt

10.00-11.00: Deze week werd in Engeland werd een overlevende van de 'Charge van de Lichte Brigade' negentig jaar na zijn dood alsnog geëerd. De Slag bij Balaklava op 25 oktober 1854 tijdens de Krimoorlog geldt in de krijgsgeschiedenis als een voorbeeld van nutteloze moed en zelfopoffering. Historicus Bruno Naarden over The Charge of the Light Brigade. Commotie afgelopen week rond de uitspraken van Tineke Huizinga van de Christen-Unie toen ze het uitzettingsbeleid van minster Verdonk vergeleek met de deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding voor een gesprek over het omgaan met vluchtelingen in Nederland sinds de Vreemdelingenwet van 1849. Met migratie historica Marlou Schrover en Corrie van Eijl, auteur van het boek 'Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940'. De column van de oud-hoofdredacteur van de NRC, André Spoor Een gesprek met Thera Coppens over haar boek 'Hortense de vergeten Koningin van Nederland'. Hortense, dochter van Joséphine de Beauharnais, werd de stiefdochter van Napoleon. Ze trouwde met de broer van Napoleon Louis Bonaparte die koning van Holland werd. 11.00-12.00: Historische boekrecensies met Hans Renders en Han van der Horst 11.25 In het Spoor terug: Ter Walvisvaart Een documentaire over herleving van de Nederlandse walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog. Zestig jaar na het vertrek van Willem Barendsz wordt zaterdag 28 oktober de laatste reünie van de opvarenden gehouden. Samenstelling: Marnix Koolhaas (herh. 2000) BESTELINFORMATIE: Wilt u dit spoor terug op CD ontvangen maak dan 8 ,50 euro over op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum o.v.v. OVT Spoor terug: Walvisvaart en de datum. Wilt u OVT zonder het Spoor terug ontvangen stort dan 8,50 euro op datzelfde gironummer o.v.v. OVT en de uitzenddatum INFO: 'Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940'- Corrie van Eijl, uitg. Aksant, isbn 90 5260 194 1 (2005) 'Hortense De vergeten koningin van Holland' - Thera Coppens, uitg. Meulenhoff, isbn 9029077875 'Lodewijk Napoleon, aan het hof van onze eerste koning (1806-1810) - P. Rem, Walburg Pers, isbn 9057304554 GERECENSEERDE BOEKEN 2E UUR: 'Tragedie van een Volk'- Orlando Figes, uitg. Nieuw Amsterdam, isbn 90 468 0032 6 'F. H. Fentener van Vlissingen 1882-1992: Hij overwon iedereen op een vrouw na'- Arie van der Zwan, uitg. Balans, isbn 90 5018 802 8 Congres: De Ondernemers Biografie: Mythe & Werkelijkheid - 10 november IISG Amsterdam (Biografie Instituut/Metze Research) 'Strijdbaar en omstreden, een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen' - Gert van Klinken, uitg. Boom, isbn 90 8506 3507 'Deurwaarder van de vriendschap: Wim Hora Adema (1914-1998) - Eric-Jan Weterings, uitg. Aksant, isbn 90 5260 225 5

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Charge van de Lichte Brigade

vanaf 00:05:58

Deze week werd in Engeland werd een overlevende van de ‘Charge van de Lichte Brigade’ negentig jaar na zijn dood alsnog geëerd. De Slag bij Balaklava op 25 oktober 1854 tijdens de Krimoorlog geldt in de krijgsgeschiedenis als een voorbeeld van nutteloze moed en zelfopoffering. Historicus Bruno Naarden over The Charge of the Light Brigade.

Vluchtelingenbeleid van Nederland

vanaf 00:12:08

Commotie afgelopen week rond de uitspraken van Tineke Huizinga van de Christen-Unie toen ze het uitzettingsbeleid van minster Verdonk vergeleek met de deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding voor een gesprek over het omgaan met vluchtelingen in Nederland sinds de Vreemdelingenwet van 1849. Met migratie historica Marlou Schrover en criminologe/sociologe Joanne van der Leun.

Column van de oud-hoofdredacteur van de NRC, André Spoor

vanaf 00:32:27

Andre Spoor vertelt over zijn afkeer van overheidsdienaren en hoogwaardigheidsbekleders. Dit is veroorzaakt door zijn vader Generaal Spoor.

Hortense, de vergeten Koningin van Nederland

vanaf 00:39:29

Een gesprek met Thera Coppens over haar boek ‘Hortense de vergeten Koningin van Nederland’. Hortense, dochter van Joséphine de Beauharnais, werd de stiefdochter van Napoleon. Ze trouwde met de broer van Napoleon Louis Bonaparte die in 1806 Koning van Holland werd.

Historische boekrecensies met Hans Renders en Han van der Horst

vanaf 01:05:11

Het Spoor terug: Ter Walvisvaart

vanaf 01:23:44

Een documentaire over herleving van de Nederlandse walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag 28 oktober wordt de laatste reünie van de opvarenden van de moderne walvisvaarder de Willem Barentsz gehouden. Samenstelling: Marnix Koolhaas(herh. 2000)