Ovt

Ovt

Presentatie Mathijs Deen 10.00-11.00: N.a.v. de discussie over de SGP en het lidmaatschap van vrouwen van die partij een gesprek met Monique Leijenaar, politicologe van de Universiteit van Nijmegen over politieke participatie van vrouwen. Brussel vindt dat de woningbouwverenigingen een groot deel van hun huurhuizen moeten verkopen. Sociale woningbouw is voor de armen, is de gedachte. De rest van de huurders moet het huis gewoon kopen. Maar is dat wel de gedachte achter het Nederlandse systeem van corporaties geweest? Of was dit hele systeem ook voor de middeninkomens bedoeld? Een gesprek met historicus Wouter Beekers over de geschiedenis van de woningbouwverenigingen. Met om ongeveer 10.30u de column van de journalist Jan van der Putten Deze week is de dubbelbiografie ‘De ware vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Witt’ van Luc Panhuysen verschenen En in Dordrecht is de tentoonstelling ‘De gebroeders de Witt: macht en onmacht in de Gouden Eeuw’ geopend. Aanleiding voor een gesprek met biograaf Luc Panhuysen over de gebroeders de Witt. Johan en Cornelis de Witt zijn vooral beroemd geworden door de brute wijze waarop ze in het rampjaar 1672 door een woedende Haagse menigte zijn vermoord. De broers uit Dordrecht behoren tot de belangrijkste politieke figuren van de beroemde Gouden Eeuw en hebben aan den lijve ondervonden hoe kwetsbaar macht is. 11.00-12.00: ‘Limes’, is Latijn voor ‘grens’ of ‘pad’. ‘De Limes’ is de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. In Nederland liep die grens van Katwijk naar Lobith bij de Duitse grens. Ooit liep er een weg langs die grens, met daaraan forten en wachttorens. De bewoners van dit voormalige grensgebied weten hier nauwelijks iets van. Om daar verandering in te brengen is dit jaar begonnen met het project “De Limes anno 2005”, waarbij de hele Limesweg lopend wordt afgelegd door een team van ondermeer archeologen en geografen. In zes etappes van drie dagen wordt het hele traject van Katwijk tot Lobith afgelegd. De afgelopen drie dagen vond de derde etappe plaats, van Woerden tot Utrecht. Een gesprek met een van de wandelaars en coördinator van het project kunsthistorica Marieke Berkers. Een reportage over het voormalig opleidingsschip voor matrozen de ‘Pollux’ dat deze week precies 65 jaar geleden te water werd gelaten. Het schip wordt gerestaureerd door ondernemer Harry Smit. Oud-leerling van de 'Pollux' Jan van Duivenboden van de Vrienden van de Pollux ging er weer eens een kijkje nemen. Afgelopen donderdag is in Utrecht kardinaal De Jong herdacht, precies 50 jaar na zijn overlijden. De Jong is vooral bekend geworden door zijn protest tegen de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn biografie heeft dan ook als titel meegekregen ‘Aartsbisschop in Oorlogstijd’. Een gesprek over de kardinaal De Jong met de auteur van die biografie, Ton van Schaik. Met om 11.25u Het Spoor terug: Solidarnosc, deel 2 31 augustus is het 25 jaar geleden dat de staking in de Leninwerf in het Poolse Gdansk leidde tot de oprichting van de vrije vakbond Solidarnosc. Het luidde het begin in van het einde van de communistische stelsels in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Dick Verkijk was als een van de weinige Nederlandse journalisten daarbij aanwezig. Een compilatie in twee delen van de radiodocumentaire die hij daar 25 jaar geleden heeft gemaakt. INFO: ‘De ware vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Witt’- Luc Panhuysen, uitg. Atlas, isbn 90 450 1422 x Tentoonstelling ‘De gebroeders de Witt: macht en onmacht in de Gouden Eeuw’ – Dordrechts Museum, t/m 15 januari 2006 Tijdschrift Ons Amsterdam, september 2005, nr. 9: artikel over de Pollux ‘Aartsbisschop in Oorlogstijd, een portret van kardinaal de Jong (1885-1955) ’ – Ton van Schaik, uitg. Gooi en Sticht, Baarn, isbn 90 304 0849 9 (1996) De Limes, info bij projectcoordinator Marieke Berkers, mail: berkers6@zonnet.nl

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Vrouwen en de SGP: verzet tegen vrouwenkiesrecht in Nederland

vanaf 00:07:00

‘Zal het gezinsleven er beter op worden wanneer wij de vrouw dwingen zich te werpen in den modderstroom die in verkiezingsdagen ons goede land overspoeld en die wij mannen niet zonder innerlijke weerzin vaak moeten doorwaden? Het principe acht ik zo verkeerd dat ik mijn stem aan dit voorstel niet zal kunnen geven.’ In 1919 sprak de ARP’er De Waal Malefijt deze woorden die nu goed door de SGP uitgesproken zouden kunnen worden. Naar aanleiding van de discussie over de SGP en het lidmaatschap van vrouwen van die partij spreekt Mathijs Deen met Monique Leijenaar, politicologe van de Universiteit van Nijmegen over politieke participatie van vrouwen.

Geschiedenis en doel van Nederlandse woningcorporaties

vanaf 00:13:38

Brussel vindt dat de woningbouwverenigingen een groot deel van hun huurhuizen moeten verkopen. Sociale woningbouw is voor de armen, is de gedachte. De rest van de huurders moet het huis gewoon kopen. Maar is dat wel de gedachte achter het Nederlandse systeem van corporaties geweest? Of was dit hele systeem ook voor de middeninkomens bedoeld? Mathijs Deen spreekt met historicus Wouter Beekers over de geschiedenis van de woningbouwverenigingen.

Column Jan van der Putten: Staatsgreep in Chili

vanaf 00:32:55

32 jaar geleden, dinsdag 11 september 1973 was voor columnist Jan van der Putten een dag om nooit te vergeten. Hij verbleef op dat moment in Chili, waar de staatsgreep tegen Allende in volle gang was. De democratie werd weggevaagd door een militaire dictatuur. Wat democratie is, besef je pas als je haar kwijt bent, merkte Jan van der Putten tijdens zijn verblijf in Chili.

De levens van Johan en Cornelis de Witt

vanaf 00:38:28

1672, het Rampjaar. Het land is reddeloos, de regenten zijn radeloos en het volk is redeloos. Op 20 augustus van dat jaar werden de gebroeders De Witt gelyncht door een woedende Haagse menigte. Over de gebroeders De Witt is deze week de dubbelbiografie 'De ware vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Witt' van Luc Panhuysen verschenen. En in Dordrecht is de tentoonstelling 'De gebroeders de Witt: macht en onmacht in de Gouden Eeuw' geopend. Jos Palm sprak met biograaf Luc Panhuysen over de gebroeders De Witt. De broers uit Dordrecht behoren tot de belangrijkste politieke figuren van de beroemde Gouden Eeuw en hebben aan den lijve ondervonden hoe kwetsbaar macht is.

Limes: de grens van het Romeinse Rijk

vanaf 01:05:02

'Limes', is Latijn voor 'grens' of 'pad'. En als het over ‘de Limes’ gaat, dan gaat het over de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. In Nederland liep die grens van Katwijk – via Utrecht en Arnhem – naar Lobith bij de Duitse grens. Ooit liep er een weg langs die grens, met daaraan forten en wachttorens. De bewoners van dit voormalige grensgebied weten hier nauwelijks iets van. Om daar verandering in te brengen is dit jaar het project "De Limes anno 2005" begonnen, waarbij de hele Limesweg lopend wordt afgelegd door een team van ondermeer archeologen en geografen. Mathijs Deen praat met de coördinator van het project, kunsthistorica Marieke Berkers.

Opleidingsschip Pollux 65 jaar

vanaf 01:10:33

Deze week, precies 65 jaar geleden gleed de nieuwe Pollux voor het eerst te water. Het opleidingsschip voor matrozen van de koopvaardij. Toen de opleiding er in 1989 mee ophield, moest de Pollux naar IJmuiden. Botenliefhebber Harry Smit kocht het schip twee jaar geleden en begon aan de restauraties. Een reportage van Astrid Nauta die met oud-leerling Jan van Duivenboden een kijkje ging nemen bij de Pollux.

Kardinaal de Jong: 'Aartsbisschop in Oorlogstijd’

vanaf 01:17:11

Afgelopen donderdag is in Utrecht kardinaal De Jong herdacht, precies 50 jaar na zijn overlijden. De Jong is vooral bekend geworden door zijn protest tegen de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarin was hij uniek, omdat in alle andere Europese landen de bisschoppen hun mond hielden. Zijn biografie heeft dan ook als titel meegekregen 'Aartsbisschop in Oorlogstijd'. Mathijs Deen sprak over de kardinaal De Jong met de auteur van die biografie, Ton van Schaik.

Het Spoor terug: Solidarnosc, deel 2

vanaf 01:25:52

31 augustus is het 25 jaar geleden dat de staking in de Leninwerf in het Poolse Gdansk leidde tot de oprichting van de vrije vakbond Solidarnosc. Het luidde het begin in van het einde van de communistische stelsels in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Dick Verkijk was als één van de weinige Nederlandse journalisten daarbij aanwezig. OVT zendt een compilatie uit in twee delen van de radio-documentaire die hij daar 25 jaar geleden maakte.

advertentie