Ovt

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Maandag start de campagne 'Stem op een vrouw' met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Een gesprek met Jan de Roos, auteur van 'Met enige schroom, pioniers van het lokaal bestuur' over de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden in Nederland Calvijn is minder calvinistisch dan zijn volgelingen en eigenlijk waren we al calvinistisch voordat Calvijn zijn geschriften schreef. En dat waren er nogal wat. Alle 22.000 pagina's zijn nu opnieuw uitgegeven, op DVD door het Instituut voor Reformatieonderzoek. Een gesprek met de directeur van het Instituut en hoogleraar kerkgeschiedenis Herman Selderhuis over Calvijn en zijn tijd. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Alexander Münninghoff Opus Dei is niet zo blij met de verfilming van de 'Da Vinci Code' van Dan Brown. Opus Dei vreest een imagobeschadiging en wil die schade beperken. Een gesprek met Peter Raedts, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen over Opus Dei, een genootschap binnen katholieke Kerk die als doel heeft mensen aan te sporen volgens het geloof te leven. Het is in 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. 11.00-12.00: In 2007 is het 400 jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter in Vlissingen werd geboren en dat wordt dan herdacht met speciale aktiviteiten en evenementen. Op verzoek van minister Van der Hoeven (Onderwijs) ontwikkelt de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede speciaal lesmateriaal. Hierin wordt De Ruyter geportretteerd als het voorbeeld voor jongeren van nu. Een reactie van Ronald Prud'homme van Reine, biograaf van Michiel de Ruyter Een reportage over de tentoonstelling 'Beschuit met Spruitjes' voor kinderen van 6 tot 96 jaar, over de cultuurgeschiedenis van de kinderwereld. Met de conservator van het Rotterdams Historisch Museum waar de expositie komende week wordt geopend. N.a.v. het opnieuw verschijnen van het 'Plakkaat van Verlatinge', de tekst waarmee de Staten-Generaal in 1581 de Spaanse koning heeft afgezworen, oftewel het begin van Nederland, een gesprek met hoogleraar nieuwe geschiedenis Henk van Nierop. 11.25 In het Spoor terug: Sjoukje & Joan Vanaf het einde van de jaren vijftig zorgde het schaatsduo Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel voor een kortstondige kunstrijkoorts in ons land. De populariteit dankte het duo aan de opkomst van de televisie als nieuw massamedium. Wie nog geen tv had keek bij buren of in de etalages van tv-winkels naar de sprongen en pirouettes van Sjoukje & Joan. Na de Europese titel van Sjoukje in 1960 koos Joan voor een profcarrière bij de Wiener IJsrevue. Sjoukje beleefde haar hoogtepunt bij de Winterspelen in 1964, toen zij voor Nederland de eerste gouden medaille bij Olympische Winterspelen behaalde. Sjoukje & Joan: het verhaal van een nationale schaatskoorts én het verhaal van een unieke vriendschap. Deel 2: Schitteren in de ijsshow Samenstelling: Marnix Koolhaas BESTELINFORMATIE: Wilt u dit tweeluik op CD ontvangen maak dan 8,50 euro over op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum o.v.v. OVT Spoor terug: Sjoukje & Joan . Wilt u OVT zonder het Spoor terug ontvangen stort dan 8,50 euro op datzelfde gironummer o.v.v. OVT en de uitzenddatum. INFO: 'DVD Calvijn'- Instituut voor Reformatieonderzoek, Apeldoorn 'Plakkaat van Verlatinge'- inl. M.E.H.N. Mout, Historische Uitgeverij, isbn 90 6554 093 8 'Rechterhand van Nederland, Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter'- Ronald Prud'homme van Reine, Arbeiderspers, isbn 90 295 34869 (1996) 'Met enige schroom, pioniers van het lokaal bestuur' - Jan de Roos, uitg. Cenrum voor Lokaal Bestuur, isbn 90 72575 66 0 (2000)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 2006 19 feb 2006 uur 1

vanaf 00:02:49

Vrouwen in de gemeenteraad

vanaf 00:07:25

Minister de Geus heeft de campagne 'Stem op een vrouw' opgestart. Het aantal vrouwen in de gemeenteraad moet omhoog. De eerste verkiezingen waarin ook vrouwen meedongen waren in 1919. Hoe dat eraan toeging is te lezen in het boek ‘Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur’ van Jan de Roos. Geen meneer die kiezers opriep om op een vrouw te stemmen. Toen deden vrouwen dat zelf. Mathijs Deen spreekt met Jan de Roos over de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden in Nederland.

Calvijn’s geschriften op DVD

vanaf 00:13:22

Calvijn is minder calvinistisch dan zijn volgelingen. Zo ging hij op zondagmiddag uit varen, alsof er geen zondagsrust bestond. En hoe zit het eigenlijk met die ene ketter die hij heeft laten verbranden? Naar aanleiding van het uitkomen van de geschriften van Calvijn op DVD door het Instituut voor Reformatieonderzoek, spreekt Mathijs Deen de directeur van het Instituut en hoogleraar kerkgeschiedenis Herman Selderhuis over Calvijn en zijn tijd.

Column van journalist Alexander Münninghoff: Kaganovitsj

vanaf 00:33:59

Toen Münninghoff in 1986 als correspondent in Moskou begon, stonden de meeste communistische iconen nog overeind. Een reden voor hem om te proberen met één van de laatste Stalinmohikanen een interview te krijgen: Lazar Mojsejevitsj Kaganovitsj, genadeloze rechterhand van Stalin, persoonlijk verantwoordelijk voor talloze executiebevelen. Een interview lukte niet, maar de verhalen van wat oude buurmannetjes maakten duidelijk dat Kaganovitsj nog steeds wat oude connecties had in het onoverzichtelijke machtsapparaat van de Sovjetunie.

Opus Dei

vanaf 00:39:00

Opus Dei is een rooms-katholiek genootschap, dat als doel heeft mensen aan te sporen volgens het geloof te leven. Het is in 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Het genootschap vindt dat Dan Brown, de schrijver van de Da Vinci code, hen in een te kwaad daglicht heeft gesteld. En nu komt er ook nog een verfilming van het boek; dus is Opus Dei begonnen aan een tegenoffensief. Jos Palm spreekt met kerkhistoricus Peter Raedts over Opus Dei.

OVT 2006 19 feb 2006 uur 2

vanaf 01:04:09

Lesmateriaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter

vanaf 01:05:13

Op 19 februari 1674, precies 242 jaar geleden, sloot de Staten Generaal de derde vrede met Engeland nadat Michiel de Ruyter de Engelse en de Franse vloot had verslagen. In 2007 is het 400 jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter in Vlissingen werd geboren en dat wordt dan herdacht met speciale activiteiten en evenementen. Op verzoek van minister Van der Hoeven (Onderwijs) ontwikkelt de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede speciaal lesmateriaal. Hierin wordt De Ruyter geportretteerd als het voorbeeld voor jongeren van nu. Mathijs Deen spreekt hierover met Ronald Prud'homme van Reine, biograaf van Michiel de Ruyter.

‘Beschuit met Spruitjes’, cultuurgeschiedenis van de kinderwereld

vanaf 01:10:10

Kleurige, oversized installaties met allerlei speelgoed, kleding en andere kinderspullen laten zien hoe de kindertijd in de loop van de geschiedenis is veranderd én wat hetzelfde is gebleven, in het Historisch Museum in Rotterdam. De bezoeker groeit mee in de steeds groter wordende wereld van een opgroeiend kind: in de wieg, binnenshuis, op straat en in de stad. Michal Citroen op reportage met de conservator van het museum, Mayke Groffen.

‘Plakkaat van Verlatinge’ opnieuw verschenen

vanaf 01:16:13

‘’t volk was van Gode niet tot behoef des vorsten geschapen, maar de vorst tot nut des volks, om gelijk een vader zijne kindren, gelijk een herder zijn schapen, ’t zelve te kweken, te behoeden en te bestieren,’zo opent het ‘Plakkaat van Verlatinge’, de tekst waarmee de Staten-Generaal in 1581 de Spaanse koning heeft afgezworen, oftewel het begin van Nederland. Mathijs Deen spreekt hierover met hoogleraar nieuwe geschiedenis Henk van Nierop.

Het Spoor terug: Sjoukje & Joan: deel 2

vanaf 01:25:59

Deel 2: Schitteren in de ijsshow

advertentie