Ovt

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00 Is het item van NOVA over het NSB-lidmaatschap van de vader van Pieter van Vollenhoven niet erg opgeklopt? Jan Meyers, de biograaf van Anton Mussert over deze kwestie. N.a.v. de moord op Theo van Gogh een gesprek over de geschiedenis van het vrije woord en het martelaarsschap met de cultuurhistorici Jan van Herwaarden en Thomas von der Dunk. Van Von der Dunk verscheen deze week het boek ‘Buiten is het koud en guur: Nederland na de Aanslagen en de Aanslag’. Met om ongeveer 10.30 de column van de publicist Johan van Minnen 15 Jaar geleden op 9 November 1989 viel de Berlijnse Muur. Aanleiding voor een gesprek met Willem Melching over zijn boek ‘Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan: Een geschiedenis van de DDR 1945-2000’. 11.00-12.00: 7 November 60 jaar geleden werd Richard Sorge in Japan geëxecuteerd. Hij was een Duitse journalist die voor de Russen in Japan spioneerde tijdens de tweede wereldoorlog. Ben de Jong van het Oost-Europa Instituut over Richard Sorge Op 1 november 1974, dertig jaar geleden, werd de 1 novemberwet van kracht. Een anti-alcoholwet die bepaalde dat het blaaspijpje en de bloedproef toegestaan zijn bij alcoholcontroles. Al weken veroorzaakte dit opschudding in Nederland. De Horeca verwachtte enorme verliezen in omzet en spotjes van VeiligVerkeer zaaiden paniek onder automobilisten. Zoveel paniek dat er bij de eerste landelijke alcoholcontroles nauwelijks overtredingen werden geconstateerd. Een reportage van een alcoholcontrole en een terugblik op met het groen wordende pijpje met John Bennink van het Korps landelijke Politiediensten. Een gesprek met Dorothee Sturkenboom over haar boek ‘De elektrieke kus: over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Afsluiters en Openhouders Een driedelige reconstructie van de strijd om de Oosterscheldedam Deel 2: Kentering Met talloze protestacties krijgt actiegroep Oosterschelde landelijke bekendheid. Eindelijk raken ook politici geïnteresseerd. De roep om de afsluiting te heroverwegen wordt steeds groter. Met de komst van het kabinet Den Uyl wordt dat mogelijk. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: Buiten is het koud en guur: Nederland na de Aanslagen en de Aanslag’- Thomas von der Dunk, uitg. Van Gennep, isbn 90 5515 410 5 Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan: Een geschiedenis van de DDR 1945-2000’ – Willem Melching, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2675 0 'De elektrieke kus: over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw’ – Dorothee Sturkenboom, uitg. Augustus, isbn 90 457 0013 1

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Nieuwswaarde NSB-lidmaatschap vader Pieter van Vollenhoven

vanaf 00:07:49

Is het item van NOVA (4-11-2004) over het NSB-lidmaatschap van de vader van Pieter van Vollenhoven niet erg opgeklopt? Hoe ‘fout’ was het om tot 1936 lid te zijn van de NSB? Was het verstandig geweest om dit feit bekend te maken in de aanloop van het huwelijk begin 1967 tussen prinses Margriet en Pieter Van Vollenhoven? Jan Meyers, de biograaf van NSB-leider Anton Mussert over deze kwestie. Interview Paul van der Gaag.

Geschiedenis van het vrije woord

vanaf 00:13:17

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh een gesprek over de geschiedenis van het vrije woord. Hoe tolerant was Nederland de afgelopen eeuwen? Over ontkerkelijking in de 20ste eeuw, de verlichting, Voltaire en de islam. Paul van der Gaag spreekt met de cultuurhistorici Jan van Herwaarden en Thomas von der Dunk, auteur van het boek ‘Buiten is het koud en guur: Nederland na de Aanslagen en de Aanslag’.

Column van Johan van Minnen: DDR

vanaf 00:33:37

Van Minnen moest als correspondent in West-Duitsland er ook nog de DDR bij nemen. Het leverde een zeldzaam Westers interview met partijleider Ulbricht op en een verslag van de Zesde Partijdag van de DDR. Van Minnen kreeg van te voren de toespraak van Ulbricht in handen, waarin met potlood was bijgeschreven wanneer er geapplaudisseerd en gejuicht moest worden. Een praktisch houvast bij het filmen.

Val van de Muur in Berlijn en einde van de DDR

vanaf 00:38:01

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Het verval was al op 11 september 1989 flink ingezet, toen de Hongaars-Oostenrijkse grens dankzij West-Duits geld werd opengezet en de DDR leeg begon te stromen. De DDR was een land dat aan doorlopend crisismanagement deed en ten onderging nadat de Sovjet-Unie zich niet meer met de DDR wenste te bemoeien. Hans Olink spreekt met Willem Melching over zijn boek ‘Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan: Een geschiedenis van de DDR 1945-2000’. Ook met politieke tekenaar Fritz Behrendt, die in de DDR woonde in de beginjaren van deze staat. Daarnaast wordt gesproken over ‘ostalgie’ en het nieuwe ‘westalgie.’

Richard Sorge: spion voor de Sovjet-Unie in Japan in WO II

vanaf 01:05:06

Op 7 november 1944 werd Richard Sorge in Japan geëxecuteerd. Hij was een Duitse communistische journalist die voor de Russen in Japan spioneerde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij gaf aan Moskou door dat Japan zich op Zuid-Azie zou richten en meldde tevergeefs van te voren de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie in 1941. Sorge werd gepakt omdat hij zo onvoorzichtig was veel met communisten in Japan om te gaan. Paul van der Gaag spreekt met Ben de Jong van het Oost-Europa Instituut over de ‘vergeten’ spion Richard Sorge.

Veilig verkeer: Anti-alcoholwet 1974

vanaf 01:10:10

Op 1 november 1974 werd de ‘1 novemberwet’ van kracht. Een anti-alcoholwet die bepaalde dat het blaaspijpje en de bloedproef toegestaan zijn bij alcoholcontroles. Al weken veroorzaakte dit opschudding in Nederland. De Horeca verwachtte enorme verliezen in omzet en spotjes van Veilig Verkeer zaaiden paniek onder automobilisten. Zoveel paniek dat er bij de eerste landelijke alcoholcontroles nauwelijks overtredingen werden geconstateerd. Een reportage van Michal Citroen van een alcoholcontrole en een terugblik op met het groen wordende pijpje met John Bennink van het Korps landelijke Politiediensten.

De elektrieke kus: vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw

vanaf 01:16:40

In Middelburg richtte een groep vrouwen met steun van plaatselijke regenten en predikanten een genootschap op, het Natuurkundig Genootschap der Dames (1785-1887). Ze kochten instrumenten en huurden een docent om zich proefondervindelijk in de nieuwe empirische natuurwetenschap te laten onderwijzen. Paul van der Gaag spreekt met Dorothee Sturkenboom over haar boek ‘De elektrieke kus: over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw’.

Het Spoor terug: Afsluiters en Openhouders: Oosterscheldedam: deel 2

vanaf 01:25:08

Een driedelige reconstructie van de strijd om de Oosterscheldedam Deel 2: ‘Kentering.’ Met talloze protestacties krijgt actiegroep Oosterschelde landelijke bekendheid. Eindelijk raken ook politici geïnteresseerd. De roep om de afsluiting te heroverwegen wordt steeds groter. Met de komst van het kabinet Den Uyl wordt dat mogelijk. Samenstelling: Gerard Leenders

advertentie