Ovt

Ovt

10.00-11.00: Geschiedenisgasten Jonge historici ontmoeten hun voorbeeld of inspirator. Afl. 5: De historica Barbara Henkes en de schrijfster Helga Ruebsamen: over afstand en betrokkenheid bij het (geschied)schrijven, bij het kiezen van thema's, bij het perspectief van waaruit je kijkt . Een gesprek o.l.v. Gerard Leenders. 11.00 -12.00: De recensie van het favoriete historische boek van de classicus Anton van Hooff. Met om + 11.15: De Loffelijcke Compagnie Een negendelige Spoor terugserie over de geschiedenis van de eerste Nederlandse multinational, de VOC. Deel 5: Predikers in den vreemde In het kielzog van de Hollandse kooplieden stappen de zendelingen van boord. Zo worden de ‘wilden’gekerstend; het geloof is een hulpmiddel bij de kolonisatie van de overzeese handelsgebieden. De 18de eeuwse reiziger Jacob Haafner noemt de VOC-dominees ‘door en door slecht’. Samenstelling: Kiki Amsberg en Jacqueline Maris (herhaling) Info: ‘Claudius en Nero’(Annalen XI-XVI)- Tacitus’/M. Wes, uitg. Voltaire, isbn 90 5848 005 4 (2000)

advertentie