Ovt

Ovt

Presentatie: Michal Citroen 10.00-11.00: Precies 46 jaar geleden overstroomde Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord. Een herinnering van buurtbewoner Frans Nuyts. 'Kies dé premier na Wereldoorlog Twee'. Afgelopen weken konden luisteraars op de website www.omroep.nl/geschiedenis stemmen op de vraag wie is de beste en slechtste premier na de Tweede Wereldoorlog. Ook kon er gestemd worden op de categorieën historische betekenis, welbespraaktheid en sex-appeal. Deze zondag de bekendmaking van de beste en slechtste premier na de Tweede Wereldoorlog. Met een reactie van parlementair historica Carla van Baalen en parlementair journalist Willem Breedveld. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Alexander Munninghoff Een gesprek met historicus/uitgever Perry Pierik over zijn proefschrift over de Duitse geopoliticoloog Karl Haushofer (1869-1946), één van de meest omstreden denkers uit de 20e eeuw. Zijn naam wordt vaak verbonden aan voor de Duitse geschiedenis zo explosieve termen als 'Lebensraum'en 'Heim ins Reich'. Een gesprek met Perry Pierik over werk en de invloed van Haushofer, met name in het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog. 11.00-12.00: In 1933 werd de brug bij Zaltbommel in gebruik genomen. De brug waarover Nijhoff een jaar later - in 1934 - dichtte: 'ik ging naar Bommel om de brug te zien ...' Deze week is bekend geworden dat de brug definitief gesloopt gaat worden en dat ook een plan om de brug te verplaatsen niet doorgaat. Wim van Sijl, van de Stichting Boogbrug over de sloop van de brug. Een reportage met politiek tekenaar Fritz Behrendt en zijn verzameling militaire helmen. Dit naar aanleiding van de oranje helm die voor het WK-voetbal is gemaakt naar voorbeeld van de Duitse 'Stahlhelm'. Naar aanleiding vanhet verschijnen van ‘Is ’t waar of niet ? Ophefmakende publicaties uit de ‘lange’ negentiende eeuw’ een gesprek met theoloog David Bos, auteur van een artikel uit het boek over Busken Huet, die schreef dat Jezus een gewoon mens was. 11.25 Het Spoor terug: Onbespoten idealen Een vierdelige serie over de pioniers in de alternatieve landbouw en duurzame energie Afl.2: 'Begin van een groene golf' Vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw wordt de kritiek op de gangbare landbouwmethoden met zijn kunstmest en het 'vergiftigde' voedsel steeds luider. Het boek 'Dode lente' van Rachel Carson uit 1962 - een aanklacht tegen het ongebreidelde gebruik van insecticiden - opent velen die willen zien de ogen. De eerste milieugroepen dienen zich aan en alternatieve landbouwmethoden worden niet alleen door de 'gelovige' voorlopers gepropageerd. Samenstelling: Gerard Leenders en Peter Meijwes INFO: 'Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme' - Perry Pierik, uitg. Aspekt, isbn 90 5911 376 4 ‘Is ’t waar of niet ? Ophefmakende publicaties uit de ‘lange’ negentiende eeuw’ – red. F.G.M. Broeyer/D.Th. Kuiper, uitgeverij Meinema, isbn 90 211 4050 0 BESTELINFORMATIE: Wilt u het Spoor terug op CD ontvangen maak dan 15,50 euro over voor dit vierluik op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum o.v.v. OVT Spoor terug: Onbespoten idealen. Wilt u OVT zonder het Spoor terug ontvangen stort dan 8,50 euro op datzelfde gironummer o.v.v. OVT en de uitzenddatum.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 2006 15 jan 2006 uur 1

vanaf 00:00:57

Overstroming Tuindorp Oostzaan

vanaf 00:04:18

‘Een overstroming die herinneringen oproept aan de watersnoodramp in Zeeland en Zuidholland in 1953 heeft het Tuindorp Oostzaan zwaar getroffen’ zo meldt het Polygoon in 1960. Het dorp is onder water komen te staan als gevolg van een breuk in de dijk van het kanaal. Michal Citroen spreekt hierover met buurtbewoner Frans Nuyts.

Uitslag verkiezing ‘Kies dé premier na WO II'

vanaf 00:11:14

Wie vond u de beste premier na WO II? Afgelopen weken kon u op de website www.omroep.nl/geschiedenis stemmen op de vraag 'Wie is de beste en slechtste premier na de Tweede Wereldoorlog?'. En de winnaar is… mininster-president Drees. Jos Palm spreekt met parlementair historica Carla van Baalen en parlementair journalist Willem Breedveld over de uitslag. Waarom heeft Drees gewonnen? Komt dat misschien omdat we ons op het moment zo onzeker voelen over onze toekomst?

Column Alexander Munninghoff: Hoogovens ik kom er aan!

vanaf 00:34:16

De lokroep naar het Corus schaaktoernooi is voor Alexander Munninghoff onweerstaanbaar. Dit jaar gaat hij voor de 45e keer. Als kenner ervaart hij dat het toernooi natuurlijk met de tijd meegaat, maar toch blijft het prototype van de schaker merkwaardig ongewijzigd, aldus Munninghoff.

Duits geopoliticoloog Karl Haushofer (1869-1946)

vanaf 00:39:17

De Duitse geopoliticoloog Karl Haushofer (1869-1946 wordt gezien als één van de meest omstreden denkers uit de 20e eeuw. Iemand die wellicht Hitler inspireerde met de voor de Duitse geschiedenis zo beladen begrippen als ‘lebensraum’en ‘Heim ins Reich’. Mogelijk was hij ook de ghostwriter van Hitler’s ‘Mein Kampf’. Michal Citroen spreekt met historicus/uitgever Perry Pierik, die onlangs promoveerde op Karl Haushofer. Over het werk en de invloed van Haushofer wordt namelijk verschillend gedacht.

OVT 2006 15 jan 2006 uur 2

vanaf 01:02:51

Sloop van de brug bij Zaltbommel

vanaf 01:04:02

In 1933 werd de brug bij Zaltbommel in gebruik genomen. De brug waarover Nijhoff een jaar later - in 1934 - dichtte: 'ik ging naar Bommel om de brug te zien ...' Deze week is bekend geworden dat de brug definitief gesloopt gaat worden en dat terwijl er een plan was om de brug te verplaatsen. Michal Citroen spreekt met Wim van Sijl, van de Stichting Boogbrug over de sloop van de brug.

Militaire helmen

vanaf 01:09:44

Tijdens het WK voetbal wordt een oranje stahlhelm geïntroduceerd. Naar aanleiding hiervan bezoekt Hans Olink de politiek tekenaar Fritz Behrendt, die over een uitgebreide verzameling militaire helmen beschikt.

Ophefmakende publicaties uit de 19e eeuw: Busken Huet

vanaf 01:16:39

Heilige teksten zijn sinds enige tijd weer een ernstige zaak. Wie aan de Koran tornt, kan op ernstige tegenwind rekenen. Zo’n anderhalve eeuw geleden gold dat ook voor de bijbel. Het ‘Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme’ staat dit jaar in het teken van ophefmakende publicaties uit de 19e eeuw. Michal Citroen spreekt met theoloog David Vos, auteur van een artikel uit het boek over Busken Huet, die schreef dat Jezus een gewoon mens was.

Het Spoor terug: Onbespoten idealen

vanaf 01:25:39

Een vierdelige serie over de pioniers in de alternatieve landbouw en duurzame energie, afl.2: 'Begin van een groene golf' Vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw wordt de kritiek op de gangbare landbouwmethoden met zijn kunstmest en het 'vergiftigde' voedsel steeds luider. Het boek 'Dode lente' van Rachel Carson uit 1962 - een aanklacht tegen het ongebreidelde gebruik van insecticiden - opent velen die willen zien de ogen. De eerste milieugroepen dienen zich aan en alternatieve landbouwmethoden worden niet alleen door de 'gelovige' voorlopers gepropageerd. Samenstelling: Gerard Leenders en Peter Meijwes

advertentie