Ovt

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: De regering is van plan de pachtwet uit de jaren ’30 te veranderen en de boeren maken zich daar zorgen over. Een gesprek over die pachtwet met emeritus hoogleraar Agrarische Geschiedenis aan de Landouwuniversiteit Wageningen P.C. Van den Noort. N.a.v. de open brief van Prins Bernhard in de Volkskrant een gesprek met historicus Jan Kikkert en met de Volkskrant journalist en historicus Remco Meijer. De column van de publicist Johan van Minnen. In Duitsland verscheen onlangs een boek van Gerd Koenen over het Duitse terrorisme en de RAF a.d.h.v. drie sleutelfiguren ‘Vesper, Ennslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus’.Een gesprek over de RAF met Jacco Pekelder, onderzoekscoördinator bij het Duitsland Instituut Amsterdam en publicist van onderwerpen uit de Nederlandse en Duitse politieke geschiedenis en de Koude Oorlog. 11.00-12.00: Gif als massavernietigingswapen. De Amerikanen weten erover mee te praten. En al heel wat langer dan we denken. Onlangs stuitten twee Nederlandse historici op een zinnetje in een reisverslag van een 18e-eeuwse landgenoot. En wat bleek daaruit. De Engelsen gebruikten in 1777 gif tegen de opstandige Amerikanen. Een gesprek met de historicus Rudolf Dekker die de ontdekking deed. Een reportage over 100 jaar diergeneeskundig onderzoek. Met Jaap van Leeuwen die 35 jaar als onderdirecteur werkte bij het onderzoeksinstituut van diergeneeskunde. Een gesprek met dr. L.F. de Graaff over zijn boek ‘De verdwijning der engelen uit kerk en theologie: Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen’. Vanaf 11.25u Het Spoor terug: De Schnabbelfamilie Deel 1 van een tweeluik over de opkomst en ondergang van het naoorlogse variété Sommige artiesten waren bekend van de radio, anderen hadden slechts klinkende namen op het affiche. Conferenciers, goochelaars, acrobaten, zangers en accordeonistenduo’s, samen traden zij in het televisieloze tijdperk van na de oorlog op tijdens de jaarlijkse feestavond van het dorp of van de personeelsvereniging. Avond aan avond trokken ze er met trein, bus of auto op uit om in de uithoeken van het land amusement te brengen en het feestgedruis enige allure te geven. Schnabbelen noemden ze het, hoewel voor de meeste het schnabbelcircuit de voornaamste inkomstenbron vormde. Tot begin jaren zestig waren ze wereldberoemd in Nederland, daarna worden het fossielen uit een voorbij verleden, een vergeten hoofdstuk in de Nederlandse amusementsgeschiedenis. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: -‘Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus’ - Gerd Koenen, uitg. Kiepenheuer und Witsch Verlag; Keulen 2003; isbn 3462033131 -‘De verdwijning der engelen uit kerk en theologie’, Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen – dr. L.F. de Graaff, uitg. Boekencenttrum, isbn 90 239 1538 0 -Fototentoonstelling ‘100 jaar diergeneeskunde’- Animal Sciences Group, Lelystad - ‘En dan nu uw aandacht voor... : opkomst, glorie en verval van het Nederlandse variété’ - Jan Hof, uitg. Elmar, isbn 90 389 1145 9 (2001) - ‘Het vergeten hoofdstuk. De schnabbeltour van 1945-1960’ - Tonny Eyk, uitgave van Buma Stemra in Hoofddorp - 'Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse Vrijheidsstrijd' - Arianne Baggerman en Rudolf Dekker; in 'Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman', aflevering 3, jrg 26 (2003), pp. 178-181

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Pachtwet uit jaren dertig onder vuur

vanaf 00:06:36

De regering is van plan de pachtwet uit de jaren dertig te veranderen en de boeren maken zich daar zorgen over. Paul van der Gaag spreekt over die pachtwet met emeritus hoogleraar Agrarische Geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen P.C. Van den Noort. Hoe is de wet ontstaan en was de wet wel goed voor de boeren?

Open brief van prins Bernhard over hem aangedaan onrecht

vanaf 00:13:39

Prins Bernhard heeft zich in een open brief beklaagd over de verhalen die over hem de ronde doen. Zonder serieuze bronnen te citeren kan men van alles over hem beweren en dat zit hem zeer dwars. Het ergert hem dat hij bijna nooit kan reageren over kwesties als de Greet Hofman affaire, zijn vermeende verraad in WO II (King Kong), ýde stadhoudersbriefý, buitenechtelijke kinderen in Londen, leugens over zijn moeder en de Klinkenberg biografie. Prins Bernhard beschuldigt met name Tomas Ross, Philip Drýge, Jan Kikkert en Hans Galesloot. Paul van der Gaag spreekt met Oranjekenner Jan Kikkert en met Volkskrant-journalist Remco Meijer, die betrokken was bij de publicatie van de open brief.

Column van Johan van Minnen: de RAF

vanaf 00:33:10

Van Minnen over de RAF, die tijdens de regering van bondskanselier Helmut Schmidt zeer actief was. Verder ook over het Nederlandse RAF-lid Ronald Augustin. En over de dood van de RAF-top in de gevangenis, waar nog steeds geen duidelijkheid over bestaat.

Drie sleutelfiguren uit de RAF: Vesper en Ennslin en Baader

vanaf 00:38:04

In Duitsland verscheen onlangs een boek van Gerd Koenen over het Duitse terrorisme en de RAF aan de hand van drie sleutelfiguren ýVesper, Ennslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismusý. Het nazi-verleden van Duitsland was voor hen een belangrijke reden om zich in het terroristische labyrint te begeven. Ook over de ontmythologisering van Baader. Hans Olink spreekt over de RAF met Jacco Pekelder, onderzoekscoýrdinator bij het Duitsland Instituut Amsterdam en publicist van onderwerpen uit de Nederlandse en Duitse politieke geschiedenis . Ook met columnist en Duitsland-specialist Johan van Minnen.

Engels gif als massavernietigingswapen in Amerika in 1777

vanaf 01:04:01

Gif als massavernietigingswapen. De Amerikanen weten erover mee te praten. En al heel wat langer dan we denken. Onlangs stuitten twee Nederlandse historici op een zinnetje in een reisverslag van een 18e-eeuwse landgenoot. En wat bleek daaruit. De Engelsen gebruikten in 1777 gif tegen de opstandige Amerikanen. Paul van der Gaag spreekt met historicus Rudolf Dekker die de ontdekking deed.

100 jaar diergeneeskundig onderzoek

vanaf 01:09:44

Rond 1904 waren er veel onbekende dierenziektes in Nederland. Duizenden bedrijven waren besmet. Er werd een instituut opgericht om die ziektes te bestrijden door vaccins te maken. In 1953 was het bijvoorbeeld zover bij MKZ. Een reportage van Mathijs Deen over 100 jaar diergeneeskundig onderzoek. Met Jaap van Leeuwen die 35 jaar als onderdirecteur werkte bij het onderzoeksinstituut van diergeneeskunde.

De verdwijning der engelen uit kerk en theologie

vanaf 01:14:45

ýOnstoffelijke persoonlijke wezensý is een omschrijving van engelen. Zij speelden een belangrijke rol in kerk en theologie. Tegenwoordig gelooft niemand meer in engelen. Paul van der Gaag spreekt met dr. L.F. de Graaff over zijn boek ýDe verdwijning der engelen uit kerk en theologie: Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringený. Hij meent dat de glans van het geloof minder is geworden door het verdwijnen van de engelen.

Het Spoor terug: De Schnabbelfamilie: deel 1

vanaf 01:24:36

Deel 1 van een drieluik over de opkomst en ondergang van het naoorlogse variýtý. Sommige artiesten waren bekend van de radio, anderen hadden slechts klinkende namen op het affiche. Conferenciers, goochelaars, acrobaten, zangers en accordeonistenduoýs, samen traden zij in het televisieloze tijdperk van na de oorlog op tijdens de jaarlijkse feestavond van het dorp of van de personeelsvereniging. Schnabbelen noemden ze het, hoewel voor de meeste het schnabbelcircuit de voornaamste inkomstenbron vormde. Tot begin jaren zestig waren ze wereldberoemd in Nederland, daarna worden het fossielen uit een voorbij verleden, een vergeten hoofdstuk in de Nederlandse amusementsgeschiedenis. Samenstelling: Gerard Leenders

advertentie