Ovt

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Op 13 november 1991 werd er een aanslag op het huis van staatssecretaris Kosto gepleegd door de groep RaRA. Een gesprekje met Wil van der Schans van onderzoeksburo Jansen en Janssen, een buro dat onderzoek doet naar politie- en inlichtingendiensten. Hoe functioneerden ze toen en hoe nu? In de afgelopen weken dook bij de actuele gebeurtenissen de term ‘Vijfde colonne’ weer op. Theo van Gogh gebruikte de term regelmatig. Waar komt deze terminologie eigenlijk vandaan en bij welke historische gebeurtenissen werd de term nog meer gebruikt. Met de historicus nieuwste geschiedenis Gjalt Zondergeld. Met om ongeveer 10.30u de column van de journalist Peter Brusse Een gesprek met de politicoloog Paul van der Steen over zijn boek ’Cals, Koopman in verwachtingen 1914-1971’. Een biografie over de KVP-politicus Jo Cals die in 1965 premier werd. 11.00-12.00: Aandacht voor de tentoonstelling ‘De geschiedenis van het ganzenbord’ in het Museum Joure. Een gesprek met samenstelster Christien Damste. Een reportage over de vondst van een zeldzaam middeleeuws scheepskanon uit de 16de eeuw bij Luttelgeest in Flevoland. Met de archeoloog van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad D. Velthuizen. Keer de grote stad en de politiek de rug toe, sticht een gezin op het platteland en bewerk de grond. Dat was de boodschap van keizer Augustus, die al voor het jaar nul zijn eigen normen- en waardendebat voerde. Belangrijke propagandist voor Augustus was Vergilius, die in zijn Georgica de lof op het landleven bezong. Een gesprek met classicus Piet Schrijvers, die de Georgica opnieuw in het Nederlands vertaald heeft. Vanaf 11.25u Het Spoor terug: Afsluiters en Openhouders Een driedelige reconstructie van de strijd om de Oosterscheldedam Deel 3: Keerpunt Met de komst van het kabinet Den Uyl is afsluiting van de Oosterschelde onzeker geworden. Een doorlaatbare dam lijkt het ei van Columbus, maar de standpunten van voor en tegenstanders blijven ook in het kabinet lijnrecht tegenover elkaar staan. Verschillende leden van het kabinet dreigen met aftreden. Uiteindelijk wordt in de nachtelijke zitting van 8/9 november 1974 een politiek compromis gevonden. Het duurt nog anderhalf jaar van onderzoek voordat in 1976 besloten wordt tot een stormvloedkering die in 1986 wordt geopend. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: -’Cals, Koopman in verwachtingen 1914-1971’ – Paul van der Steen, uitg. Balans, isbn 90 5018 641 6 -' Vergilius: Georgica-Landleven’ - Piet Schrijvers, uitg. Historische uitgeverij, isbn 90 6554 464 x -‘Ik kan de muzen niet haten: over poëtische geestdrift en stoïcijnse standvastigheid’ – Piet Schrijvers, uitg. Historische uitgeverij, isbn 90 6554 463 1 -Tentoonstelling ‘De geschiedenis van het ganzenbord’ – Museum Joure, t/m 6 februari 2005

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Aanslag RARA op staatssecretaris Aad Kosto in 1991

vanaf 00:05:53

Op 13 november 1991 werd er een aanslag op het huis van staatssecretaris Aad Kosto gepleegd door de groep RARA. Mathijs Deen spreekt met Wil van der Schans van onderzoeksbureau Jansen en Janssen, een bureau dat onderzoek doet naar politie- en inlichtingendiensten. De samenwerking tussen de verschillende diensten verloopt niet altijd even vlot. Hoe functioneerde bijvoorbeeld de BVD toen (en de AIVD nu)?

De Vijfde Colonne: vijand in eigen gelederen

vanaf 00:11:57

In de afgelopen weken dook bij de actuele gebeurtenissen de term ‘Vijfde Colonne’ weer op. Theo van Gogh gebruikte de term regelmatig. Naamgever was generaal Mola, die met zijn vier nationalistische colonnes in november 1936 voor republikeins Madrid stond. De term werd later ook gebruikt voor CPN’ers en NSB’ers in Nederland. Historicus Lou de Jong promoveerde op de Duitse Vijfde Kolonne in WO II. Mathijs Deen spreekt met de historicus Gjalt Zondergeld en hoogleraar Spaans Hub. Hermans.

Column van Peter Brusse: Noord-Ierland

vanaf 00:32:24

In de jaren zeventig werden Engeland en Noord-Ierland geteisterd door sociale onrust en geweld. In Engeland was de werkloosheid was groot, werd er veel gestaakt en was de IRA zeer actief met het plegen van bomaanslagen. Maar Brusse zag dat het in Noord-Ierland allemaal nog erger was:‘ze leefden in een surrealistische droomwereld, van woede en zelfvernietiging.’

Biografie KVP-politicus en minister-president Jo Cals

vanaf 00:38:04

De KVP-politicus Jo Cals werd in 1965 premier. Een jaar later viel het kabinet Cals in de roemruchte nacht van Schmelzer. Tijdens zijn korte regeringsperiode kreeg Cals als een soort crisismanager te maken met de huwelijken van de prinsessen Beatrix en Margriet, rumoer met provo's en bouwvakkers, economische tegenwind en tegenvallende verkiezingsuitslagen. Terwijl de eigenzinnige politicus als visionair bestuurder de geschiedenis in had willen gaan. Wim Berkelaar spreekt met de politicoloog Paul van der Steen over zijn boek ’Cals, Koopman in verwachtingen 1914-1971.’

Geschiedenis van het ganzenbord

vanaf 01:05:26

Aandacht voor de tentoonstelling ‘De geschiedenis van het ganzenbord’ in het Museum Joure. Mathijs Deen spreekt met samenstelster Christien Damste.

Zeldzaam middeleeuws scheepskanon in Flevoland gevonden

vanaf 01:09:58

Een zeldzaam middeleeuws scheepskanon uit de 16de eeuw is gevonden bij Luttelgeest in Flevoland. Archeoloog D. Velthuizen van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad licht de bijzondere vondst toe. Reportage van Paul van der Gaag.

Georgica van Vergilius: antieke normen en waarden

vanaf 01:15:57

Keer de grote stad en de politiek de rug toe, sticht een gezin op het platteland en bewerk de grond. Dat was de boodschap van keizer Augustus, die al voor het jaar nul zijn eigen normen- en waardendebat voerde. Belangrijke propagandist voor Augustus was Vergilius, die in zijn Georgica de lof op het landleven bezong. Mathijs Deen spreekt met classicus Piet Schrijvers, die de Georgica opnieuw in het Nederlands vertaald heeft.

Het Spoor terug: Afsluiters en Openhouders: Oosterscheldedam: deel 3

vanaf 01:24:49

Een driedelige reconstructie van de strijd om de Oosterscheldedam Deel 3: Keerpunt. Met de komst van het kabinet Den Uyl is afsluiting van de Oosterschelde onzeker geworden. Een doorlaatbare dam lijkt het ei van Columbus, maar de standpunten van voor en tegenstanders blijven ook in het kabinet lijnrecht tegenover elkaar staan. Verschillende leden van het kabinet dreigen met aftreden. Uiteindelijk wordt in de nachtelijke zitting van 8/9 november 1974 een politiek compromis gevonden. Het duurt nog anderhalf jaar van onderzoek voordat in 1976 besloten wordt tot een stormvloedkering die in 1986 wordt geopend. Samenstelling: Gerard Leenders.

advertentie