Ovt

Ovt

10.00-11.00: ciska Dresselhuys over 30 jaar Opzij. Oktober 1962 vond de Cuba-crisis plaats. In OVT een terugblik op deze internationale crisis van precies 40 jaar geleden. Met de historica Ine Megens van de Universiteit van Groningen. De column van Tomas Ross Deze week verscheen in Nederlandse vertaling het boek ‘Een morele afrekening: De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’van Daniel Jonah Goldhagen. Een gesprek met de theoloog Marcel Poorthuis en de historicus Ton van Schaik over dit boek. 11.00-12.00: Een gesprek met Charles Rutten, voormalig ambassadeur bij de Europese Gemeenschap, die vanaf begin jaren vijftig betrokken is geweest bij de tot standkoming van de EG waarvan het begin lag bij het Verdrag van Messina in 1955. N.a.v. de discussie over de uitbreiding van de Europese Gemeenschap. Een reportage over de zondag te openen tentoonstelling ‘125 jaar Phonograph’ in het Rotterdams Radio Museum, over de ontwikkeling van muziek afspelers, met verzamelaar Frans Jansen. Een gesprek met Jaap van Osta over zijn recent verschenen artikel in het Tijdschrift voor Mediageschiedenis over de naoorlogse massaspelen van Carel Briels (1916-1983), onder de titel ‘De verbeelding van de natie’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: 's Heeren goedheid kent geen palen of het wonder van Urk Een drieluik over de ontwikkeling van de visserij op het eiland Urk. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van de Noord-Oostpolder vreesden de Urker vissers voor hun broodwinning. Maar het omgekeerde gebeurde. De vis bracht ongekende welvaart in het dorp. Tot 1975 toen de regering de visvangst aan banden legde. Faillissementen dreigden en de Urker vissers besloten massaal de wet te overtreden. Het visserijschandaal in de jaren ’80 bracht bezinning in deze Godvrezende gemeenschap. Deel 1: De oude wereld Urk was een klein eiland midden in de Zuiderzee. In de jaren 20 van de vorige eeuw leefden er zo'n 3000 mensen die van de visserij afhankelijk waren. De uitvoering van de Zuiderzeewerken en dan met name de afsluiting van de Zuiderzee betekende een enorme bedreiging voor deze kleine gemeenschap. De overheid had zelfs plannen om de vissers te verhuizen naar de Noordzeekust. Maar de Urkers bleven waar ze waren. Ze sloegen zich door de economische crisis van de jaren dertig en de oorlog heen en bleven vissen. In deze eerste aflevering van een driedelige serie over de geschiedenis van de Urker visserij wordt de overgang van de oude naar de nieuwe wereld geschetst. Samenstelling: Annelies van der Goot INFO: -‘Een morele afrekening: De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’ - Daniel Jonah Goldhagen, uitg. De Bezige Bij, isbn 90 7668 218 6 -Tentoonstelling ‘125 jaar Phonograph’ - Rotterdams Radio Museum -Tijdschrift voor Mediageschiedenis, jaargang 5, nr. 1-2002 – artikel Jaap van Osta over Carl Briels -‘Voor Nederland en Europa: Politici en ambtenaren over het Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945-1975, uitg. Boom, isbn 90 5352 699 4 (2001) met daarin Hfdst. 7, vraaggesprek met mr. M.H.J.C. Rutten

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Presentatie van het radicaal-feministische blad Opzij in 1972

vanaf 00:06:46

Ciska Dresselhuys herkent haar eigen stem niet op het geluidsfragment van de presentatie van ‘Opzij’uit 1972. Liesbeth Den Uyl en Dresselhuys spreken daarin met een journalist van ‘VPRO vrijdag’. Waarom is er in de ‘Opzij’ van deze maand geen aandacht voor het 30-jarige jubileum? Ook over het ontstaan van het blad en hoe het nu gaat. Interview van Paul van der Gaag. Geluidsfragment ‘VPRO vrijdag’ van 27 oktober 1972

Cuba-crisis in 1962: Amerika tegen de Sovjet-Unie

vanaf 00:14:59

Veertig jaar geleden hield de wereld twee weken de adem in. Russische schepen met kernwapens stoomden op naar Cuba. Dat pikten de Amerikanen niet, aangezien de afspraak was dat de Russen alleen defensieve wapens aan hun Latijns-Amerikaanse bondgenoot zouden leveren. Kennedy liet een blokkade voor Cuba leggen en Chroesjov werd daarmee voor het blok gezet. Een kernoorlog dreigde… Paul van der Gaag spreekt met de historica Ine Megens van de Universiteit van Groningen Geluidsfragmenten over Cuba-crisis 1962 en een hit uit die tijd van Celia Cruz

Column van Tomas Ross: pleidooi voor een nieuw stemsysteem

vanaf 00:31:51

‘Is de meerderheid van de kiezers te dom voor woorden, laat staan om te stemmen? Antwoord: ja’. Tomas Ross haalt uit naar het grote percentage gajes, dat stemrecht heeft. Hij pleit daarnaast voor een nieuw stemsysteem, waarbij kiezers punten kunnen geven aan verschillende partijen.

Goldhagen over de katholieke kerk tijdens WO II

vanaf 00:36:07

Deze week verscheen in Nederlandse vertaling het boek ‘Een morele afrekening: De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’ van Daniel Jonah Goldhagen. Is het een ‘historisch’ boek, of is het een pamflet? Jos Palm spreekt met de theoloog Marcel Poorthuis en de historicus Ton van Schaik over dit boek. Een katholiek onderonsje.

Europese Gemeenschap in de jaren vijftig

vanaf 01:05:39

Vrede en stabiliteit in Europa, dat was de doelstelling van de Europese Gemeenschap (EG). Naar aanleiding van de discussie over de uitbreiding van de EG een gesprek met Charles Rutten, voormalig ambassadeur bij de EG, die vanaf begin jaren vijftig betrokken is geweest bij de totstandkoming van de EG. Minister Beyen was volgens hem één van de grote figuren van de Europese beweging in Nederland in die tijd. Ook over het Verdrag van Messina in 1955. Interview van Paul van der Gaag.

Phonograph van Edison 125 jaar

vanaf 01:11:30

Geluid uit de 19de eeuw, opgenomen op een ‘phonograph’. Edison vond de ‘phonograph’ uit, terwijl hij een dicteermachine wilde uitvinden. Een reportage van Mathijs Deen over de zondag te openen tentoonstelling ‘125 jaar Phonograph’ in het Rotterdams Radio Museum, over de ontwikkeling van muziek afspelers. Hij spreekt met verzamelaar Frans Jansen. Geluidsfragmenten uit de 19de eeuw (ook van Edison:‘Mary had a little lamb’)

De naoorlogse massaspelen van Carel Briels

vanaf 01:18:15

Massaspelen waren bombastische toneelstukken met soms wel duizenden spelers en tienduizenden toeschouwers. Carel Briels (1916-1983) was in Nederland de grote man van de naoorlogse massaspelen. Een gesprek met Jaap van Osta over zijn recent verschenen artikel over dit onderwerp in het Tijdschrift voor Mediageschiedenis onder de titel ‘De verbeelding van de natie’. Geluidsfragment massaspel Tweede Wereldoorlog 1947

Spoor terug: 's Heeren goedheid kent geen palen of het wonder van Urk: deel 1

vanaf 01:26:26

Urk was een klein eiland midden in de Zuiderzee. In de jaren 20 van de vorige eeuw leefden er zo'n 3000 mensen die van de visserij afhankelijk waren. De uitvoering van de Zuiderzeewerken en dan met name de afsluiting van de Zuiderzee betekende een enorme bedreiging voor deze kleine gemeenschap. De overheid had zelfs plannen om de vissers te verhuizen naar de Noordzeekust. Maar de Urkers bleven waar ze waren. Ze sloegen zich door de economische crisis van de jaren dertig en de oorlog heen en bleven vissen. In deze eerste aflevering van een driedelige serie over de geschiedenis van de Urker visserij wordt de overgang van de oude naar de nieuwe wereld geschetst. Een drieluik over de ontwikkeling van de visserij op het eiland Urk. Deel 1: De oude wereld. Samenstelling: Annelies van der Goot

advertentie