Ovt

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Deze week debatteerde de Tweede kamer over het rookverbod voor de horeca. Een gesprek met Wim Bongers, voorzitter van de CAN, vroeger bekend als de Club Actieve Niet-rokers, over de anti-rook apostel van vroeger dokter Meinsma. Aandacht voor het verschijnen van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands met o.a. een van de hoofdredacteuren Marlies Philippa. De column van de journalist Peter Brusse Feiko Postma over zijn promotie 'De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1945. Mythe en Waarheid' 11.00-12.00: Marc Jansen van het Oost-Europainstituut over het lijk van Lenin. Deze week is het gebalsemde lichaam van Lenin onderzocht. Deskundigen hebben bekendgemaakt dat het lichaam nog zeker zo’n 100 jaar meekan. Het ligt opgebaard in het mausoleum op het rode Plein in Moskou. Een reportage vanuit de Arnhemse hoerenbuurt met Kees Crone, samensteller van het boekje ‘Verlicht kwartier: 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt’ dat zondag wordt gepresenteerd. Een gesprek met de historicus Paul Abels over het boek ‘Ovittius’ Metamorphosen: De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de reformatietijd’. De Romeinse dichter Ovidius heeft een hoogst eigenaardige navolger gehad in Nederland. De opmerkelijke overeenkomsten in beider lotgevallen inspireerden een zestiende-eeuwse Fries zelfs zozeer, dat hij zelfs zijn naam eraan ontleende: Pibe Wytthiezoon Abbema (ca. 1542-1618) liet zich als dominee Ovittius noemen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De jonkers van Breda Een 3-delige serie over de opleiding tot officier op de Koninklijke Militaire Academie Aflevering 2. Na de tweede wereldoorlog duurde het tot 1948 voordat de KMA weer van start kon gaan. De opleiding in internaatsverband verandert nauwelijks of het moet de verschijning zijn van tientallen Indonesische militairen die begin jaren vijftig op de KMA hun opleiding genieten. De tradities van het cadettencorps, zoals de "feuttijd" (de ontgroening), de pa-zeun relatie en het jaarlijkse cadettenbal, het Assaut, worden weer in ere hersteld om zo tot een nog betere groeps- en persoonsvorming te komen in de hoogtijdagen van de koude oorlog. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: -'De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1945. Mythe en Waarheid' - Feiko H. Postma, uitg. De Bataafsche Leeuw, isbn 90 6707 573 6. -‘Etymologisch woordenboek van het Nederlands’, uitg. AUP, isbn 90 5356 653 8 -‘Verlicht kwartier: 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt’- Kees Crone, uitg. Kontrast, isbn 90 75665 54 7 -‘Ovittius’ Metamorphosen: De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de reformatietijd’ – Paul Abels, uitg. Fryske Akademie/Eburon, isbn 90 5166 992 5 -‘Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003’ – Petra Groen/Wim Klinkert, uitg. SDU, isbn 90 12 09772x

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Protest tegen roken door Club Actieve Niet-rokers

vanaf 00:05:00

Deze week debatteerde de Tweede kamer over het rookverbod voor de horeca. Tegen deze ongezonde gewoonte, die ook negatieve effecten op het lichamelijk welzijn van niet-rokers heeft, wordt al zo’n 30 jaar campagne gevoerd. Mathijs Deen spreekt met Wim Bongers, voorzitter van de CAN, vroeger bekend als de Club Actieve Niet-rokers, over de antirook apostel van vroeger, dokter Meinsma.

Etymologisch woordenboek van het Nederlands

vanaf 00:12:55

Waar komen woorden vandaan en hoe is de betekenis van deze woorden in de loop der tijden veranderd? Driekwart van onze ongelede (niet uit meerderde delen bestaande woorden) woorden is overgenomen uit andere talen. Mathijs Deen spreekt met een van de hoofdredacteuren van het woordenboek, Marlies Philippa. Zij meent dat Nederlandse taal een sterke taal is, die moeiteloos vreemde woorden opneemt en aanpast aan ons vorm- en klanksysteem. Van de ‘verloedering’ van onze taal is dus geen sprake. Is Engels een bedreiging voor het Nederlands? En wie waren de kleurrijke voorgangers van de huidige etymologen? Zoals de man die meende te bewijzen dat Nederlands de oudste taal was.

Column van Peter Brusse: Persboycot

vanaf 00:32:38

De elf van Oranje boycotten de pers en ook het Koninklijk Huis kon er wat van. De vader van Brusse (ook journalist) en Brusse zelf wekten een boycot op van respectievelijk de Oranjes en de diplomatie. Aan de andere kant werd een vriend van Brusse woedend op hem, toen hij vertelde dat hij een in Ierland werkende Nederlandse diplomaat, die uitermate ondiplomatieke uitspraken had gedaan, had laten ontsnappen aan publicatie daarvan.

De repatriering van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1945

vanaf 00:37:26

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog eiste de Sovjet-Unie de terugkeer op van hun in Nederland verblijvende onderdanen, zoals soldaten van het Rode Leger. Wie deze mensen waren en hoe het ze na de terugkeer in Rusland verging, was tot voor kort niet veel over bekend. De promotie van Feiko Postma, 'De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1945. Mythe en Waarheid', werpt nieuw licht op deze zaak. Ongeveer 14.000 Russen moesten vaak tegen hun zin terug naar het vaderland. Hans Olink spreekt met hem.

Gebalsemde lichaam Lenin kan nog 100 jaar mee

vanaf 01:04:18

Deze week is het gebalsemde lichaam van Lenin onderzocht. Deskundigen hebben bekendgemaakt dat het lichaam nog zeker zo’n 100 jaar meekan. Het ligt opgebaard in het mausoleum op het rode Plein in Moskou. Mathijs Deen spreekt met Marc Jansen van het Oost-Europa Instituut. Heeft Lenin zelf bepaald dat hij zo voor eeuwen uitgestald zou worden en hoe religieus was deze speciale Lenin-verering in de seculiere communistische tijd?

Verlicht kwartier: 40 jaar prostitutie in de Arnhemse Spijkerbuurt

vanaf 01:10:26

Het Spijkerkwartier in Arnhem is een beruchte wijk, waar drugshandelaren, prostituees en hoerenlopers voor veel onrust zorgden. De gemeente Arnhem wil de prostituees nu geheel de wijk uit krijgen. Reden voor freelance journalist Kees Crone om een boek, ‘Verlicht kwartier: 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt’, te schrijven. Een reportage van Anouk Verheijen, die met Crone door de wijk liep.

De gedaantewisselingen van Ovittius in de reformatietijd

vanaf 01:16:06

De Romeinse dichter Ovidius heeft een hoogst eigenaardige navolger gehad in Nederland. De opmerkelijke overeenkomsten in beider lotgevallen inspireerden een zestiende-eeuwse Fries zelfs zozeer, dat hij zelfs zijn naam eraan ontleende: Pibe Wytthiezoon Abbema (ca. 1542-1618) liet zich als dominee Ovittius noemen. Mathijs Deen spreekt met de historicus Paul Abels over zijn boek ‘Ovittius’ Metamorphosen: De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de reformatietijd’.

Het Spoor terug: De jonkers van Breda: deel 2

vanaf 01:25:26

Een 3-delige serie over de opleiding tot officier op de Koninklijke Militaire Academie. Aflevering 2. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1948 voordat de KMA weer van start kon gaan. De opleiding in internaatsverband verandert nauwelijks of het moet de verschijning zijn van tientallen Indonesische militairen die begin jaren vijftig op de KMA hun opleiding genieten. De tradities van het cadettencorps, zoals de "feuttijd" (de ontgroening), de pa-zeun relatie en het jaarlijkse cadettenbal, het Assaut, worden weer in ere hersteld om zo tot een nog betere groeps- en persoonsvorming te komen in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Samenstelling: Gerard Leenders.

advertentie