Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Deze week neemt het kabinet een besluit over de aankoop de Joint Strike Fighter (JSF). Aanleiding voor een gesprek met luchtvaarthistoricus Marc Dierikx over de geschiedenis van alle kisten waarin ‘onze jongens ’in het nu bijna negentigjarige bestaan van onze luchtmacht hebben gevlogen. Verder zijn de verkiezingscampagnes van de politieke partijen deze week weer losgebarsten. Een gesprek over de verkiezingscampagnes van de afgelopen eeuw met Gerrit Voerman, direkteur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke partijen en mede-auteur van het boek ‘Om de stembus… Verkiezingsaffiches 1918-1998’. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor vrouwelijke sporters tijdens de Olympische Winterspelen. Een gesprek met sporthistoricus Ruud Paauw en oud-schaatster Willy Vel-de Beer. En een reportage over de autoslaaptrein die gaat verdwijnen. Vanaf 11.15 Het Spoor terug: De Koeriers van Moskou, een serie over spionnen, speurders en saboteurs (slot) Deel 6: De affaire-Paddel Na de communistische machtsovername in Praag in 1948 weet de Binnenlandse Veiligheidsdienst een Tsjechische spion te 'dubbelen', d.w.z. voor de BVD te laten werken. Het is het begin van de operatie-Paddel. Via de dubbelagent komt de geheime dienst een Haagse ambtenaar, die voor de StB - de Tsjech-Slowaakse geheime dienst werkt, op het spoor… U kunt van deze uitzending een CD bestellen door overmaking van 9 Euro op postbanknummer 444600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Koeriers van Moskou deel 6. U kunt ook de hele serie bestellen op CD. In dat geval moet u 23 Euro overmaken op hetzelfde postbanknummer 444600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Koeriers van Moskou – serie. INFO: ‘Om de stembus… Verkiezingsaffiches 1918-1998’- D.J. Elzinga/G. Voerman, uitg. Veen, isbn 90 204 0258 7 Tentoonstelling ‘En dan barst de strijd weer los.. De Verkiezingscampagnes in de twintigste eeuw’, Universiteits Museum, Groningen 15/2 t/m 14/4/2002 'De koeriers van Moskou', over communisten, spionnen en saboteurs tijdens de koude oorlog - Hans Olink, uitg. Aksant, isbn 90 5260 027 9

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sordrager De hoofdredacteur

vanaf 00:05:30

Toen Sorgdrager in 1961 bij het Haarlems Dagblad ging werken, was de glorietijd van de krant voorbij. Vijf jaar eerder was de charismatische hoofdredacteur Robert Peereboom overleden, de grote man van het dagblad. De eenheid en de teamgeest van zijn tijd waren langzaam aan het verdwijnen. Een pleidooi tegen collectief leiderschap.

Geschiedenis van de Nederlandse gevechtsvliegtuigen

vanaf 00:10:54

Gevechtsvliegtuigen van de Nederlandse luchtmacht zijn vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw veelal van Amerikaanse makelij. Door de Koude Oorlog en de NAVO is Nederland in militaire zin zeer op de Verenigde Staten gericht. Voor de Tweede Wereldoorlog kon Europa nog tegen de Amerikaanse concurrent op. Nederland had bijvoorbeeld de vliegtuigenfabriek van Fokker. Paul van der Gaag spreekt met luchtvaarthistoricus Marc Dierikx.

Verkiezingsaffiches van 1918 tot 1998

vanaf 00:32:50

Verkiezingsaffiches van 1918 tot 1998

vanaf 00:32:50

De landelijke verkiezingen zijn steeds minder ideologisch geworden en dat blijkt ook uit de verkiezingsaffiches. Van een verzuilde ideologische politiek naar een ontzuilde politiek, waar de lijsttrekkers op de voorgrond treden. Affiches begonnen vanaf 1918 massaal gedrukt te worden, nadat het algemeen kiesrecht was ingevoerd en het districtenstelsel werd afgeschaft. Paul van der Gaag spreekt met Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke partijen. Om de stembus? Verkiezingsaffiches 1918-1998 - D.J. Elzinga en G. Voerman

Vrouwelijke deelnemers aan de Olympische Winterspelen

vanaf 01:02:17

Willy Vel-de Beer was de eerste Nederlandse schaatster, die in 1964 aan de Olympische Winterspelen deelnam. Vrouwen mochten pas meedoen vanaf 1960. Hadden en hebben de Olympische Comites moeite met de deelname van vrouwen aan de Winterspelen? Paul van der Gaag spreekt met sporthistoricus Ruud Paauw en oud-schaatster Willy Vel-de Beer.

De laatste autoslaaptrein

vanaf 01:09:39

Werken op de autoslaaptrein was in de jaren zestig een typisch studentenbaantje. Rechtshistoricus Anton Kalmhout leerde er hoe het er in de wereld aan toeging. Vermakelijke anekdotes over smokkel, omvallende champagneflessen en ander vormen van fraude. Ook over de uitvinding van het koffiekarretje, een enorme stap vooruit in de koffielogistiek in treinen. Een reportage van Marnix Koolhaas vanaf de autoslaaptrein.

Spoor terug Koeriers van Moskou 6 De affaire Paddel

vanaf 01:17:54

Na de communistische machtsovername in Praag in 1948 weet de Binnenlandse Veiligheidsdienst een Tsjechische spion te dubbelen, d.w.z. voor de BVD te laten werken. Het is het begin van de operatie-Paddel. Via de dubbelagent komt de geheime dienst een Haagse ambtenaar, die voor de StB - de Tsjech-Slowaakse geheime dienst werkt, op het spoor. De affaire Paddel, deel 6 en slot van een serie klankbeelden. Samenstelling Hans Olink, regie Leo Knikman.

advertentie