Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van Kees Sorgdrager Een gesprek over overheidsvoorlichting met voorlichter Luuk Hajema n.a.v. zijn onlangs verschenen proefschrift 'De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001'. En een gesprek met de jurist Anton van Kalmthout over de geschiedenis van de werkstraf. Hij promoveerde afgelopen week op dit onderwerp met het proefschrift "Si non solvit in opere...": Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. "Werkstraf moet op veel fronten herzien worden" De werkstraf bestaat zo'n dertig jaar en is een veelgebruikte sanctie. Onomstreden is deze vorm van straf echter bepaald niet. Als er geen maatregelen worden genomen, zal het maatschappelijk draagvlak voor de werkstraf sterk afnemen en het voortbestaan ervan zal op het spel komen staan. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het proefschrift dat drs. Anton M. van Kalmthout schreef over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met Jozef Peters over 'Selfkant'. Na 1/1/2002 raakt Nederland een stukje grond van 6 kilometer lang kwijt, de N 274 tussen Brunssum en Roermond, die door Duitsland loopt. De weg werd tusen 1949 en 1963 aangelegd toen dit stukje land bij Nederland hoordonder de naam Tudderen Tudderen werd weer teruggegeven aan Duitsland en werd weer selfkant alleen de weg bleef Nederlands. een reportage over de veiling bij Sotheby's van de nalatenschap van mr. Herman Daendels, de laatste mannelijke afstammeling van de bekende patriottische Generaal en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, Herman Willem Daendels. En een gesprek met Ben Teensma, bezorger van het boek ' Nederlanders in Brazilië (1624-1654): De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië' van José Antonio Gonsalves de Mello. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Dik Trom Dit jaar beleefde het boek 'Uit het leven van Dik Trom' zijn 100ste druk. Schrijver C. Joh. Kieviet schreef het boek in 1891 omdat hij vond dat er geen leuke kinderboeken waren. En daarom creëerde hij de kwajongen met het gouden hart Dik Trom. Een programma over het ontstaan van Dik Trom, de pedagogische opvattingen van zijn geestelijk vader en de kritiek die Kieviet te verduren kreeg. Spoor terug is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Dik Trom + uitzenddatum. INFO: - 'De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001' - Luuk Hajema, uitg. van Gorcum, isbn 90 232 3761 7 - "Si non solvit in opere..." :Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie - A. van Kalmthout , uitg. Wolf Legal Publishers, Nijmegen, tel: 024- 355 1904, isbn 90-5850-018-7 - ' Nederlanders in Brazilië (1624-1654): De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië' van José Antonio Gonsalves de Mello - B.N. Teensma, uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 174 1

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager Het interview dat niet doorging

vanaf 00:05:23

Het vullen van de uitzending van het radioprogramma Met het oog op morgen met kerst 1990 bleek voor Sordrager een zorgelijke onderneming. Het programma had, bij gebrek aan nieuws met kerst, gevuld moeten worden met een vooraf opgenomen interview met de schrijver-diplomaat F. Springer (pseudoniem van Carel Jan Schneider). Sordrager kwam de avond tevoren niet verder dan de dodelijke vraag, heeft u wel eens iets leuks meegemaakt? Ook Springer had zo zijn twijfels. Met het oog op morgen werd gered door een Surinaamse telefoon-coup.

Landelijke en Groningse overheidsvoorlichting

vanaf 00:12:14

De gemeente Amsterdam was in 1936 de eerste met een voorlichter. Na de oorlog werd deze gemeentelijke functionaris een factor van belang. Groningen neemt er pas in de jaren zestig een in dienst. Met de verzakelijking van de politiek wordt de positie van de voorlichterinvloedrijker: de politici nemen steeds meer afstand van de pers. In de jaren tachtig is de voorlichter een soort pr-functionaris geworden. En wat is de invloed van de televisie? Paul van der Gaag spreekt met voorlichter Luuk Hajema. Met reacties van oud-journalist Kees Sorgdrager. De glazenwassers van het bestuur. Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001 . Luuk Hajema Geluidsfragmenten debat en Propaganda van Herman Brood

De taakstraf als omstreden strafsanctie

vanaf 00:36:04

Onbetaalde arbeid als strafsanctie bestaat in Nederland dertig jaar, wordt veel toegepast, maar is zeer omstreden. Kalmhout concludeert in zijn promotie onder andere dat het maatschappelijke draagvlak voor de werkstraf sterk zal afnemen en het voortbestaan ervan op het spel zal komen te staan, als er geen maatregelen worden genomen. Marnix Koolhaas spreekt met de promovendus, die uitlegt hoe de taakstraf een beetje aan het eigen succes ten onder is gegaan. Si non solvit in opere. Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie . Anton van Kalmhout

Nederland raakt autoweg op Duits grondgebied kwijt

vanaf 01:03:37

Na 1 januari 2002 raakt Nederland een stukje grond van 6 kilometer lang en enkele tientallen meters breed kwijt, de N 274 tussen Brunssum en Roermond, die door Duitsland loopt. De weg werd tussen 1949 en 1963 aangelegd toen dit stukje land onder de naam Tudderen bij Nederland hoorde. Tudderen werd weer teruggegeven aan Duitsland en werd weer Selfkant. Alleen de weg bleef Nederlands, tot 2002. Paul van der Gaag in gesprek met Jozef Peters. Geluidsfragment overdracht gebied aan Duitsland

Veiling nalatenschap Herman Daendels Nakomeling van Patriot HW Daendels

vanaf 01:12:02

De laatste mannelijke afstammeling van de bekende patriottische Generaal en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie, Herman Willem Daendels, is overleden. Daendels was een van de voormannen van de Patriotten, die aan het einde van de achttiende eeuw tijdens de Bataafse Republiek een belangrijke rol in de Nederlandse politiek speelden. Een reportage van Gerard Leenders die met secretaris Norbert van den Berg van de Stichting Daendels over de veiling bij Sotheby's van de nalatenschap van mr. Herman Daendels. De opbrengst gaat naar de stichting.

Nieuw Holland Nederlanders in Brazilie

vanaf 01:18:35

Waar lag Nieuw Holland? Op deze vraag zullen veel Nederlanders het antwoord schuldig blijven. Nieuw Holland was een stuk land in het noordoosten van Brazilie, dat tussen 1624 en 1654 in Nederland bezit was. Maar door het snelle verlies van Nieuw Holland is er waarschijnlijk nauwelijks belangstelling voor. Er is nu een boek uitgekomen over de invloed van de Nederlanders op het gebied, 54 jaar na de publicatie in Brazilie. Een gesprek van Paul van der Gaag met Ben Teensma, de bezorger van het boek Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilie . José Antonio Gonsalves de Mello

Het Spoor terug Dik Trom

vanaf 01:26:09

In 1891 schreef C. Joh. Kieviet het boek Uit het leven van Dik Trom, omdat hij vond dat er geen leuke kinderboeken waren. De creatie van de kwajongen met het gouden hart werd een groot succes. Dit jaar beleefde het boek zijn 100ste druk. Een programma over het ontstaan van Dik Trom, de pedagogische opvattingen van zijn geestelijk vader en de kritiek die Kieviet te verduren kreeg. Aan het woord komen onder andere de kleindochter van Kieviet en literatuurwetenschapper Anne de Vries. Samenstelling Annelies van der Goot.

advertentie