Ovt

Ovt

10.00 -11.00u: Marokkaanse bevrijders in wo 2 in Zeeland. Mohamad Achaboun over de herdenking aan de gesneuveld Marokkaanse Miltairen in het Zeeuwse Kapelle. De western bestaat 100 jaar. In OVT aandacht voor de hoofdrolspeler in elke western: de ‘poor lonesome cowboy’. Met Peter Verstraten, die in 1999 promoveerde op beelden van mannelijkheid in westernfilms een gesprek over de historische ontwikkeling van de revolverheld. De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager ondr de titel ' Enige van mijn ambtelijke medemensen' . Over de 4 mei herdenkingen, oorlog als ijkpunt en boek van Dick Verkijk ' Radio Hilversum, 1940-1947'. Een gesprek met Bert Altena en Dick van Lente over het door hen geschreven boek ‘Vrijheid en Rede. Geschiedenis van westerse samenlevingen 1750-1989’. Dit handboek behandelt het ontstaan van het modern westerse maatschappijtype, zoals wij dat heden ten dage kunnen waarnemen in West-Europa en de Verenigde Staten. Anders dan in de meeste handboeken, wordt daarbij evenveel aandacht besteed aan politieke, economische en culturele aspecten. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor 1ejaars studenten geschiedenis, maar het kan evenzeer dienen als inleiding op de laatste 250 jaar voor studenten in de andere menswetenschappen, docenten in secundair onderwijs, journalisten en iedereen die behoefte heeft aan een beknopt overzicht van deze periode. 11.00-12.00u: Het was een rage in 1983: aerobics. Precies 20 jaar geleden waaide deze nieuwe bewegingssport over uit Amerika. Debbie Jenner (van de meidengroep ‘Doris D and the Pins’) introduceerde aerobics in Nederland. Werkkampen voor joden, of jodenkampen zoals ze werden genoemd. Er waren er in 1942 ongeveer vijftig in Nederland, vaak afgelegen werkverschaffings-barakken, temidden van onontgonnen grond. Joodse mannen moesten er, in afwachting van een onzekere toekomst, en onder toezicht van de Heidemaatschappij, zwaar grondwerk verrichten. Journalist Niek van der Oord schreef er een boek over, met bijzondere aandacht voor vijf van die kampen in het noorden van het land. Mathijs Deen ging met van der Oord naar de plek waar in 1942 het kamp Blesdijke stond. Afgelopen woensdag was het weer raak. Maar liefst 3182 Nederlanders kregen dit jaar een lintje uitgereikt. Dat zijn er overigens twee minder dan vorig jaar. En hoewel er dit jaar, voor zover wij weten, geen onderscheidingen geweigerd zijn, werden er toch weer kritische noten gekraakt. Maar wie verdienen dat lintje dan wél, zo vragen wij ons af. En sinds wanneer kennen wij die lintjes en ordes. Het antwoord daarop is te vinden in een tweedelig kloek boekwerk dat onlangs verscheen en als titel meekreeg "Moed en deugd - ridderorden in Nederland". Annelies van der Goot praat met George Sanders, conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Nationaal Monument op de Dam ‘Pijpie Krijt’ werd het op 4 mei 1956 onthulde monument op de Dam genoemd. Een reconstructie van de wording van een Nationaal Monument, vervaardigd door John Rädecker en J.J.P. Oud. Samenstelling: Hans Olink INFO: -‘Vrijheid en Rede. Geschiedenis van westerse samenlevingen 1750-1989 ‘ - Bert Altena en Dick van Lente, uitg. Verloren, isbn 90 6550 743 4 -‘Screening Cowboys. Reading masculinities in Westerns’ – Peter Verstraten, Proefschrift 1999, isbn 90-9013131 -‘Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. Deel I en II’ – J.A. van Zelm van Eldik, uitg. Walburg Pers, isbn 90.5730.213.6 -‘Jodenkampen’ - Niek van der Oord, uitg. Kok, isbn 90 43 50 64 19

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Marokkanen vochten in Nederland

vanaf 00:04:45

Weinigen weten het, maar Marokkanen hebben in Nederland tegen de Duitsers gevochten. Mohamad Achaboun vertelt er meer over.

De man in de Western

vanaf 00:11:23

100 jaar gelden werd de eerste Western gemaakt. Met Peter Verstraten, die in 1999 promoveerde op beelden van mannelijkheid in westernfilms een gesprek over de historische ontwikkeling van de revolverheld.

4 mei herinneringen

vanaf 00:30:30

De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Over de 4 mei herdenkingen, oorlog als ijkpunt en boek van Dick Verkijk ' Radio Hilversum, 1940-1947'.

De westerse beschaving voor beginners

vanaf 00:36:16

Een gesprek met Bert Altena en Dick van Lente over het door hen geschreven boek ‘Vrijheid en Rede. Geschiedenis van westerse samenlevingen 1750-1989’ over het ontstaan van het modern westerse maatschappijtype, in West-Europa en de Verenigde Staten. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor 1ejaars studenten geschiedenis, maar het kan evenzeer dienen als inleiding op de laatste 250 jaar voor studenten in de andere menswetenschappen, docenten in secundair onderwijs, journalisten en iedereen die behoefte heeft aan een beknopt overzicht van deze periode.

Aerobics rage

vanaf 01:04:20

Precies 20 jaar geleden waaide deze nieuwe bewegingssport over uit Amerika. Debbie Jenner (van de meidengroep ‘Doris D and the Pins’) introduceerde aerobics in Nederland.

Bezoek aan een Werkkamp voor joden

vanaf 01:10:37

Er waren er in 1942 ongeveer vijftig jodenkampen in Nederland, vaak afgelegen werkverschaffings-barakken, temidden van onontgonnen grond. Joodse mannen moesten er, in afwachting van een onzekere toekomst, en onder toezicht van de Heidemaatschappij, zwaar grondwerk verrichten. Journalist Niek van der Oord schreef er een boek over, met bijzondere aandacht voor vijf van die kampen in het noorden van het land. Mathijs Deen ging met van der Oord naar de plek waar in 1942 het kamp Blesdijke stond.

Moed en deugd zorgt voor lintjesregen

vanaf 01:17:23

Maar liefst 3182 Nederlanders kregen in 2003 een lintje uitgereikt. Dat zijn er wie verdienen dat lintje dan wél, zo vragen wij ons af. En sinds wanneer kennen wij die lintjes en ordes. Het antwoord daarop is te vinden in een tweedelig kloek boekwerk dat onlangs verscheen en als titel meekreeg "Moed en deugd - ridderorden in Nederland". Annelies van der Goot praat met George Sanders, conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Het spoor terug: Nationaal Monument op de Dam

vanaf 01:25:58

Het monument, ook wel ‘Pijpie Krijt’ genoemd, werd op 4 mei 1956 onthuld. Een reconstructie van de wording van een Nationaal Monument, vervaardigd door John Rädecker en J.J.P. Oud. Samenstelling: Hans Olink

advertentie