Ovt

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Tijdens de verkiezingsuitslagavond van het referendum over de Europese Grondwet werden tijdens het voorlezen van de uitslagen van diverse gemeentes allerlei historische wetenswaardigheden verteld. Joost Roosendaal, historicus gespecialiseerd in de Bataafse periode van 200 jaar geleden, over de juistheid van deze verhalen. Zondag 5 juni vindt onder het motto: ‘Heel Nederland Blootgewoon Natuurlijk!’ de Nationale Naturistendag plaats. Daarom aandacht voor de geschiedenis van het naturisme. Met Bart Wijnberg, voormalig voorzitter van de Naturisten Federatie Nederland en de Belgische historicus Evert Peeters die werkt aan een onderzoek: 'Lebensreform in België, 1890-1950. Een cultuurhistorische analyse van ideeën en praktijken'. Met om ongeveer 10.30u de column van de journalist Peter Brusse In de Gouden Eeuw waren de Nederlanders de beste kartografen ter wereld. En ook al namen de Fransen vanaf de 18e eeuw die reputatie over, het Amsterdamse uitgevershuis Covens & Mortier bleef grote hoeveelheden kaarten produceren. En op die kaarten zie je met het verstrijken van de tijd niet alleen de techniek, maar ook het wereldbeeld veranderen. Een gesprek met historisch kartograaf Marco van Egmond, die promoveerde op de geschiedenis van het uitgevershuis Covens & Mortier in Amsterdam. 11.00-12.00: Zaterdag 4 juni is het weer Vlaggetjesdag. Een gesprek met Jeroen ter Brugge, directeur van het Visserijmuseum in Vlaardingen, eeuwenlang het centrum van de haringvisserij, over de oorsprong en de gebruiken van deze dag waarop het eerste vaatje nieuwe haring wordt aangeboden. Een reportage over de tentoonstelling ‘Van heldendaad tot schandvlek’ in het Nationaal Onderwijsmuseum over de historische beeldvorming van het Nederlands koloniaal verleden in de geschiedenisboekjes voor lager- en basisonderwijs in de periode 1945-2000. Met de samenstelster van de tentoonstelling en schrijfster van de scriptie over dit onderwerp Lucia Hogervorst. Een gesprek met Hans Meijer, auteur van het deze week verschenen boek ‘Indische rekening: Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005’ . Een wetenschappelijk onderzoek naar de bestuurlijke, juridische en maatschappelijke discussies over de achterstallige salarissen en pensioenen van Nederlands-Indische ambtenaren over de oorlogsjaren. Het onderzoek is onderdeel van het NIOD-onderzoeksprogramma 'Van Indië tot Indonesië. De herschikking van de Indonesische samenleving'. Met om 11.25u Het Spoor terug: De onttroonde asielzoeker. Keizer Wilhelm II in Nederland Een portret in twee delen van een absoluut monarch zonder keizerrijk, deel 1. Op 10 november 1918 meldde de Duitse keizer Wilhelm zich aan de Nederlands-Belgische grens bij het Limburgse Eijsden. Naar Berlijn kon hij niet terugkeren omdat daar de revolutie was uitgebroken. In Nederland kreeg hij asiel en werd gastvrij onthaald door Graaf van Bentinck in Amerongen waar hij anderhalf jaar verbleef. Daarna woonde hij ruim twintig jaar in Huis Doorn tot hij in 1941 overleed. Samenstelling: Hans Olink INFO: -'Covens & Mortier: productie, organisatie en ontwikkeling van een commercieel-kartografisch uitgevershuis in Amsterdam (1685-1866) – Marco van Egmond, uitg. HES & De Graaf, Houten - 'Indische rekening: Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005’ - Hans Meijer, uitg. Boom, isbn 90 8506 115 6 -‘De laatste haringvissers van Nederland’- Louis de Jonge, uitg. Balans, isbn 90 5018 665 3 - Tentoonstelling ‘Van heldendaad tot schandvlek’, t/m 30/10/2005, Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Referenda in de Bataafse Periode

vanaf 00:05:54

Tijdens de verkiezingsuitslagavond van het referendum over de Europese Grondwet werden tijdens het voorlezen van de uitslagen van diverse gemeentes allerlei historische wetenswaardigheden verteld. Joost Roosendaal, historicus gespecialiseerd in de Bataafse periode van 200 jaar geleden, over de juistheid van de verhalen over referenda uit die tijd. Werd er gestemd over de breedte van kruiwagens in Dordrecht? En over een landelijke Grondwet? Interview Mathijs Deen.

Geschiedenis van de naturistenbeweging

vanaf 00:11:24

Aan het begin van de 20ste eeuw werd het naturisme in Nederland geïntroduceerd. In 1931 werd de eerste naturistenvereniging, de ‘Bond van Lichtvrienden’, opgericht. Na de oorlog volgde de vereniging ‘Zon en Leven.’ Aan het einde van de jaren vijftig telde het georganiseerde naturisme zo’n duizend leden. Het naakt recreëren groeide daarna uit tot een populaire vorm van recreatie. Michal Citroen spreekt met Bart Wijnberg, voormalig voorzitter van de Naturisten Federatie Nederland en de Belgische historicus Evert Peeters die werkt aan een onderzoek: 'Lebensreform in België, 1890-1950. Een cultuurhistorische analyse van ideeën en praktijken'.

Column van Peter Brusse: Terugkeer naar jaren zestig?

vanaf 00:32:38

Zijn met het massale opstandige nee tegen de Europese Grondwet de jaren zestig terug, zoals de Britse krant ‘The Guardian’ stelde? Brusse bracht deze jaren door in Londen, waar Vietnamdemonstranten en wereldverbeteraars de straat opgingen voor veranderingen. Ook over de geldinzamelingen van popster Bob Geldof voor goede doelen.

Het commercieel-kartografisch uitgevershuis Covens & Mortier

vanaf 00:38:24

In de Gouden Eeuw waren de Nederlanders de beste kartografen ter wereld. Ook daarna bleef het Amsterdamse uitgevershuis Covens & Mortier grote hoeveelheden kaarten produceren. Op die kaarten zie je met het verstrijken van de tijd niet alleen de techniek, maar ook het wereldbeeld veranderen. Mathijs Deen spreekt met historisch kartograaf Marco van Egmond, die promoveerde met het boek 'Covens & Mortier: productie, organisatie en ontwikkeling van een commercieel-kartografisch uitgevershuis in Amsterdam (1685-1866).’

Haringvisserij Vlaardingen en de oorsprong van Vlaggetjesdag

vanaf 01:04:46

Vlaardingen was eeuwenlang een wereldcentrum van de haringvisserij. Uit de gewoonte om het eerste vaatje haring aan te bieden aan hoogwaardigheidsbekleders ontstond Vlaggetjesdag. Ook Napoleon ontving ooit een vaatje, waar hij per brief voor bedankte. Haring was een belangrijke voedselbron voor zijn Rijk, meende hij. Mathijs Deen spreekt met Jeroen ter Brugge, directeur van het Visserijmuseum in Vlaardingen

Beeldvorming Nederlands koloniaal verleden 1945-2000

vanaf 01:10:11

De historische beeldvorming van het Nederlands koloniaal verleden in de geschiedenisboekjes voor lager- en basisonderwijs is in de periode 1945-2000 sterk veranderd. De tentoonstelling 'Van heldendaad tot schandvlek' in het Nationaal Onderwijsmuseum laat die ontwikkeling zien. Een reportage van Sara Plat, die werd rondgeleid door samenstelster van de tentoonstelling en schrijfster van de scriptie over dit onderwerp Lucia Hogervorst.

Nederlands-Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005

vanaf 01:16:24

Nederlands-Indische ambtenaren kregen in tegenstelling tot Nederlandse ambtenaren na WO II hun achterstallige salarissen en pensioenen niet uitbetaald. Het is vooral een juridische zaak, aangezien het bestuur van Nederlands-Indie voor de uitbetaling verantwoordelijk was. Over de kwestie is het boek 'Indische rekening: Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005' verschenen. Het onderzoek is onderdeel van het NIOD-onderzoeksprogramma 'Van Indië tot Indonesië. De herschikking van de Indonesische samenleving'. Mathijs Deen spreekt met de auteur Hans Meijer.

Het Spoor terug: Keizer Wilhelm II in Nederland: deel 1

vanaf 01:25:12

Een portret in twee delen van een onttroonde asielzoeker en een absoluut monarch zonder keizerrijk, deel 1. Op 10 november 1918 meldde de Duitse keizer Wilhelm zich aan de Nederlands-Belgische grens bij het Limburgse Eijsden. Naar Berlijn kon hij niet terugkeren omdat daar de revolutie was uitgebroken. In Nederland kreeg hij asiel en werd gastvrij onthaald door Graaf van Bentinck in Amerongen waar hij anderhalf jaar verbleef. Daarna woonde hij ruim twintig jaar in Huis Doorn tot hij in 1941 overleed. Samenstelling: Hans Olink

advertentie