Ovt

Ovt

10.00 -11.00: Vaclav Havel treedt terug als president van Tsjechië. De dissident die president werd. Een gesprek met Jef Helmer, vertegenwoordiger mensenrechtenbeweging Charta’77 in Nederland, over het einde van een tijdperk Een gesprek met Marjet Derks over haar boek ‘Edelmoedig, fier en vrij: katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw’. De column van journalist Igor Cornelissen. N.a.v. de komende verkiezingen op 22 januari een gesprek met de historicus Henk te Velde – auteur van het boek ‘Stijlen van leiderschap’- en oud-politicus Fred van der Spek over de stijlen van politiek bedrijven van Abraham Cuyper tot Wouter Bos. 11.00-12.00: Een gesprek met Marnix Koolhaas over zijn boek en het radio-programma over de legendarische Elfstedentocht van 1963. In het tweede uur een reportage met Cora Laan n.a.v. haar proefschrift ‘Drank & Drinkgerei. Een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar de alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders’. De Stichting Hartekampgroep voor verstandelijk gehandicaptenzorg in Heemstede bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek verschenen op basis van ‘oral-history’. Een gesprek met Cees Huitenga, bijna 40 jaar verpleger bij de Hartenkamp. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Larenstein, gesticht ‘de Goede Herder’ , afl.2 Een tweeluik over het ‘liefdesgesticht’van de Zusters van de Goede Herder te Velp. Dit gesticht bood tussen 1892 en 1973 onderdak aan honderden meisjes die om uiteenlopende redenen in het internaat werden geplaatst. Veel meisjes stonden onder de hoede van de voogdijraad. In dit programma het relaas van vrouwen die vele jaren van hun jeugd, soms zelfs tot hun 21ste, bij de Zusters op Larenstein hebben doorgebracht. Samenstelling: Astrid Nauta INFO: -‘Stijlen van leiderschap: Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl’- Henk te Velde, uitg. Wereldbibliotheek, isbn 90 284 1956 x, 2002 -‘Edelmoedig, fier en vrij: katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw’ – Marjet Derks en Marijke Huisman, uitg. Verloren, isbn 90-6550-708-6 -‘De mannen van ’63, verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden’- Marnix Koolhaas & Jurryt Vooren, uitg. van Wijnen, Franeker, isbn 90 5194 263 x -‘Drank& Drinkgerei. Een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar de alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders’ – Cora Laan, uitg. de Bataafsche Leeuw, isbn 90 670755 74 -‘De Hartekamp Groep 1953-2003’, uitg. Hartkampgroep Heemstede Herenweg 5, 2105 MB Heemstede, tel: 023-583 33 33 info@Hartekampgroep.nl, www.deHartekampgroep.nl

advertentie