Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de historische en spectaculaire verkiezingsuitslagen praten de parlementair historicus Gerard Visscher en de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager over het informeren en formeren van kabinetten in het verleden. Verder een gesprek over het 125-jarig bestaan van het weekblad De Groene Amsterdammer met Rob Hartmans, auteur van een boek over de Groene Amsterdammer dat over enkele maanden verschijnt en met oud-redakteur Maarten van Dullemen. 11.00-12.00: Aandacht voor de promotie van Inger Leemans ‘Het woord is aan de onderkant’, Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700’. Aandacht voor de prijzen van koeien door de eeuwen heen. Een reportage met Jan Post, auteur van het boek ‘De waarde van een koe. Prijzenreeksen van melkvee’. En Peter te Nuyl is bezig met de voorbereiding voor een theaterstuk over het leven van Bonifatius. In 2004 is het 1250 jaar geleden dat hij bij Dokkum werd vermoord. Hoe zit het eigenlijk met de mythe rond Bonifatius? Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Kelderratten, deel 2 (slot) Hoewel Nijmegen vlak na de Amerikaanse luchtlandingen van 17 september 1944 bevrijd wordt, blijft de Waalstad vanwege het strategische belang van de Waalbrug zes maanden lang frontstad. Tot begin 1945 wordt de stad door de Duitse troepen vanuit de Betuwe en het Reichswald dagelijks bestookt met tientallen granaten. Honderden huizen branden af of zijn onbewoonbaar. Duizenden Nijmegenaren leven noodgedwongen in schuilkelders. In het klooster van de paters Franciscanen in de Vermeerstraat wonen zo’n 100 mannen vrouwen en kinderen zes maanden lang ondergronds. Al vanaf de eerste dag na de luchtlandingen worden zij door de paters opgevangen. In deze spoor terug het relaas van een aantal bewoners uit deze schuilkelder. Samenstelling Gerard Leenders INFO: -‘Het woord is aan de onderkant’, Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700’ – Inger Leemans, uitg. Vantilt, isbn 90 75697 80 5 -‘De waarde van een koe. Prijzenreeksen van melkvee' – Jan Post, uitg. eigen beheer, Robinsonstraat 139, 8923 AN Leeuwarden

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager: gewone mensen

vanaf 00:04:55

Terwijl Kok keer op keer op Prinsjesdag verkondigde dat het Nederland nog nooit zo goed was gegaan, had Sorgdrager daar een heel andere mening over. De gewone mensen morden en moesten zwijgend toezien hoe het openbare leven verloederde en de publieke diensten in de uitverkoop gingen, aldus Sorgdrager. Pim Fortuyn wist de mensen een stem te geven en de ontploffing van het politieke systeem was op handen. Na de dood van Fortuyn werd er door verschillende columnisten met minachting geschreven over de gewone mensen die hun hoop op Pim Fortuyn hadden gevestigd. Geschokt draagt Sorgdrager uit dat gewone mensen heel goed aanvoelen wat er in de politiek speelt.

Kabinetsformaties in het verleden

vanaf 00:08:11

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de uitslagen bekend zijn is de formatie van een nieuw kabinet begonnen. Paul van der Gaag praat daarom met de parlementair historicus Gerard Visscher en de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager over het informeren en formeren van kabinetten in het verleden. Een groot aantal zowel voor- als naoorlogse kabinetsformaties wordt besproken en de eigenaardigheden ervan worden naar voren gebracht. Ook wordt nader ingegaan op de geheimzinnigheid die rond de formaties hangt en wordt de rol van het staatshoofd bij kabinetsformaties kort toegelicht.

125 jaar de Groene Amsterdammer

vanaf 00:33:32

Deze week vierde het weekblad De Groene Amsterdammer zijn 125-jarig bestaan. Ter ere van dit jubileum werd deze week het opinieblad als dagblad uitgegeven. Dat juist deze week hoofdredacteur Martin van Amerongen overleed is deze uitgave misschien nog wel iets bijzonderder. Jos Palm spreekt met Rob Hartmans, auteur van een boek over de Groene Amsterdammer dat over enkele maanden verschijnt en met oud-redacteur Maarten van Dullemen over de geschiedenis van het weekblad. Vooral de inhoud en de politieke ondertoon die de verschillende redacteuren aan het blad wisten toe te kennen komen aan het licht.

Theaterstuk over Bonifatius

vanaf 01:04:03

In 2004 is het 1250 jaar geleden dat hij bij Dokkum werd vermoord. Peter te Nuyl is samen met Henk Alkema bezig met de voorbereiding voor een theaterstuk over het leven van Bonifatius. In het stuk beschrijven ze hoe Bonifatius na een mislukte poging de Friezen te kerstenen grote succes behaalt in Duitsland. De missionaris keert op hoge leeftijd echter terug naar Friesland om uiteindelijk ook daar het volk te bekeren. De vraag waarom een beroemde man terugkeert om zijn werk af te maken staat centraal in het toneelstuk.

De waarde van melkvee door de eeuwen heen

vanaf 01:11:32

Na de MKZ-crisis is de koe sterk in waarde gedaald. Voor de crisis was een koe wel twee maal zo veel waard als nu het geval is. Jan Post zette de koeienprijzen door de eeuwen heen bij elkaar en kwam tot de ontdekking dat ruim een eeuw geleden de koeienprijzen als een economische standaard bestonden. Lonen uit verschillende tijden verschilden weliswaar, het aantal koeien dat je ervoor kon kopen was ongeveer gelijk. Annelies van der Groot gaat samen met Jan Post op bezoek bij boer Jaap Herenga om daar nader in te gaan op de prijzen voor melkvee in het verleden. Boek: De waarde van een koe. Prijzenreeksen van melkvee, door: Jan Post.

Radicale ideeën in pornografische romans in de zeventiende eeuw

vanaf 01:19:07

Pornografische literatuur vond ook in de zeventiende eeuw al gretig aftrek. De pornografische romans uit die tijd waren er natuurlijk ook op gericht om de lezer op te winden, maar leverden ook kritiek op de zedelijke samenleving waarin er op seksualiteit een groot rustte. Paul van der Gaag spreekt met schrijfster Inger Leemans. Boek: Het woord is aan de onderkant: Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700, door: Inger Leemans.

Spoor Terug: Kelderratten in Nijmegen deel 2

vanaf 01:25:53

Hoewel Nijmegen vlak na de Amerikaanse luchtlandingen van 17 september 1944 bevrijd wordt, blijft de Waalstad vanwege het strategische belang van de Waalbrug zes maanden lang frontstad. Tot begin 1945 wordt de stad door de Duitse troepen vanuit de Betuwe en het Reichswald dagelijks bestookt met tientallen granaten. Honderden huizen branden af of zijn onbewoonbaar. Duizenden Nijmegenaren leven noodgedwongen in schuilkelders. In het klooster van de paters Franciscanen in de Vermeerstraat wonen zo’n 100 mannen vrouwen en kinderen zes maanden lang ondergronds. Al vanaf de eerste dag na de luchtlandingen worden zij door de paters opgevangen. In deze spoor terug het relaas van een aantal bewoners uit deze schuilkelder.

advertentie