Ovt

Ovt

10.00-11.00: De historica Marlou Schrover over haar komende week te verschijnen boek ‘Een kolonie van Duitsers: Groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende eeuw’. De column van de schrijver Jean Paul Franssens Deze week verscheen het verkiezingsmanifest van de PVDA. Maar valt dit manifest te rijmen met de oorspronkelijke beginselen van de sociaal-democraten? Een gesprek over de geschiedenis van de beginselprogramma’s van deze partij, met de historicus Johan S. Wijne en de politicoloog Bart Tromp die onlangs promoveerde met het proefschrift ‘Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PVDA 1878-1977’. 11.00-12.00: De vaste boekenprijs staat weer eens op de helling. Want de ontlening tot ontheffing van de mededingingswet, loopt in 2005 af. En nieuwe Europese regelgeving staat verlenging van die ontheffing straks niet meer niet toe Om dat te voorkomen moet er een initiatiefwet vaste boekenprijs komen, vindt Groen Links. Boekhistoricus Frank de Glas over de geschiedenis van de vaste boekenprijs. Een reportage over de feestdag St. Hubertus op zondag 3 november. St. Hubertus is de beschermheilige van de jacht. Tijdens de Hubertus-jachtmis vindt de inzegening van het jachtseizoen plaats. Francisca de Haan over haar boek ‘Een eigen patroon: Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven 1800-1964’. Een boek over de geschiedenis van de familie Van Gelderen en haar bedrijven. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: s Heeren goedheid kent geen palen of het wonder van Urk Een drieluik over de ontwikkeling van de visserij op het eiland Urk. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van de Noord-Oostpolder vreesden de Urker vissers voor hun broodwinning. Maar het omgekeerde gebeurde. De vis bracht ongekende welvaart in het dorp. Tot 1975 toen de regering de visvangst aan banden legde. Faillissementen dreigden en de Urker vissers besloten massaal de wet te overtreden. Het visserijschandaal in de jaren ’80 bracht bezinning in deze Godvrezende gemeenschap. Deel 2: Begint eer ge bezint De jaren '50 en '60 op Urk worden gekarakteriseerd door modernisering van de vloot. Zeil wordt motor en hout wordt ijzer. De schepen worden steeds groter en het aantal PK's groeit. Over de risico's van de enorme investeringen die daarmee gemoeid zijn wordt niet nagedacht. De bomen groeien tot in de hemel. Zeker als ook de handel en de visverwerking in eigen hand wordt genomen. Urk verandert van een in zichzelf gekeerd eiland in een welvarend dorp van de wereld. Een groep vissers gaat zelfs vissen in Argentinie. Een avontuur wat overigens slecht afloopt en waar het hele dorp zich mee bemoeit. Samenstelling: Annelies van der Goot INFO: -‘Een kolonie van Duitsers: Groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende eeuw’ – Marlou Schrover, isbn 90 5260 066 x, uitg. Aksant -‘Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PVDA 1878-1977’ – Bart Tromp, isbn 90 351 2526 6, uitg. Bert Bakker -‘Een eigen patroon: Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven 1800-1964’ – Francesca de Haan, isbn 90 5260 062 7, uitg. Aksant OPROEP: Tussen 1892 en 1973 was in het Gelderse Velp op het landgoed Larenstein de stichting van de De Goede Herder gevestigd. Hier werden meisjes in de leeftijd variërend van drie tot ongeveer twintig jaar ondergebracht om zeer uiteenlopende redenen, vaak onder toezicht van de voogdijraad. OVT is nu voor een spoor terug serie op zoek naar vrouwen die op Larenstein hebben gewoond of naar kinderen die hun moeder bij de Zusters van de Goede Herder in Velp hebben gezeten. U kunt hiervoor bellen naar de VPRO, tel: 035-6712 302, VPRO-radio, OVT, Postbus 6, 1200 AA Hilversum, e-mail: a.nauta@vpro.nl

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

De omstreden openbare meningen van Prins Berhard

vanaf 00:05:22

Prins Bernhard luistert van tijd tot tijd de publieke opinie op met zijn gepeperde meningen, zoals onlangs over de twee medewerkers van Albert Heijn die een dief hardhandig hadden aangehouden. Mathijs Deen spreekt met Oranje-historicus J. Kikkert over de uitspraken die de prins in de loop van de tijd deed. Bernhard pleitte bijvoorbeeld ooit ervoor om het parlement twee jaar naar huis te sturen, zodat er eindelijk wat gedaan kon worden. Geluidsfragment prins Bernhard over de vrije zaterdag

Duitse immigratie naar Utrecht in de negentiende eeuw

vanaf 00:12:37

In het midden van de negentiende eeuw vormden Duitsers de grootste immigrantenstroom naar Nederland. Ze kwamen, zoals de meeste immigranten, voor een beter leven. Wanneer hun beroep succesvol was, trokken er meer Duitsers met hetzelfde beroep de grens naar Nederland over. Ze brachten verder de kerstboom, bovengistend bier en turnen mee naar Nederland. De regering wilde de immigranten kanaliseren en kwam in 1849 met de eerste vreemdelingenwet. Mathijs Deen spreekt met Marlou Schrover. ‘Een kolonie van Duitsers: Groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende eeuw’ van Marlou Schrover,

Column Jean-Paul Franssens: Streuselkuchen en Sahnetortchen

vanaf 00:28:58

Franssens over de relatie met een meisje in Duitsland, waar hij 50 jaar geleden de Kunstschool deed. Ook over de Parijse vriendin van Heinrich Heine, een bezoek aan zijn garf in Montmartre en de terugkeer van Franssens naar zijn liefde van een halve eeuw geleden in Duitsland.

Het beginselprogramma van de sociaal democraten

vanaf 00:33:51

Zeven beginselprogramma’s hebben de Nederlandse sociaal-democraten versleten, de laatste is van 1977. Wat is de zin van de beginselprogramma’s van de PvdA, SDAP en SDP, zoals de sociaal-democraten geheten hebben? En zijn er blijvende zaken in de beginselprogramma’s? Gerard Leenders spreekt met Bart Tromp en historicus Johan Wijne. Ze bespreken de beginselprogramma’s van 1882, 1895, 1912, 1937, 1947, 1955 en 1977. ‘Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PVDA 1878-1977’ van Bart Tromp Geluidsfragment ‘De socialistenmars’ op SDAP-congres in 1946

De geschiedenis van de vaste boekenprijs in Nederland

vanaf 01:04:48

De vaste boekenprijs ligt weer eens onder vuur, maar dit keer lijkt het vanwege de Europese wetgeving serieus. De geschiedenis van de vaste boekenprijs begon in 1904 als prijsafspraak tussen uitgevers. De boekhandelaren werden zo beschermd tegen ongemotiveerde kortingen. Mathijs Deen in gesprek met boekhistoricus Frank de Glas.

St. Hubertus: beschermheilige van de jacht

vanaf 01:09:32

St. Hubertus is de beschermheilige van de jacht geworden. Terwijl hij maar een matige jager was. Tijdens de Hubertus-jachtmis vindt de inzegening van het jachtseizoen plaats. Een reportage van Paul van der Gaag vanuit Oirschot, de bakermat van de Nederlandse St. Hubertus viering. Een gesprek met Simon Fuks over de feestdag St. Hubertus op 3 november.

De textielondernemingen van de joodse familie Van Gelderen

vanaf 01:15:49

: De grondlegger van het textielimperium Van Gelderen, Marc van Gelderen, klom rond het begin van de 20ste eeuw op van de positie van boekhouder bij de firma Spanjaard. Hij zette zich in voor de emancipatie van de joden in Enschede. In de oorlog moest het bedrijf de beruchte gele jodenster fabriceren. Terwijl de familie Van Gelderen zich verzette tegen de Duitsers. Mathijs Deen spreekt met Francisca de Haan. ‘Een eigen patroon: Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven 1800-1964’ van Francisca de Haan

Spoor terug: 's Heeren goedheid kent geen palen of het wonder van Urk: deel 2

vanaf 01:26:45

Een drieluik over de ontwikkeling van de visserij op het eiland Urk. Deel 2: Begint eer ge bezint. De jaren vijftig en zestig op Urk worden gekarakteriseerd door modernisering van de vloot. Zeil wordt motor en hout wordt ijzer. De schepen worden steeds groter en het aantal PK's groeit. Over de risico's van de enorme investeringen die daarmee gemoeid zijn wordt niet nagedacht. De bomen groeien tot in de hemel. Zeker als ook de handel en de visverwerking in eigen hand wordt genomen. Urk verandert van een in zichzelf gekeerd eiland in een welvarend dorp van de wereld. Een groep vissers gaat zelfs vissen in Argentinie. Een avontuur wat overigens slecht afloopt en waar het hele dorp zich mee bemoeit. Samenstelling: Annelies van der Goot

advertentie