Ovt

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: In deze week van publieksvriendelijke acties in het openbaarvervoer en van grote stakingen in Frankrijk, staan we even stil bij de Amsterdamse tramstaking uit 1955. Met Dick Neijssel, zoon van Dirk Willem Christiaan Neijssel, een van de inmiddels overleden stakers van destijds. Deze week doken er weer berichten op over de oplopende spanning tussen Venezuela en de Nederlandse Antillen. Heeft Venezuela plannen om de Nederlandse Antillen te veroveren? Een gesprek met Gert Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en hoogleraar Culturele Antropologie, over de geschiedenis van de Venezolaanse aanspraken op de Antillen. En een reactie uit Venezuela van pater Armando Janssens. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Alexander Münninghoff Een gesprek met Jacq Vogelaar auteur van het onlangs verschenen boek 'Over kampliteratuur'. Een verslag van zijn zoektocht naar de literatuur over de nazi- en goelagkampen. De persoonlijke herinneringen, berichten, documenten en verhalen over het concentratiekamp vormen een enorme bibliotheek. De verhalen waren eerst vooral belangrijk als getuigenissen. 'Over kampliteratuur' gaat uit van de stelling dat dat proces langzamerhand is afgesloten en dat andere schrijvers over het kamp vooral wilden begrijpen wat onbegrijpelijk leek. 11.00-12.00: Een reportage over Haastrecht: is dat nu een dorp of een stad? De historische vereniging van Haastrecht heeft in een rapport 'Die Steede ende Landen van Haestregt' een oorkonde uit 1301 opgenomen als bewijs dat Haastrecht een stad zou zijn. Met Ad Breedveld, auteur van het rapport. Een gesprek met Janneke Jansen over haar proefschrift 'Bepaalde huisvesting: Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995' 11.20 Het Spoor terug: De Pollux Een programma over het matrozenopleidingsschip De Pollux van het in 1849 door de Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging opgerichte Matrozen-Instituut. In 1941 werd de speciaal als opleidingsschip gebouwde Pollux in gebruik genomen als vervanger van de oude Pollux. Op dit schip kregen zo'n gemiddeld 80 jongens per jaar een opleiding tot matroos, ze woonden gedurende die tijd aan boord van het schip dat tot 1989 afgemeerd lag aan het Oosterdok in Amsterdam. De Pollux gaat naar IJmuiden en in 1996 komt er ook een einde aan het internaat op de Pollux. Het schip wordt verwaarloosd totdat de ondernemer Harry Smit het schip opkoopt en het nu aan het verbouwen is op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord bij het maritiem kwartier. Het schip is bijna klaar en wacht dan op een definitieve ligplaats. Op 22 april vindt er een reünie plaats met oud-leerlingen van de Pollux. In deze uitzending vertellen oud-kwekelingen vertellen over hun ervaringen op de Pollux vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw. Samenstelling: Astrid Nauta BESTELINFORMATIE: Wilt u deze Spoor terug op CD ontvangen maak dan 8 ,50 euro over op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum o.v.v. OVT Spoor terug: de Pollux. Wilt u OVT zonder het Spoor terug ontvangen stort dan 8,50 euro op datzelfde gironummer o.v.v. OVT en de uitzenddatum INFO: 'Over kampliteratuur'- Jacq Vogelaar, uitg. de Bezige Bij, isbn 90 234 1497 7 'Bepaalde huisvesting: Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995' - Janneke Jansen, uitg. Aksant, isbn 90 5260 206 9

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Amsterdamse tramstaking in 1955

vanaf 00:06:07

In Amsterdam was in 1955 een tramstaking. Paul van der Gaag spreekt met Dick Neijssel, zoon van Dirk Willem Christiaan Neijssel, een van de inmiddels overleden stakers van destijds.

Geschiedenis van de Venezolaanse aanspraken op de Antillen

vanaf 00:13:26

Volgens geruchten zou Venezuela aanspraak willen maken op de vlak voor haar kust gelegen Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Hoe legitiem en hoe serieus zijn deze aanspraken? Paul van der Gaag praat hierover met hoogleraar Culture Antropologie Gert Oostindië, tevens directeur van het in Leiden gevestigde Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Vanuit Venezuela reageert pater Armando Janssens op de ophef.

Column Alexander Münninghoff: Polisario in Marokko

vanaf 00:32:46

In 1981 bezocht Alexander Münninghoff met een parlementaire delegatie de Westelijke Sahara. Het was de bedoeling om met eigen ogen te aanschouwen hoe het er in het door Marokko en de bevrijdingsbeweging Polisario betwistte gebied aan toe ging. Tijdens een rondleiding met enkele kopstukken van Polisario reed een jeep uit het konvooi op een landmijn waarbij twee Polisario-militairen om het leven kwamen. Bij een bezoek aan het Marokkaanse leger enkele dagen later kreeg Münninghoff te horen dat de delegatie twee keer aan de dood was ontsnapt: de Marokkanen hadden de explosie waargenomen en hadden op het punt gestaan om het konvooi te bombarderen.

Kampliteratuur uit concentratiekampen

vanaf 00:37:41

Over het leven in concentratiekampen zijn veel egodocumenten geschreven. Aanvankelijk dienden de geschriften vooral als getuigenis in strafzaken. Auteur Jacq Vogelaar onderzoekt in “Over kampliteratuur” de ontwikkeling van het genre. Hans Olink spreekt met Jacq Vogelaar, die concludeert dat de literaire waarde van kampliteratuur vooral besloten ligt in het werk van auteurs die een poging doen om te begrijpen wat onbegrijpelijk lijkt.

Haastrecht: dorp of stad?

vanaf 01:04:41

Is Haastrecht nu een dorp of een stad? De historische vereniging van Haastrecht heeft in een rapport 'Die Steede ende Landen van Haestregt' een oorkonde uit 1301 opgenomen als bewijs dat Haastrecht een stad zou zijn. Een reportage van Marjolein Schaftenaar vanuit Haastrecht met Ad Breedveld, auteur van het rapport.

Geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland

vanaf 01:10:40

Paul van der Gaag spreekt met Janneke Jansen over haar proefschrift 'Bepaalde huisvesting: Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995'.

Het Spoor terug: De Pollux

vanaf 01:20:54

Een programma over het matrozenopleidingsschip De Pollux van het in 1849 door de Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging opgerichte Matrozen-Instituut. In 1941 werd de speciaal als opleidingsschip gebouwde Pollux in gebruik genomen als vervanger van de oude Pollux. Op dit schip kregen zo'n gemiddeld 80 jongens per jaar een opleiding tot matroos, ze woonden gedurende die tijd aan boord van het schip dat tot 1989 afgemeerd lag aan het Oosterdok in Amsterdam. De Pollux gaat naar IJmuiden en in 1996 komt er ook een einde aan het internaat op de Pollux. Het schip wordt verwaarloosd totdat de ondernemer Harry Smit het schip opkoopt en het nu aan het verbouwen is op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord bij het maritiem kwartier. Het schip is bijna klaar en wacht dan op een definitieve ligplaats. Op 22 april vindt er een reünie plaats met oud-leerlingen van de Pollux. In deze uitzending vertellen oud-kwekelingen vertellen over hun ervaringen op de Pollux vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw. Samenstelling: Astrid Nauta

advertentie