Ovt

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Militair-historicus Christ Klep over het ontstaan van de BBE, Bijzondere Bijstands Eenheden. Naar aanleiding van de onthullingen in het journaal over de inzet van de BBE in het buitenland. Een gesprek met Marc van Oostendorp naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek komende week ‘Een wereldtaal. Geschiedenis van het Esperanto’. De column van de journalist Peter Brusse Een gesprek met historicus en inquisitiekenner Werner Thomas van de Universiteit van Leuven en historicus Jan van Herwaarden over het werkelijke aantal slachtoffers van de inquisitie n.a.v. het dossier dat Rome deze week uitbracht over de inquisitie tussen de 13de tot de 18de eeuw. 11.00-12.00: De avondvierdaagse is weer volop aan de gang in Nederland. Een gesprek over de geschiedenis van de avondvierdaagse met de 80 jarige Jan Rietveld, oud-secretaris van de Nederlandse Wandelsportbond en zo jarenlang betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse. Deze week werd bekend dat de firma Singer haar divisie naaimachines verkoopt. Een reportage vanuit het naaimachine museum in Dordrecht met de directeur van het museum en naaimachineverzamelaar Dick Bekkers. Een gesprek met Anne Bollmann over middeleeuwse levensverhalen van vrome vrouwen. In haar promotie ‘Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literahistorischer Perspektive’corrigeert ze het beeld dat vrouwen in de Middeleeuwen passieve, devote en gehoorzame wezens waren. De religieuze hervormingsbeweging in de 15de en 16de eeuw, de Moderne Devotie, werd grotendeels door vrouwen gedragen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Heen en weer, afl. 2 De geschiedenis van de FC Volendam, het andere Oranje. Naar aanleiding van 50 jaar betaald voetbal en het Europees Kampioenschap Voetbal een portret in twee delen van de Volendamse voetbalclub, die wisselend in de Eredivisie en Eerste divisie speelt. Samenstelling: Klaas Vos

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Bijzondere bijstandseenheden van de krijgsmacht

vanaf 00:06:32

Het zijn de speciale legereenheden die het vuile werk mogen opknappen. Professionele eenheden die met een license to kill geheime missies uitvoeren. Mathijs Deen praat met militair-historicus Christ Klep over het ontstaan van de BBE, Bijzondere Bijstands Eenheden. Naar aanleiding van de onthullingen in het journaal over de inzet van de BBE in het buitenland.

Geschiedenis van het Esperanto

vanaf 00:11:17

Om de wereld een beetje te verbeteren verzon Maestro Zamenhof eind 19e eeuw een nieuwe taal: Esperanto. Marc van Oostendorp schreef er een boek over, genaamd ‘Een wereldtaal. Geschiedenis van het Esperanto’. Mathijs Deen spreekt met hem.

Column Peter Brusse: Hooligans

vanaf 00:31:15

Na een lel te hebben gekregen van enkele hooligans, vroeg Peter Brusse zich af of hooliganisme iets typisch Brits is. Al vanaf het eerste begin dat voetbal toeschouwers trok, waren er bloedige voetbalrellen, net zoals er de hele Britse geschiedenis door rellen waren bij kermissen, feesten en processies. Elders gebeurde het ook, maar de Engelsen hebben dat historische geweld gekoesterd en verheerlijkt. Brusse leidt af dat hooliganisme de prijs is voor de stiff upperlip, de heerlijke sfeer bij Engelse voetbalwedstrijden en niet te vergeten de hooligankenner bij uitstek, Shakespeare zelf.

Nieuwe berekening slachtoffers van de inquisitie

vanaf 00:36:29

Hoewel de Paus zijn spijt uitsprak over de werkwijze van de Inquisitie, is volgens Rome de ketterjacht niet zo erg geweest als altijd gedacht. De Spaanse Inquisitie bijvoorbeeld zou niet veel meer dan 1000 mensen op de brandstapel hebben gebracht. Jos Palm praat met historicus en inquisitiekenner Werner Thomas van de Universiteit van Leuven en historicus Jan van Herwaarden over het werkelijke aantal slachtoffers van de inquisitie naar aanleiding van het dossier dat Rome deze week uitbracht over de inquisitie tussen de 13de tot de 18de eeuw.

Geschiedenis van de avondvierdaagse

vanaf 01:03:57

De avondvierdaagse is weer volop aan de gang in Nederland. Mathijs Deen praat over de geschiedenis van de avondvierdaagse met de 80 jarige Jan Rietveld, oud-secretaris van de Nederlandse Wandelsportbond en zo jarenlang betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse.

Het naaimachinemuseum in Dordrecht

vanaf 01:10:09

De Singer gold als de Rolls Royce onder de naaimachines en was hét statussymbool voor nijvere huisvrouwen uit de betere klasse. Deze week werd bekend dat de firma Singer haar divisie naaimachines verkoopt aan een investeringsmaatschappij. Een reportage door Gerard Leenders vanuit het naaimachine museum in Dordrecht met de directeur van het museum en naaimachineverzamelaar Dick Bekkers.

Vrome vrouwen in de Middeleeuwen

vanaf 01:16:58

Religieuze vrouwen in de Middeleeuwen waren lang niet allemaal vrome vrouwen die zichzelf opsloten tussen de kloostermuren. Mathijs Deen spreekt met Anne Bollmann over middeleeuwse levensverhalen van vrome vrouwen. In haar promotie ‘Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literahistorischer Perspektive’corrigeert ze het beeld dat vrouwen in de Middeleeuwen passieve, devote en gehoorzame wezens waren. De religieuze hervormingsbeweging in de 15de en 16de eeuw, de Moderne Devotie, werd grotendeels door vrouwen gedragen.

Het Spoor terug: Heen en weer: FC Volendam: deel 2

vanaf 01:26:31

De geschiedenis van de FC Volendam, het andere Oranje. Naar aanleiding van 50 jaar betaald voetbal en het Europees Kampioenschap Voetbal een portret in twee delen van de Volendamse voetbalclub, die wisselend in de Eredivisie en Eerste divisie speelt. Samenstelling: Klaas Vos

advertentie