Ovt

Ovt

10.00 -11.00: Het is vandaag precies 35 jaar geleden, 16 maart 1968 dus, dat in Amsterdam de zoveelste anti-Vietnam demonstratie gehouden. De demonstranten schreeuwden Johnson moordenaar en de duizenden meestal links georiënteerde vaderlanders bepaalden het beeld van Nederland naar de buitenwereld. En dat terwijl de toenmalige regering De Jong in de persoon van de minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns, zich opstelde als een volgzame lakei van de Amerikaanse politiek. Een parallel met het heden is niet moeilijk te trekken. Maar op diezelfde zaterdag de 16e maart 1968 vond in Den Haag nog een demonstratie plaats. Een pro-Vietnamdemonstratie dus, georganiseerd door een comité met de vreemde aandoende titel Nederland Vrij. Een gesprek met de toenmalige voorzitter van het comité mr. W. Boers. Aandacht voor de historische achtergronden van de huidige eigenzinnige politiek van de Franse president Chirac. Is er een historische lijn te trekken naar zijn voorgangers Charles de Gaulle en Napoleon? Een gesprek hierover met met Anique van Ginneken, docent Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht + gastdocent Instituut Clingendael. De column van de journalist Igor Cornelissen. N.a.v. de affaire Margarita een gesprek over de geschiedenis van het Kabinet der Koningin met de rechtshistoricus Marcel Verburg en oud-politicus en ‘oranje’-deskundige Peter Rehwinkel.
11.00-12.00: Aandacht voor de verschijning van de ‘Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische gegevens van 1850 tot heden’. Een gesprek met Kène Henkens, een van de auteurs en medewerker van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografische Instituut). Een reportage met Henk Rijken die afgelopen promoveerde op het proefschrift 'De Leidse lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst rond Leiden (1600-1900)'. In de boekenweek met als thema leven en dood in de letteren verscheen het boek ‘Koloniaal dodenkabinet’. Een gesprek met Sirtjo Koolhof één van de auteurs over de gewelddadigheden uit onze koloniale geschiedenis.
Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De man in de kofferbak Op 16 maart 1978 wordt in Rome de christendemocratische politicus Aldo Moro ontvoerd. Moro is op dat moment op weg naar het Italiaanse parlement waar de eerste regering zal worden geïnstalleerd die de steun heeft van de communisten. De PCI (Italiaanse communistische partij) is de grootste communistische partij van Europa en al decennia lang de tweede partij van Italië. Tot regeringsdeelname kwam het tot dan toe niet: de Koude Oorlog maakte een dergelijk ‘historisch compromis’ onmogelijk. Van christendemocratische zijde is Moro de promotor achter de samenwerking met de communisten. Zijn ontvoering wordt dan ook onmiddellijk gezien als een poging deze toenadering tot de communisten te verijdelen. De Rode Brigaden, die zijn ontvoering opeisen, zijn 6 jaar eerder ontstaan in Milaan: een groep studenten en arbeiders kiezen voor de gewapende strijd, de stadsguerrilla, omdat ze ervan overtuigd zijn dat Italië afglijdt naar een nieuwe dictatuur van rechts. Ze hebben een veel grotere aanhang dan de RAF in Duitsland ooit zal krijgen. De ontvoering van Aldo Moro wordt de meest spectaculaire ontvoering van een politicus die West-Europa ooit heeft gekend. Als Aldo Moro na 55 dagen dood wordt gevonden in de kofferbak van een rode Renault, die op gelijke afstand is geparkeerd van de partijgebouwen van de christen-democraten en de communisten, heeft Italië een klap geïncasseerd die het tot op de dag van vandaag nog niet te boven is. In deel 1 (zondag 16 maart): Een reconstructie van de 55 dagen van de ontvoering van Aldo Moro, aan de hand van historisch archiefmateriaal, getuigenissen van de Rode Brigadisten die bij de ontvoering waren betrokken, de kinderen van Moro.
Samenstelling: Yvonne Scholten INFO: - 'Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische gegevens van 1850 tot heden’, uitg. Elmar/NIDI, isbn 90 38913648 -‘Koloniaal dodenkabinet’- red. Sirtjo Koolhof/Gert Oostindie uitg. KITLV, isbn 90 6718 212 5 -'De Leidse lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst rond Leiden (1600-1900)' – Henk Rijken (boek verschijnt in september bij uitgeverij Primaverapers in Leiden)

advertentie