Historische zaken besproken door Han van der Horst en Paul Arnoldussen

Fragment OVT 6 februari 2005 uur 2 (21 min.)

Historische zaken besproken door Han van der Horst en Paul Arnoldussen

Fragment OVT 6 februari 2005 uur 2 (21 min.)

Boeken: ‘Vijand zonder uniform’ van Margit Willems; ‘Mussolini’ van Nicholas Farrell; ‘Nog altijd, Ronnie Goldstein-van Cleef’ van Saar Roelofs; ‘Pelgrim in Auschwitz’van Jos Pauwels; ‘Liefde in oorlogstijd ‘ van Steffie van den Oord; ‘Lied uit den vreemde Gurbet Türküsü: Brieven en foto’s van Turkse migranten 1964-1975’ van Erhan Tuskan en Jaap Vogel; ‘Ik heb je nog veel te melden: De briefwisseling tussen Jean-Paul Franssens en A.F.Th. van der Heijden’; Film: ‘Le dimanche de fiancailles’ van Jean-Pierre Jeunet

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Aandacht voor de historie van de Nederlandse vlag n.a.v. een verbod op een school in Ysselstein om een afbeelding van de Nederlandse vlag op een tas te dragen. Een gesprek met de journalist en vlaggendeskundige Jos Poels. De rest van het eerste uur is gewijd aan de discussie rond de historische canon. Wat zijn de belangrijkste feiten uit de Nederlandse geschiedenis? De Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw, de Tweede Wereldoorlog? Historici strijden om de vraag of er een canon moet komen. Wat is een canon eigenlijk? En wat moet iedereen weten van de vaderlandse geschiedenis? Moet er eigenlijk nog wel gekeken worden naar de vaderlandse geschiedenis? Nederland maakt immers deel uit van de Europese Unie en er zijn een miljoen allochtonen in ons midden die geen boodschap hebben aan Willem van Oranje. Met Maria Grever, hoogleraar in de theorie van de geschiedenis aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam; Jan Drentje, leraar geschiedenis en filosofie in Zwolle en biograaf van Thorbecke; en Jos Palm, auteur van ‘De vergeten geschiedenis van Nederland. Waarom Nederlanders hun verleden zouden moeten kennen’. Met om ongeveer 10.30u de column van de journalist Peter Brusse 11.00-12.00: Bespreking van recent verschenen historische boeken door Han van der Horst en Paul Arnoldussen Het Spoor terug: De Moscovische Reyse 1664-1665 van Nicolaas Witsen Drie eeuwen geleden schetste Nicolaas Witsen een beeld van de Russen in zijn ‘Moscovische Reyse’. Een Russische vertaling van Wilhelmina Triesmann werd meer dan een kwart eeuw geleden door de KGB weggestopt. Dochter Lida Danilina heeft met steun van Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut het werk opnieuw bezorgd. Samenstelling: Hans Olink + Flitsen van het W.K.allround schaatsen dames en heren in Moskou INFO: -‘De vergeten geschiedenis van Nederland: Waarom Nederlanders hun verleden zouden moeten kennen’- Jos Palm, uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, isbn 90 253 4190 x (verschijnt 11/2) -‘Moscovische Reyse, 1664-1665’- Nicolaas Witsen, 3 delen – Linschoten Vereniging, http://www.linschoten-vereeniging.nl/ TE BESPREKEN BOEKEN 2E UUR: ‘Vijand zonder uniform’– Margit Willems, uitg. Augustus, isbn 90 457 0372 6 ‘Mussolini’ – Nicholas Farrell, uitg. ten Have, isbn 90 259 5438 3 ‘Pelgrim in Auschwitz’- Jos Pauwels, uitg. Epo, isbn 90 6445 367 5 ‘Nog altijd, Ronnie Goldstein-van Cleef’ – Saar Roelofs, uitg. ten Have, isbn 90 259 5472 3 ‘Ik heb je nog veel te melden: De briefwisseling tussen Jean-Paul Franssens en A.F.Th. van der Heijden’- uitg. Bas Lubberhuizen, isbn 90 5937 0821 ‘Mooi einde hè?: Tekeningen over Jean Paul Franssens – Peter van Straaten, uitg. Bas Lubberhuizen, isbn 90 5937 08 48 Schommelingen van het hart– Lisette Lewin, uitg. Nijgh & Van Ditmar, isbn 9038845642 Film: Le dimanche de fiancailles van Jean-Pierre Jeunet