Het Europees elan prinses Beatrix

Fragment OVT 23 oktober 2005 uur 2 (7 min.)

Het Europees elan prinses Beatrix

Fragment OVT 23 oktober 2005 uur 2 (7 min.)

Al als jonge vrouw van 23 jaar richtte prinses Beatrix zich tot de jongeren van Europa. De jeugd moest werk maken van een beter Europa. Zij werd de 'bezielende presidente' van de 'Europese Werkgroep' die naar aanleiding van een redevoering van de jonge prinses was opgericht. Over dit initiatief van onze huidige koningin verscheen deze week een boekje: ' Bewogen en bevlogen, Het Europees elan van prinses Beatrix'. Paul van der Gaag spreekt met de auteur de historicus Peter Bak.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: 54 Jaar geleden reed er voor het eerst een Bibliobus, een rijdende bibliotheek, in Nederland. Een gesprekje met de eerste chauffeur van de bibliobus mevrouw Hepkema Meijboom. Naar aanleiding van de vogelgriep en de eventuele vaccinaties tegen deze griep een gesprek met de hoogleraar medische geschiedenis Eddy Houwaart over de geschiedenis van de vaccinatie. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Jan van der Putten. Op 27 oktober 1945 verscheen het eerste nummer van Elseviers Weekblad. Nu 60 jaar later publiceert de journalist Gerry van der List het boek 'Meer dan een weekblad' over de geschiedenis van dit weekblad. Een gesprek met Gerry van der List over Elsevier. 11.00-12.00: Afgelopen donderdag overleed de oud-politicus André van der Louw. In 1999 was hij 4 maanden columnist bij OVT. Als in memoriam één van zijn columns. Een reportage over de geschiedenis van het drumstel met de organisator van de dit weekend te houden Drumshow in Amsterdam, de drummer Winnie Mensink. Al als jonge vrouw van 23 jaar richtte prinses Beatrix zich tot de jongeren van Europa. De jeugd moest werk maken van een beter Europa. Zij werd de 'bezielende presidente' van de 'Europese Werkgroep' die naar aanleiding van een redevoering van de jonge prinses was opgericht. Over dit initiatief van onze huidige koningin verscheen deze week een boekje: ' Bewogen en bevlogen, Het Europees elan van prinses Beatrix'. Een gesprek met de auteur de historicus Peter Bak. 11.25 In het Spoor: Pop Art Pop Art was een stroming in de beeldende kunst die in het midden van de vijftiger jaren in New York ontstond. Kunstenaars als Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg en Jasper Johns maakten twee- en driedimensionale collages van foto's, stukjes papier uit tijdschriften, textiel, verf en gevonden voorwerpen. Deze ingrediënten kwamen soms gewoon uit een supermarkt en met het opplakken en beschilderen ervan beoogden de kunstenaars hun commentaar op de allerdaagse werkelijkheid te geven. Vandaar dat de naam 'Pop(ular) Art' gekozen werd. Aan het begin van de zestiger jaren veroverde Pop Art ook de wereld van de moderne beeldende kunst in Europa. In Nederland waren er enkele jonge kunstenaars die ook 'Pop Art-collages' maakten, zoals Woody van Amen (geboren in 1936), Gustave Asselbergs (1938-1967), Rik van Bentum (1936-1994), Wim T. Schippers (1942) en Jacques Frenken (1929). Kunstverzamelaar Frits Becht kocht in die zestiger jaren werken van makers uit binnen- en buitenland. Het Haags Gemeentemuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam organiseerden beide in 1964 een tentoonstelling met Pop Art. Aan het eind van de zestiger jaren werd deze stroming door nieuwere bewegingen in de kunst gepasseerd en werd Pop Art geschiedenis. Het Cobra Museum in Amstelveen bracht het werk van vooral de Nederlandse Pop Art kunstenaars deze zomer voor een tentoonstelling bijeen. Regisseur Gilles Frenken bezocht voor OVT de tentoonstelling, sprak er met samenstelster Katja Weitering en met verzamelaar Frits Becht. Ook zocht hij drie kunstenaars op, Woody van Amen, Wim T. Schippers en zijn vader Jacques Frenken. INFO: 'Meer dan een weekblad: de geschiedenis van Elsevier'- Gerry van der List', uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2874 5 ' Bewogen en bevlogen, Het Europees elan van prinses Beatrix' - Peter Bak, uitg. Prometheus, isbn 90 351 2986 5 The Amsterdam vintage custom & drum show, Cultuurcentrum VU De Griffioen, Uilenstede 106, Amstelveen , 22 en 23 oktober 2005,

advertentie