OVT 2005 04 dec 2005 uur 2

OVT 2005 04 dec 2005 uur 2

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Deze week voeren omroepmedewerkers actie tegen de bezuinigings- en kabinetsplannen voor de Publieke Omroep. 40 Jaar geleden viel het kabinet Marijnen op de omroeppolitiek. Peter van der Heiden van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de universiteit van Nijmegen over de omroepperikelen toen. In 1905 werden de zogenaamde kinderwetten van kracht. Die wetten maakten het mogelijk om ouders van verwaarloosde kinderen uit de ouderlijke macht te ontzetten. Vanaf dat moment ontfermde de staat zich over jongeren die werden mishandeld of domweg niet wilden deugen. Ido Weijers, bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging, over 100 jaar kinderwetten. De column van de journalist Jan van der Putten. Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, het IIAV, bestaat 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd het boek ‘De vrouw beslist: De tweede feministische golf in Nederland’ deze week gepresenteerd. Een gesprek over het IIAV en het feminisme met publiciste en activiste van het eerste uur Willemien Ruygrok en Saskia Wieringa, historica en directeur van het IIAV. 11.00-12.00: Zestig jaar geleden werden twee duizend Engelse postduiven aan Nederland in het kader van de wederopbouw geschonken door de RAF, the Royal Airforce. Dit ter vervanging van de verloren gegane Nederlandse duiven tijdens de oorlogsjaren. Een gesprekje hierover met de directeur van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, Ton Ebben Een reportage over 500 jaar openbare straatverlichting in Amsterdam. Met Onno Hoogerhuis, van de dienst Openbare verlichting en mede-auteur van het boekje over de geschiedenis van de straatverlichting. Een gesprek met de journalist Aad van den Heuvel van wie deze week het boek verscheen ‘Dit was Brandpunt, goedenavond’, over zijn meest bijzondere journalistieke belevenissen. In het Spoor terug: De Beul Op 1 dec. 1935 – 70 jaar geleden - werd de Beul, met Albert van Dalsum in de hoofdrol opgevoerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg. NSB’ers verstoorden de voorstelling en het was nog lang onrustig in de stad. Enkele weken later werd de Beul afgevoerd van het programma en nooit meer opgevoerd. Een reconstructie. Samenstelling: Paul Arnoldussen en Hans Olink INFO ‘Schuld en schaamte; Een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht ’ – Ido Weijers, uitg. Bohn Stafleu van Loghum, isbn 9031334197 (2000) ‘De vrouw beslist: De tweede feministische golf in Nederland’- Vilan van de Loo, uitg. Inmerc, isbn 906611544 0 ‘Dit was Brandpunt, goedenavond’- Aad van den Heuvel, uitg. Aspekt, isbn 9059114825 ‘500 jaar openbare verlichting in Amsterdam’, isbn 90 808627 2 x ‘Lichtroutes door de stad Dagtocht/avondwandeling’, isbn 90 808627 3 8 via Gemeentearchief Amsterdam Tentoonstelling ‘Lantaarns door de eeuwen heen’- Museum EnergeticA, Amsterdam

advertentie