De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesie en hun verwerking

Fragment OVT 20 oktober 2002 uur 1 (20,5 min.)

De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesie en hun verwerking

Fragment OVT 20 oktober 2002 uur 1 (20,5 min.)

De eensgezindheid die in Nederland bestaat over goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog, staat in schril contrast met de interpretatie van de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië. Hoe is het verwerkingsproces in Nederland gegaan en hoe is men met het bronnenmateriaal omgegaan? Mathijs Deen spreekt met Stef Scagliola. Ook een telefonische reactie van de heer Drooglever, één van de samenstellers van een publicatie met bronnenmateriaal. Boek: 'Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking' door Stef Scagliola Geluidsfragmenten ‘ Soldaat van het KNIL’ van Kees & Monique en Joop Hueting bij de VARA

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Een gesprek met Stef Scagliola over haar deze week verschenen proefschrift over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië: 'Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking'. De column van de schrijver Jean Paul Franssens Willem Maas over zijn biografie over één van de meest kleurrijke literaire figuren die Nederland heeft gekend: Jacques Gans (1907-1972). 11.00-12.00: Van welke 7 oermoeders stammen wij in Europa af? De Universiteit van Oxford kan door DNA-onderzoek die vraag beantwoorden. Een reportage over hoe een vervallen 19de eeuws stadspark in Nijmegen weer in oude luister wordt hersteld Frank Dragtenstein over zijn promotie ‘De ondraaglijke stoutheid der wegloopers. Marronage en koloniaal beleid in Suriname, 1667-1768’. 11.25 Het Spoor terug: het Ambonezenbos, slot van een tweeluik Aandacht voor de vergeten geschiedenis van de Molukse woonoorden in Nederland en in het byzonder het barakkenkamp Carel Coenraad polder in Groningen. Voor de 2e Wereldoorlog een barakkenkamp waar slikkenarbeiders in de werkverschaffing werkten, in de oorlog zaten er Duitsers, pal na de oorlog werden er NSB'ers ondergebracht en vanaf 1953 kwamen er nieuwe bewoners: Ambonezen. Nu veertig jaar later rest alleen nog maar een populierenbos waar ooit zich een (kleine) geschiedenis heeft afgespeeld. Het Moluks Historisch Museum in Utrecht startte onlangs een groot onderzoek naar de geschiedenis van de tientallen grote en kleine Molukse woonoorden in Nederland. OVT reconstrueerde de geschiedenis van het Groningse kamp, op de grens tussen provincie en Waddenzee. Hier streken begin jaren vijftig zo'n driehonderd Molukkers neer temidden van Groningse boeren en burgers. De rijksoverheid vreesde communistische beïnvloeding vanuit Finsterwolde en aarzelde om de barakken beschikbaar te stellen. In januari 1962 werd het kamp afgebroken nadat de laatste Ambonezen met wapengekletter van de politie werden ondergebracht in huizen in omliggende dorpen en steden. Samenstelling: Lejo Siepe INFO: -'Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking' – Stef Scagliola, uitg. Balans, isbn 90 5018 593 2 -‘Jacques Gans. Biografie’- Willem Maas, uitg. de Prom, isbn 90 6801 826 4 -’De ondraaglijke stoutheid der wegloopers. Marronage en koloniaal beleid in Suriname, 1667-1768’ (BSS 22) – Frank Dragtenstein, uitg. Stichting IBS, isbn 90 393 3136 7 -‘De zeven dochters van Eva’- Bram Sykes, uitg. de Fontein

advertentie