Ovt

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: N.a.v. de kwestie rond de bescherming tegen eerwraak dreigde Ayaan Hirsi Ali ‘een motie van treurnis’ tegen minister Donner in te dienen. Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen over het ontstaan van deze motie en andere soorten moties. Zondag 13 februari is het 60 jaar geleden dat het bombardement op Dresden plaatsvond. Deze week verscheen het boek ‘Dresden Dinsdag 13 februari 1945’ van Frederick Taylor. Historicus en DDR-kenner Willem Melching over de geschiedenis van Dresden en de betekenis van het bombardement in die geschiedenis en een telefonische reactie van Frederick Taylor. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Jan van der Putten Een gesprek met Dirk van Delft die deze week promoveerde op de natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes en een biografie schreef over deze Leidse hoogleraar (1853-1926). De ontdekker van de supergeleiding en winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde. 11.00-12.00: Afgelopen dinsdag kreeg Koningin Beatrix een Eredoctoraat van de Universiteit van Leiden. Een gesprekje met Reinildis van Ditzhuyzen, die zelf hoopt te promoveren op de geschiedenis van promoties, over de geschiedenis van het eredoctoraat Deze week opent een expositie in het Limburgs Museum en verschijnt er een boek over Monumenten van Vroomheid in Limburg: Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden langs de openbare weg. Een reportage vanuit het Limburgse land met Koos Swinkels, een van de auteurs van het boek. Een gesprek met Edward de Maesschalk over zijn boek ‘Marx in Brussel 1845-1848’. Over de drie Brusselse jaren van Karl Marx. Met om 11.25u Het Spoor terug: De Ware Tijd Deel 1 van een tweeluik over het in 1957 opgerichte Surinaamse dagblad ‘De Ware Tijd’ Gesprekken met de nestor van de Surinaamse journalistiek Leo Morpurgo, met zijn opvolgster Nita Ramacharan en met de journaliste Chandra van Binnendijk over de rol van ‘De Ware Tijd’ gedurende het militaire regime, over de redactionele onafhankelijkheid en over de positie van de journalist in de Surinaamse samenleving. Samenstelling: John Albert Jansen INFO: -‘Dresden Dinsdag 13 februari 1945’- Frederick Taylor, uitg. Spectrum, isbn 90 274 9601 3 -‘Heike Kamerlingh Onnes, een biografie’ – Dirk van Delft, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2739 0 -‘Marx in Brussel 1845-1848’ – Edward de Maesschalk, uitg. Davidsfonds, Leuven, isbn 90 5826 332 -‘Monumenten van vroomheid: Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg’- Peter Nissen en Koos Swinkels , uitg. Walburgpers, isbn 90 5730 346 9 + expositie Limburgs Museum, Venlo

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

De motie van treurnis in het parlement

vanaf 00:07:16

De motie van treurnis komt uit 1995 en is uitgevonden door politicus Jaap de Hoop Scheffer. Het is een gematigde motie van wantrouwen. Paul van der Gaag spreekt met Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, over het ontstaan van deze motie en andere soorten moties.

Doel van bombardement van Dresden in februari 1945

vanaf 00:11:21

Op 13 februari 1945 werd Dresden gebombardeerd door de Britten en Amerikanen. In het boek ‘Dresden dinsdag 13 februari 1945’ zet historicus Frederick Taylor zich af tegen het idee dat het bombarderen van de stad militair en strategisch zinloos was. Hij meent dat er fabrieken waren die de oorlog ondersteunden, dat het een belangrijk verkeersknooppunt was, dat het bombardement Duitse militairen wegtrok van het Oostfront en dat het de bevolking demoraliseerde. Michal Citroen spreekt met historicus en DDR-kenner Willem Melching over de betekenis van Dresden. Verder een telefonische reactie van Frederick Taylor.

Column van Jan van der Putten: Mensenmassa’s

vanaf 00:34:37

Tijdens het Lentefeest in China komt er een volksverhuizing op gang, aangezien de Chinezen massaal naar hun geboorteplaatsen terugkeren. Van der Putten zag tijdens zijn werk als correspondent ook mensenmassa’s in Latijns-Amerika en tijdens de ‘revolutie’ van 1968 in Parijs, maar die van China bevielen hem het beste.

Biografie Nobelprijswinnaar natuurkunde Heike Kamerlingh Onnes

vanaf 00:39:18

Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) was de ontdekker van de supergeleiding en winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1913. Op 10 juli 1908 maakte hij Leiden het koudste plekje op aarde. In zijn Leidse laboratorium bereikte hij met zijn team een temperatuur vlak boven het absolute nulpunt (-273 graden Celsius). Door diplomatie, lef, doorzettingsvermogen, visie en organisatietalent wist hij na jarenlang werken zover te komen. Paul van der Gaag spreekt met Dirk van Delft over zijn boek ‘Heike Kamerlingh Onnes, een biografie’ en over de haast industriële aanpak van de Groningse fabrikantenzoon.

De geschiedenis van het eredoctoraat

vanaf 01:04:55

Eredoctoraten worden al eeuwen uitgedeeld. Onlangs kreeg Beatrix er een, net als haar moeder Juliana in 1930. Men hoeft er niets voor te doen, een proefschrift schrijven is onnodig. Universiteiten moeten er alleen goed op letten wanneer en aan wie ze die moeten geven. Paul van der Gaag spreekt met Reinildis van Ditzhuyzen, die zelf hoopt te promoveren op de geschiedenis van promoties, over de geschiedenis van het eredoctoraat.

Monumenten van Vroomheid in Limburg

vanaf 01:11:20

In Limburg staan kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden langs de openbare weg. Peter Nissen en Koos Swinkels schreven er het boek ‘Monumenten van vroomheid’ over en het Limburgs Museum wijdt er een expositie aan. Een reportage van Mathijs Deen vanuit het Limburgse land, waar hij door auteur Koos Swinkels werd rondgeleid langs deze Monumenten van Vroomheid.

Karl Marx in Brussel 1845-1848

vanaf 01:18:05

Drie jaar lang woonde Karl Marx in het Belgische Brussel, van 1845 tot 1848. Het was een productieve tijd voor de Duitse grondlegger van het marxisme. Maar nadat in 1848 de revolutie in Europa losbrak, vertrok hij weer naar Parijs, de stad die hij in 1845 had moeten verlaten van de Franse regering. Paul van der Gaag spreekt met Edward de Maesschalk over zijn boek ‘Marx in Brussel 1845-1848’. Zijn er nog sporen van Marx in Brussel?

Het Spoor terug: De Ware Tijd: deel 1

vanaf 01:25:28

: Deel 1 van een tweeluik over het in 1957 opgerichte Surinaamse dagblad ‘De Ware Tijd’ Gesprekken met de nestor van de Surinaamse journalistiek Leo Morpurgo, met zijn opvolgster Nita Ramacharan en met de journaliste Chandra van Binnendijk over de rol van ‘De Ware Tijd’ gedurende het militaire regime, over de redactionele onafhankelijkheid en over de positie van de journalist in de Surinaamse samenleving. Samenstelling: John Albert Jansen

advertentie