Ovt

Ovt

10.00 -11.00: CDA wilde deze week proberen het kraken te verbieden. Op 19 oktober 1971 werd er ook al eens een Vereniging ter bescherming van particulier bezit opgericht om panden te laten bewonen zodat ze niet gekraakt zouden worden. En natuurlijk waren er al eerder pogingen om een anti-kraakwet in Nederland in te stellen. Een gesprek met oud-kraker Tjebbe van Tijen over deze pogingen. N.a.v. de beschuldigingen over een seksschandaal aan het adres van een topambtenaar een gesprek met Theo van der Meer over homoseksuele seksschandalen in het verleden. Theo van der Meer is auteur van het in 1995 verschenen boek ‘Sodoms zaad in Nederland: Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd’. De column van de publicist Johan van Minnen Een gesprek met Gerard Aalders auteur van het komend week te verschijnen boek over de spionne Leonie Brandt-Pütz ‘Leonie, Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne’. De in 1901 geboren Leonie komt in de roaring twenties naar Amsterdam waar ze in de toneelwereld doordringt maar ze werkt ook als spionne voor Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Na de oorlog werd ze aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Een gesprek over deze Leonie en over de vraag of prins Bernhard zich nu wel of niet in 1942 heeft aangeboden als stadhouder van Nederland. 11.00-12.00: Een gesprek Douwe Draaisma, hgl. geschiedenis van de psychologie over de inzet van de geschiedenis in de ouderenzorg. Dit n.a.v. het afgelopen woensdag gepresenteerde projekt ‘Geheugen in beeld’ in het Drentse Borger. Het Drents archief, de GGZ Drenthe en de Stichting Harm Tiesing willen historisch fotomateriaal inzetten voor het activeren van dementerende ouderen. Een reportage over schrijvers en dichters die zich tot de Noordhollandse dorpen en duinen aangetrokken voelden. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van uitgeverij Conserve komt uitgever Kees de Bakker met het boek ‘Hier schijnt de zon: Van Bernlef tot Reve’, schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin. Een gesprek met Klaas de Jong over het 100 jarig bestaan van het Friesch Dagblad. Hij schreef het boek ‘Zij zullen het niet hebben: de geschiedenis van het Friesch dagblad, deel 1: 1903-1935’ over deze kleinste nog zelfstandige, christelijke krant in Nederland met een oplage van bijna 22.000 exemplaren. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Russische Herfst Reconstructie van een verdwijning. Waarom werd de Nederlandse ingenieur Wim de Wit in november 1936 gearresteerd door de NKVD, Stalins geheime politie? En waarom verdween hij naar de beruchte Kolyma, de goelag van het Verre Oosten van Siberië om daar in het niets te verdwijnen. Een reconstructie met behulp van dagboeken, brieven en verhoren. Deel 1 van een tweeluik. Samenstelling: Hans Olink INFO: -‘Sodoms zaad in Nederland: Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd’ – Theo van der Meer, uitg. Sun, isbn 90 6168 444 7 (1995) - Artikel in Spieghel Historiael: Een Haags zedenschandaal in 1920 van Theo van der Meer, nr. 10, jaargang 38, oktober 2003 -‘Leonie: het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne’ – Gerard Aalders, uitg. Boom, isbn 90 5352 927 6 -‘Hier schijnt de zon: Van Bernlef tot Reve’, schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin - uitg. Conserve, isbn 90 5429 176 1 -‘Zij zullen het niet hebben: de geschiedenis van het Friesch dagblad, deel 1: 1903-1935’ – K. de JongOzn, uitg. Kok, isbn 90 435 0810 8

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Wettelijke pogingen om kraken van huizen te verbieden

vanaf 00:05:22

De politiek doet pogingen om het kraken te verbieden. Op 19 oktober 1971 werd er ook al eens een Vereniging ter bescherming van particulier bezit opgericht om panden te laten bewonen zodat ze niet gekraakt zouden worden. En natuurlijk waren er al eerder pogingen om een anti-kraakwet in Nederland in te stellen. Annelies van der Goot spreekt met oud-kraker Tjebbe van Tijen over deze pogingen. Kraken heette vroeger overigens ‘er op kruipen’.

Homoseksuele seksschandalen in Nederland in de vroegmoderne tijd

vanaf 00:13:12

Homoseksuele seksschandalen, waarbij netwerken van hooggeplaatste burgers betrokken zijn, spreken altijd zeer tot de verbeelding. Roemruchte schandalen van dit soort waren er in 1730, 1920 (Haagse zedenschandaal; geruchten over prins Hendrik en Couperus) en 1936 (Affaire Ries). Maar in hoeverre is er werkelijk sprake van netwerken? Annelies van der Goot spreekt met Theo van der Meer, auteur van het in 1995 verschenen boek ‘Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd’.

Column van Johan van Minnen: Friesch Dagblad

vanaf 00:29:46

De journalistieke carrière van Van Minnen begon in de jaren vijftig in Friesland bij ‘Het Vrije Volk’. Deze linkse krant en het christelijke ‘Friesch Dagblad’ vulden elkaar prachtig aan, want samen dekten ze de lokale maatschappelijke stromingen ‘principieel’ af (met de ‘opportunistische’ ‘Leeuwarder Courant’ als concurrent). Ook over fotograaf en ‘flexibele vrijbuiter’Sjoerd Andringa, die voor beide kranten werkte.

Dubbelspionne Leonie Brandt-Putz

vanaf 00:35:28

De in 1921 geboren Leonie Brandt-Putz komt in de ‘roaring twenties’ naar Amsterdam waar ze in de toneelwereld doordringt, maar ze werkt ook als spionne voor Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Door haar flair, schoonheid, toneelervaring en hoge intelligentie weet ze zich met gemak door het duistere spionnenwereldje te bewegen. Dat ze viel op mannen met veel macht (en zij op haar) maakte haar positie nog sterker. Na de oorlog werd ze aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Gerard Leenders spreekt met Gerard Aalders, auteur van het boek ‘Leonie, Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne’. Ook over complotten, waaronder de ‘stadhoudersbrief’ van prins Bernhard. En een kort gesprek met Gerk Koopmans over de spionne Mata Hari. Geluidsfragment (slechte kwaliteit) met stem van Leonie Brandt-Putz

Geheugen in beeld: dementerende ouderen en historisch fotomateriaal

vanaf 01:04:52

In het Drentse Borger is het project ‘Geheugen in beeld’ van start gegaan. Het Drents archief, de GGZ Drenthe en de Stichting Harm Tiesing willen historisch fotomateriaal inzetten voor het activeren van dementerende ouderen. Annelies van der Goot spreekt met Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie over de inzet van de geschiedenis in de ouderenzorg.

Schrijverskolonie Schoorl in Noord Holland

vanaf 01:09:42

Is Bergen de belangrijkste schrijverskolonie van Noord-Holland of is het Schoorl? Ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van uitgeverij Conserve komt uitgever Kees de Bakker met het boek (met literaire wandelroute) ‘Hier schijnt de zon: Van Bernlef tot Reve’, schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin. Daaruit blijkt dat er in Schoorl en plaatsen in de omgeving ruim bedeeld waren met auteurs. Een reportage van Paul van der Gaag.

Friesch Dagblad 100 jaar

vanaf 01:16:31

Een honderdjarig bestaan is niet veel bijzonders voor een Nederlandse krant. Dat een kleine christelijke krant (oplage 22.000) zich staande weet te houden in de woelige wereld van de geschreven pers, die geteisterd wordt door schaalvergroting, overnames en samenwerkingsverbanden is dat weer wel. Annelies van der Goot spreekt met Klaas de Jong over de geschiedenis van de antirevolutionaire krant, die het nieuws bekeek vanuit het gedachtegoed van Abraham Kuyper. Boek ‘Zij zullen het niet hebben: de geschiedenis van het Friesch dagblad, deel 1: 1903-1935’ door Klaas de Jong

Het Spoor terug: Russische Herfst

vanaf 01:24:25

Reconstructie van een verdwijning. Waarom werd de Nederlandse ingenieur Wim de Wit in november 1936 gearresteerd door de NKVD, Stalins geheime politie? En waarom verdween hij naar de beruchte Kolyma, de goelag van het Verre Oosten van Siberië om daar in het niets te verdwijnen. Een reconstructie met behulp van dagboeken, brieven en verhoren. Deel 1 van een tweeluik. Samenstelling: Hans Olink

advertentie