Betrekkingen tussen Nederland en Denemarken 400 jaar

Fragment OVT 27 maart 2005 uur 1 (7 min.)